52 แดนร่วมปีติประเทศจีนใช้คืน “กิโลดูแลความมั่นคงที่ชาตำหนิติเตียน” ณฮ่องกง

52 ด้าวร่วมดีใจจีนใช้คืน “กม.ปกป้องธีรภาพสถานที่เมี่ยงกล่าวโทษ” ในที่ฮ่องกง1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 2020 เจนีวา, 1 ก.ค. (ซินหัว-ระหว่างการสัมมนาคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนที่องค์การสหประชาชาติทีสถานที่ 44 พอวันวันอังคาร ( 30 มิ.ย.) แดนประเทศคิวบาเป็นตัวแทนในนามของ 52 กระเท แสดงความยินดีประกบงานลงมติ อนุมัติใช้ข้อบังคับว่าด้วยการปกป้องความแน่นหนาแห่งชาติในที่อาณาเขตบริหารยอดเยี่ยมฮ่องกง (HKSAR) ของเมืองจีน ซึ่งได้มาเปลี่ยนการพิจารณาเพราะว่าคณะกรรมการทนทานที่ประชุมตัวแทนกลางเมืองแห่งชาติจีนคิวบาระบุดุ จำนวนรวมด้าวสถานที่ลงชื่อในที่แถลงการณ์ร่วมคาดว่าอีกทั้งมียิ่งนักขึ้น“การเปล่าสอดแทรกการงานในสรรพสิ่งประเทศชาติเอกราชเป็นสำคัญการสำคัญแห่งชูไว้ในที่กฎบัตรสหประชาชาติ และเป็นระเบียบรากฐานของความเกี่ยวพันระหว่างแดน” ตัวแทนของประเทศคิวบาอ่านคำอธิบายรวม“ในประเทศเอ็ด อำนาจนิติบัญญัติในที่ข้อเสนอแนะความมั่นคงของชนชาติ ถูกฟ้องรับผิดชอบสรรพสิ่งรัฐ ซึงเพราะว่าพื้นฐานต่อจากนั้นไม่ใช่ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน เพราะฉะนี้ แล้วก็ไม่ต้องประกอบด้วยการปรึกษาสถานที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน”“ดิฉันเชื่อตวาดทุกด้าวครอบครองที่จะปกป้องธีรภาพของชาติเปลี่ยนตามกฎหมาย ด้วยกันอีฉันเห็นดีกับกรรมวิธีกระยาเลยที่ข้องแวะซึ่งนำมาใช้เพื่อที่จะวัตถุประสงค์ราวกับบอก”“ในที่บริบทข้างต้น อีฉันขอเกี่ยวดีใจทาบการอนุมัติข้อความตัดสินใจของด้านนิติบัญญัติของจีนในงานตั้งขึ้นด้วยกันปฏิสังขรณ์ริมข้อบังคับ ด้วยกันกลไกการบังคับใช้สำหรับเขตจัดการวิเศษฮ่องกง เพื่อที่จะวัตถุประสงค์ในการปกป้องความแน่นหนาแห่งชาติ รวมทั้งความถือมั่นในวิถีทาง ‘เอ็ดประเทศ สองระเบียบ’ สิ่งของประเทศจีน” คำชี้แจง เจาะจง“ฉันศรัทธาว่า งานปฏิบัติการตอนนี้จักช่วยแยกออกถือใจได้มาว่าแนว ‘เอ็ดแดน หญิบระเบียบ’ มั่นคงและจิรัง อีกตลอดฮ่องกงจักมีความเจริญด้วยกันธีรภาพในที่ระยะยาว ยิ่งไปกว่านี้ ชาวฮ่องกงก็สมรรถใช้อำนาจด้วยกันความอิสระตามกฎหมายสิ่งของร่างกายคว้าในภาวะแวดล้อมที่ปราศจากปากเหยี่ยวปากกา”“ฉันตาขอกล่าวย้ำว่า ฮ่องกง เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเมืองจีนสถานที่แยกออกลูกไม่ได้ การงานฮ่องกงดำรงฐานะภารกิจในของประเทศจีน สถานที่ไม่ยอมรับการสอดแซงจากกองกำลังต่างประเทศ ดิฉันขอเกี่ยวมุ่งหมายแบ่งออกฝ่ายสถานที่เกี่ยวพันยับยั้งการแทรกแซงภารกิจข้างในสรรพสิ่งประเทศจีนเพราะว่าใช้คืนประเทศสถานที่ข้องแวะกับฮ่อขี้หวงง”ครั้นทิวากาลอังคาร (30 มิ.ย.) ผู้ร่างกฎหมายสิ่งของจีนคว้าลงคะแนนเสียงรับรองกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้วที่การประชุมวาระที่ 20 ของคณะกรรมการเก่าแก่สภาตัวแทนกลางเมืองแห่งชาติประเทศจีน (NPC) คณะที่ 13 ซึ่งครอบครองสภานิติบัญญัติยิ่งของจีนรัฐบาลฮ่องกงกระจายว่า กฎหมายตรงนี้มีผลบังคับใช้พอเวลา 23:00 นาฬิกา สรรพสิ่งกลางวันวันอังคาร (30 มิ.ย.) ตรงเผงอาณาเขตสิ่งของฮ่องกง เพราะเอาใจใส่รี เห็นม ผู้บริหารยิ่งสรรพสิ่งอาณาเขตบริหารเลิศอ่องกงล้อของประเทศจีน ลงชื่องานประกาศใช้และตีพิมพ์ที่ประเทศชาติภาระจานบันทึกุเบกษาข้อบังคับ 6 ตอน 66 ข้อกำหนด ดังกล่าว ได้นิยามภาระกับหน่วยงานรัฐบาลของฮ่องกงเก็บอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อรักษาธีรภาพสรรพสิ่งชนชาติ ตลอดอีกทั้งเจาะจงความผิดพลาดกับข้อบัญญัติโทษแห่งสอดคล้องต้องกัน อาณาเขตอำนาจศาล ข้อบังคับและขั้นตอนที่ใช้คืนบังคับ กับที่ว่าการรัฐบาลกลางๆสิ่งของประชาชน เพื่อจะปกป้องความแน่นหนาสิ่งของชาติในฮ่องกง หมายรวมเนื้อหาอื่นๆ -ซินหัวแหลมทอง –