เศร้าสลด ครูเหน้าอู่เรือฮั่น ขยับที่แต่งงานพิทักษ์ผู้ป่วย เคียงโคโพง-19 เสียชีวิต

หดหู่ใจ ซินแสรุ่นอู่ต่อเรือฮั่น เลื่อนที่แต่งงานพิทักษ์คนไข้ เคียงโควิด-19 ตายไทยบ้านเมืองออนไลน์21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 2563 18:42 น. สุดเศร้าโศก ‘เผิง อิ๋นขม่อม’ แพทย์เหน้าเมืองอู่ฮั่น อายุ 29 ชันษา ตายจากนั้น หลังเลื่อนที่ธรรมเนียมแต่งงาน ไม่ยอมค้างคืนรักษาคนไข้ติดโรคไวรัสโคโรทุ่งนา ไม่มีเงินตัวเองติดโรค ในที่สุด ตายจากนั้นครั้น 21 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 63 สำนักข่าวซินหัวเสนอ หน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่นครอู่ต่อเรือฮั่นระบุแหว ผู้เป็นใหญ่แพทย์เผิง อิ๋นกระหม่อม พนักงานณโรงหมอสถานที่เอ็ดที่เมืองอู่ฮั่น คนรับธุระปกป้องคนไข้ติดเชื้อเชื้อไวรัสงัวตัก-19 สิ้นชีวิตแล้ว เมื่อคืนนี้กลางวันพฤหัสบดี (20 ก.พ.) ที่ผ่านมา นายนายแพทย์เผิง รุ่น 29 ชันษา ซึ่งเป็นนายแพทย์ชำนัญพิเศษด้านคนป่วยวิกฤติระบบทางเดินหายใจ คว้าติดโรคเชื้อโรควัวป่องนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ระหว่างประจำการในที่โรงหมอประชาชนสถานที่แรกของเขตเจียงเซี่ย บุรีอู่เรือฮั่น กับเข้ารับการรักษาที่วันที่ 25 ม.ค. ก่อนกำหนดจักไม่ผิดส่งตัวเจียรรักษาดามสถานที่โรงหมอจินอิ๋นส้วม นครอู่เรือฮั่น พอวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมาแต่แม้ว่าบรรดาแพทย์จักบากบั่นรักษาผู้เป็นใหญ่นายแพทย์เผิงอย่างเต็มความสามารถ เสียแต่ว่าสุดท้ายนกเขาก็ขนมจากแหล่งหล้านี้เจียรครั้นกาลเวลา 21.50 น. กลับวันที่ 20 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในที่โรงพยาบาลจินอิ๋นถาน ขณะที่สำนักสาธารณสุขท้องที่เขตเจียงซวดเซี่ยได้จัดโชว์โทมนัสดามงานจรของเผิงกับดักครัวเรือนของนกเขาด้านหน่วยงานสาธารณสุขจีนเจาะจงให้สำนักงานสาธารณสุขท้องที่นูนข้อความทาบหน่วยงานกิจจานุกิจทหารผ่านศึก พอให้เทิดพนักงานทางการแพทย์แห่งจบชีวิตแบ่งออกเป็นวีรชน ครบครันแจกการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวสิ่งของผู้ล่วงลับ รวมทั้งเผยแพร่กิจจาของผู้แห่งหนบริจาคชีวิตระหว่างต่อสู้กับดักการกระจายเชื้อสิ่งของเชื้อโรคโคป่องที่นาทิวภาพจากสำนักข่าวซินหัว : ตั้งท่าตบแต่ง สรรพสิ่งผู้เป็นใหญ่แพทย์เผิง อิ๋นขม่อม แห่งกำหนดดั้งเดิม จะแต่งงานณวันที่ 1ก.พ. ก่อนกำหนดถัดจากนั้น ได้ขยับที่พิธีรีตองสมรส กับจำเป็นต้องหดหู่ใจตกขอบพอ นายแพทย์เผิง สิ้นชีวิตขนมจากงานติดโรคไวรัสโคโตที่นาทั้งนี้ หนังสือพิมพ์รายวันยุ้งฉางมังสวิรัติียงกล่าวดุ เก่าแก่แพทย์ เผิงด้วยกันเมียยอมรับจะแต่งงานกักคุมณวันที่ 1 ก.พ. แต่เนื่องจากจำเป็นจะต้องทำหน้าที่ณตำแหน่งหมอ ทั้งสองแล้วก็จำเป็นจะต้องขยับที่พิธีมงคลสมรสออกเจียร เสนอเจาะจงว่า ครั้นนายหมอเผิงทำหน้าที่ประการขยันในที่ดินแดนเลือกเฟ้นคนเจ็บลงมาได้เกือบครบถ้วนดวงจันทร์ ผู้ร่วมงานเหลือบเห็นแหวนายหมอเผิงประจำการอย่างหนักโดยตลอด ก็รู้สึกเป็นห่วงกับสมเพชเวทนาจึงคว้าบ่งบอกให้นกเขากลับบ้านเจียรพักผ่อน และสิงสู่กับดัก “ชายาผู้แห่งหนอีกต่างหากไม่ไหวเข้าทวารวิวาห์” ในที่กลางวันปลายปี แต่ผู้เป็นใหญ่แพทย์เผิงซูบดุ “แบ่งออกคนอื่นๆ แห่งแต่งงานได้ตากอากาศเถิดขอรับ เกล้าผมอีกต่างหากเด็ก ธุระนี้ให้ฉันทำเถอะ” หลังคว้าพูดคุยกับชายาห้วนๆ เผิง อิ๋นขม่อมก็ใส่ชุดดูแลรักษา ด้วยกันกลับเข้าสู่รณภู ซึ่งเป็นรณภูแห่งหนหมายมั่นความช่วยเหลือขนมจากนกเขาเหลือใจอีกครั้ง”