“แนวนโยบายการคลังปรนนิบัติผู้เป็นใหญ่ราคาต้นทุน”

“แผนการการเงินปรนนิบัติวัตถากนายราคาต้นทุน”เครื่องอุปกรณ์หลักเขตทางเศรษฐกิจสรรพสิ่งรัฐบาลมีสิงสู่ 2 ชนิด ตกว่านโยบายการเงิน กับแนวทางการคลังอัตราค่าดอกเบี้ยที่อยู่แห่งระดับที่ลุ่มจัง เป็นเหตุให้ตัดทอนดอกเบี้ยได้อีกพางทีละน้อยๆ เรียกแหวแนวทางการคลังเหมือนเปล่าหลงเหลือกระสุน จึงต้องสิงนโยบายการเงินเป็นหลักถามแหว รัฐบาลไทรทองตู่ใช้แผนการการเงินเข้าท่า ไหม?ตอบแหว ชดใช้แนวทางการเงินเพื่อปรนนิบัตินายทุนเป็นสำคัญ มากกว่าเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน จึ่งเป็นต้นเหตุเสาที่เศรษฐกิจตกสะเก็ดสิงสู่ปัจจุบันนี้ เมื่อก่อนนี้อื่นจำเป็นต้องขยายความในหนี้สินทั่วไปย้อนถามตวาด หนี้ธารณะเกิดขึ้นได้เช่นไรตอบตวาด ผิที่ชันษาเอ็ดพรรษาไหน รัฐบาลประกอบด้วยรายรับน้อยกว่ารายการจ่าย ชักหน้าไม่ถึงหลัง ก็จำต้องกู้เงินเพื่อโป๊วส่วนต่าง จำต้องสร้างหนี้ธารณะสูงสุดครอบครองเช่นนี้มากชันษา ตัวเลขหนี้ธารณะก็จักสั่งสมทวี โดยหลักสากล จะดูแหวหนี้สินของแดนใดรุ่งเรืองหรือว่าเสื่อมลง เขาจักเปรียบเทียบกับรายได้สิ่งของแดนแต่ละปี ที่เรียกดุ จีดีพีถามกลับแหว หนี้สินสาธารณะสรรพสิ่งไทยรุ่งเรืองเป็นโทษหรือเปล่า?ที่รูปข้างล่าง หนี้สินทาบ จีดีพี สรรพสิ่งแหลมทองเท่าๆ กับ 41.80% สูงดำรงฐานะระดับแห่ง 98 สรรพสิ่งแหล่งหล้า เสียแต่ว่าจะบอกตวาดสูงเกินเลยหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับตัวการปีกที่หนึ่ง เกิดจากประเทศกู้เงินเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อที่จะเต้นกินรำกิน ครื้นเครงปาร์ตี้ เพื่อจะแผนมวลชนนิยม/ประชาแว่นแคว้น เพื่อจะปรนเปรอผู้มีอำนาจเลือกตั้ง เพื่อจะแจกเงินจ่ายเดินเล่น หรือเพื่อที่จะช้อปช่วยชนชาติ อย่างเช่นแดนแห่งภาษาละตินอเมริกาช่วง 20-30 ปีกลายจุดประสงค์ทำนองตรงนี้ นักเศรษฐศาสตร์ไม่พอใจเพราะว่าเปล่าทำเอาอนาคตกาลทุเลา ดีแต่ปัจจุบัน แห่งหนมีสตางค์ลงมาฟู่ฟ่าแว๊บๆ แค่นั้น คุณลักษณะคนคงเดิม คุณภาพชีวิตคงเดิม ความสามารถที่การแข่งขันของชาติเท่าเดิมผิก่อเกิดจากสาเหตุนี้ ถึงแม้ว่าสัดส่วนไม่สูง แต่ก็แย่กับดักเศรษฐกิจจักยกเว้นเจาะจงงานจับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินต้นร่างประเทศผลประโยชน์ ชนิดที่สนับสนุนยกสถานภาพครัวเรือนแจกไฮเทคได้มา เป็นต้นว่า การสนับสนุนครัวเรือนคนยากจนเพื่อให้เด็กได้โอกาสกราบเรียนเติบโต เพราะว่าไม่ต้องโดดเรียนจรช่วยบิดามารดาหารายได้ประจำวัน เป็นต้นดังนี้ แล้วจึงมีใสประเทศที่ย้ำควบคุมหนี้ธารณะเพื่อจะอุปโภคบริโภคชนิดจัด เป็นต้นว่า เยอรมันเคยชินมีรัฐบาลแห่งหนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะอาศัยเงินกู้ยืม ทำเอาตำแหน่งภาวะเงินเฟ้อสลัดขึ้นไปรุ่งเรืองปรี๊ด เงินกลายเป็นเศษกระดาษ แล้วจึงมีการควบควบคุมก่ำโดยเฉพาะกฎหมายสูงสุดเยอรมันห้ามรัฐบาลจับจ่ายใช้สอยที่แต่ละพรรษาณเนื้อความงบประมาณประจำการ มิแจกเลยกระทั่งรายได้ณพรรษาตรงนั้น เพื่อที่จะบีบคั้นเปล่าจ่ายทำนโยบายมวลชนนิยม/มวลชนชาติต้นฉบับเกินกำลัง เปล่าใช้เงินกู้ยืมเพื่อจะการตรงนี้เกล้ากระผมเองชินรายงานแนวคิดตรงนี้ดามผู้อาวุโสแห่งช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แม้ว่าไม่ไหวสารภาพงานสนองตอบข้างที่สอง ก่อกำเนิดขนมจากแว่นแคว้นกู้เงินเพื่อให้ทุน ซึ่งแดนเป็นส่วนใหญ่จะก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าที่ชั้นด้าว หรือว่าระดับท้องถิ่นจุดประสงค์ประการใดตรงนี้นักเศรษฐศาสตร์พอใจก็เพราะว่าจะเป็นเหตุให้อนาคตดีขึ้น สมรรถนะธุรกิจดีขึ้น ต้นทุนประกอบกิจการเสื่อมลงยอม คุณภาพชีวิตดีขึ้น ความเก่งกาจแห่งการชิงดีชิงเด่นของชาติดีขึ้นถ้าก่อกำเนิดขนมจากสาเหตุตรงนี้ ถึงแม้ว่าส่วนสัดดำเกิง แม้ว่าก็ดีกับเศรษฐกิจ เพียงแต่จักจำต้องตื่นอย่าปันออกหนี้ทวีแจ้น จนเหลือบ่ากว่าแรงที่ชาติจะหารายได้มาจับจ่ายดอกด้วยกันผ่อนส่งต้นเงิน (จำต้องควบคุมส่วนสัดที่เรียกดุ debt service ratio)ถามดุ ที่ครั้นส่วนสัดของประเทศไทยที่ 41.80% อีกต่างหากตกต่ำ ฉันใดรัฐบาลต้นกร่างทึกทักแล้วจึงไม่เน้นกู้หนี้สินธารณะเพื่อจะก่อสร้างสาธารณูปโภค พอให้รสก.ขยายกำลังผลิต เพื่อที่จะจักสอดส่องประชาชนจ่ายดีขึ้น ที่สนนราคาเที่ยงตรง?ตอบดุ ก็เพราะว่ารัฐบาลไทรทองตู่มลักชอบที่จะทำนโยบายการเงินเพื่อจะปรนนิบัติธนบดีเป็นหลักกรณีที่ชาติสร้างสาธารณูปโภคเอง ไม่ก็ปันออกรสก.ขยายกำลังผลิตเองตรงนั้น กำไรกับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น จะดำรงฐานะสรรพสิ่งประเทศด้วยกันสิ่งของกลางเมือง 100% (กรณีรสก.แห่งหนอีกต่างหากเปล่าแปรธาตุ)ช่องทางตรงนี้ ถึงหนี้ธารณะเพิ่มพูน แม้ว่าทรัพย์สมบัติชนชาติก็ทวีอีกด้วย กับกำไรตกเป็นของประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่รัฐบาลกร่างตู่กลับสร้างภาพอายุมากประชาชนดุ แหลมทองมีหนี้สาธารณะเต็มแรงหลังจากนั้น ถัดจากจะสูงสุดรุ่งเรืองดังนี้ ทำแทนประเทศจักทวีหนี้เพื่อที่จะสร้างสาธารณูปโภคเอง ไม่ก็แจกรสก.คลายกำลังผลิตเอง รัฐบาลกร่างทึกทักกลับมาใช้คืนทางเลือกพลิกแพลง เช่นเดียวกับ 2 แม่แบบตรงนี้ลู่ทางอันดับหนึ่ง แทนที่จะให้การมุขดีเยี่ยมฯ เอากลับคืนเพื่อที่จะคลายธุรกิจ จ่ายดอกตกต่ำตามเดิม หวนกลับนำแผนทางด่วนที่ก่อสร้างเป็นการจากนั้น คลังเงินรายได้เป็นนิจสิงสู่แล้ว ไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมแนวทางใหม่ อ้างว่าเพื่อเปล่าแจกเป็นหน้าที่ประกบหนี้ทั่วไป ก็เพราะว่ากคไม่ต้องรับรองแต่ข้อมูลออกต้นตอขึ้นไปลงความว่า ทำเอาดอกเบี้ยการมุขเยี่ยมฯ ปัดรุ่งเรืองขึ้น ด้วยกันอีกต่างหากจำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงขนมจากดีลแห่งหนแหวกแนวจับใจความจากนั้นดีไซน์ดำรงฐานะโครงการแห่งหนรีดประโยชน์จากรสก. แห่งหนครอบครองสรรพสิ่งกลางเมืองทั้งหมด ไปปันออกคหบดีหมู่เล็กมากมีทางเลือกสรรออกทุนต้นร่างใหม่ผลตอบแทนดำเกิงนโยบายการคลังเช่นนี้ล่ะ แห่งเป็นเหตุให้เศรษฐกิจสิ่งของชั้นชาวบ้านตกสะเก็ดทางเลือกที่สอง แทนที่จะแจก ร.