5 พคมันสมองหวนคิด ลวดลายพนมไม่ศักดิ

5 พคมันสมองหวนคิด การวาดเขียนสิงขรไม่ศักดิ์“เพื่อดูแคลนรอยด่างนัยนามพุราษฎรสักโพกผ้าชนชาติจักรบพุ่งมอดหมดพร้อมด้วยร่าเริงแม้นชีพใหม่ประกอบด้วยเหมือนหมายมั่นอีกครั้งนักจักค้อมพลีชีพนั้นเพื่อจะทั้งมวลเสี่ยว”เพราะ อาเวตีก อีสากยับยั้ง (Awetik Issaakjan) จินตกวีกลางเมืองชาวอาร์เมเนียแปลความเพราะว่า ศรีชาวกรุง (การระบายสี พนมไม่อำนาจ) ประวัติส่วนตัว การวาดเขียน สิงขรไม่อำนาจ เสียงเพลงการระบายสี คีรีไม่อำนาจ โดย เทวัญการมีชัยชนะ จินทิมาธร เพลง แสงแปลบปลาบดาวฤกษ์แห่งศรัทธา โดย การวาดเขียน พนมไม่ศักดิ์