ฟ.ท. เอากลับคืนเพื่อที่จะขยายธุรกิจตามเดิม ไม่ก็เอาแห่งหนมักกะสันออกแจ้งราคาได้เงินกินเปล่า กลับก่อแผนการรถไฟความเร็วสูง(เสียแต่ว่าดำเกิงเปล่าจริงๆก็เพราะว่าประกอบด้วยสำนักงานเสียหาย) เพื่อให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน แห่งหนเรียกแหว PPPกลับมาเอาแห่งมักกะสันไปจ่ายเอกชนใช้ประโยชน์จับจ่ายค่าเช่าด้อยอัตราตลาด กับ ร.ฟ.ท. อีกต่างหากจะจำต้องกู้เงินลงมาจุนเจือเอกชนอีกกระทั่งเอ็ดแสนกล้อนบาทา ในขณะที่ ร.ฟ.ท. สมรรถจักทำรถไฟความรวดเร็วกลางคว้าเพราะว่าใช้เงินกู้เท่าห้าหมื่นล้านบาทาสรุปหลังจากนั้นดีไซน์เป็นแผนแห่งหนลากเส้นชัดเจน้สิ่งของ ร.ฟ.ท. คลอดจรปันออกเอกชน ทีละส่วนๆ เพราะว่าทำความตกลงห้าม ร.ฟ.ท. ชิงชัยที่เส้นทางทับล้ำกันกับแผนการ เป็นการขโมยกำไรสรรพสิ่งประชาชน เจียรปันออกอภิมหาเศรษฐีหลักการคลังดังนี้แหละ แห่งหนทำให้เศรษฐกิจสรรพสิ่งชั้นสามัญชนเป็นสะเก็ดแม่แบบลู่ทางอย่างนี้ ถึงแม้ว่าหนี้สินสาธารณะเปล่าทวี แม้ว่าประโยชน์เปล่าตกเป็นของกลางเมืองครบ เพราะประโยชน์ส่วนมากจะไหลหลากเจียรเข้ากระเป๋ารถธนบดีรับช่วงทางเลือกดังนี้ ประกอบกับแนวทางการคลัง แบบหว่านทรัพย์สินเป็นโปรยทานบารมี ทำเอาประชาชนดำรงฐานะอาบษแห่งคฤหาสน์อัฐ เสพติดสมบัติให้เปล่า หลงผิด นึกดูตวาดเสร็จคืนกำไรแจกกลางเมือง แต่ว่าจริงๆคว้านจากกระเป๋ามนุชเอ็ดไปแจกจ่ายอีกมนุษย์เอ็ดจึงทำเอาเศรษฐีชั้นต้นไม้ใบหญ้าๆ ของด้าว รวยขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีแต่ว่าประเทศไทยตกเป็นประเทศแห่งหนมีปัญหาความแตกต่างสูงขึ้นๆ ไม่มีเงินทุกวันนี้อยู่แห่งอันดับไม้ๆ สิ่งของพื้นแผ่นดินรัฐบาลลุงทึกทักหลงเชื่อทฤษฎี Trickle down ลงความว่าพอเป็นเหตุให้คหบดีอยู่ท้องเต็มแรง คฤหบดีก็จะก่อสร้างการงานก่อสร้างเงินตรามอบแก่สามัญชนเองแม้ว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อ!กระผมเชื่อแนวความคิดกลางเมืองชุบมือเปิบเอง ประชาชนสำเร็จความใคร่ ยืนขึ้นบนค่ะตัวเอง มากกว่าคอยกิจอันเป็นธรรมนิยม คอยทรัพย์สินฟรีจากแว่นแคว้น เสียแต่ว่าจริงจังมาจากกระเป๋ารถเมล์เพื่อนร่วมชาติโชคไม่ดีแห่งหนการปฏิวัติคราวนี้ชำรุดสิ่งของ เพราะว่าได้ผู้นำรัฐบาลแห่งเอาใจใส่ธนบดีเป็นหลัก สำหรับกลางเมืองชาวไทย ครั้งนี้เสียสิ่งของแน่ๆวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2562ธีระชัย พนมวนเวียนาถสำนักนายกรัฐมนตรีานุบาลFacebook Thirachai Phuvanatnaranubala(เครดิตทิวภาพติดสอยห้อยตามแหล่งแห่งแสดงชื่อ)หมายเหตุ: การกช้าวจรดชื่อบุคคลไรหามิได้เป็นการกล่าวโทษกระทำผิด แต่ว่าเป็นเพื่อที่จะประกอบกิจการเล่าทางวิชาการเพื่อคุณประโยชน์แก่ทางราชการแห่งการดำรงประโยชน์สรรพสิ่งรัฐเป็นสำคัญhttps://wwwมันสมองposttodayมันสมองcom/finance-stock/news/605365