เลขาฯ ครป. แนะ ราชบัณฑิตยสถาน ริเริ่มตั้งขึ้น กิโลกรัมสอบระเบียบ ‘อภิราชย์ต์’ ข้อความบอกวิเศษหวังผลทางการเมือง ประชาความเป็นอิสระ / ข่าว

เลขาฯ ครป. ชี้แนะ รบ. ริเริ่มตั้งขึ้น กิโลกรัมสอบกฎเกณฑ์ ‘อภิราชัยต์’ กรณีบอกเล่าเยี่ยมหวังผลทางการเมืองประชาชนอิสระ / ข่าวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย กล่าวรัฐบาลริเริ่มตั้งขึ้นกรรมาธิการซักวินัย ทหาร.อำเภออภิรัชต์ กรณีบอกเล่ายอดเยี่ยมหวังผลทางการเมือง ชี้ให้เห็นเป็นข้าราชการประจำ ความประพฤติดังที่กล่าวมาแล้วเป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่เหมาะสมสุดกำลัง และหามิได้บทบาทของกองกองทัพสิบเอ็ด ต.ค.2562 จากในกรณีที่ ศูนย์บัญชาการกองทัพบก มีงานจัดกิจกรรมกลุ่มชนสัมพันธ์ประจำปี 2562 โดย พลมันสมองอำเภออภิรัชต์ ทรงไว้สมป่าดงษ์ ผบ.ทบ. (ผบ.ทบ.) ชี้แจงเด่นในที่เรื่อง “พื้นดินสิ่งของดีฉันที่ทรรศนะปีกธีรภาพ” ซึ่งมีสาระโปร่งใสระยะโปร่งใสช่วงให้ความเห็นการบ้านการเมืองอย่างข้นตรงนั้นล่าสุด ปัญญา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อระบบประชาธิปไตย (ครป.)และเลขาธิการคณะกรรมการพี่น้องวีรชนพฤษภา 35 ออกมาให้ความคิดเห็นประลองที่ีดังที่กล่าวมาแล้ว ผ่านข้อเขียน “เมทินีสรรพสิ่งดีฉัน” ณทรรศนะประชากร” ดุ งานแห่ง ผบ.ทบ.ออกมาปาฐกถาเยี่ยมเหล่ไทยในที่ทัศน์ปีกธีรภาพ คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกหากประสบความสำเร็จแบ่งออกนโยบายแบ่งออกอายุมากผู้ใต้บังคับบัญชาณการปฏิบัติธุระตามธรรมดา แต่การสถานที่แก่แถลงข่าวโดยเฉพาะเพื่อหวังผลทางการเมือง อัญเชิญนักข่าวมาสร้างประกาศกับด่างานประจำการด้านการบ้านการเมืองที่ตำแหน่งข้าราชการเป็นเรื่องแปลกประหลาดไม่เหมาะสมสุดกำลัง เพราะหามิได้บทบาทของกองกองทหาร สมน้ำสมเนื้อได้รับการด่า และถ้าหากผิดวินัยหนักหนาสมควรให้ออกจากราชการ รัฐบาลจำเป็นต้องก่อตั้งกรรมาธิการสอบถามวินัย ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วย”ฉันชินกล่าวความเห็นทาบ ผบ.ทบ.จากไปต่อจากนั้น สิบ หัวข้อ เพื่อที่จะก่อสร้างความสามัคคีกับงานกลมกลืนจากความขัดแย้ง และยุติบทบาทสถาบันกองทัพสถานที่เจนก้าวก่ายการบ้านการเมืองณอดีตสมัย เพื่อให้ประเทศรุดหน้าถัดจากที่พลวัตเรื่องเก่าแก่ ไม่ทราบดุแสนยากรจับจรกลั่นกรองวัดผลหรือไม่ ด้วยเหตุใดโลกทัศน์สรรพสิ่งเท้าหน้าแสนยากรถึงอีกต่างหากเปล่าปรับนิสัยเข้ากับสังคมสมัยใหม่ เอาตนเองครอบครองจุดศูนย์กลางความแน่นหนาของชาติ ชี้หน้าชี้ตาดุด่าประชาราษฎร์ในที่ชาติเป็นข้าศึกธีรภาพและสร้างเครือข่ายขบวนการคร่าประเทศวางแจก กอ.รมน.นั่งเทียนกระทำเท่าเทียมในที่ยุคสงครามเย็น” เลขาฯ ครป. โพสต์ความฉลาด ประกันว่าความเป็นชาติแหลมทองทันสมัย กองทัพเปล่าคงจะนำตัวเองเป็นศูนย์กลางความมั่นคงท่ามกลางโจทย์ปากเหยี่ยวปากกาข่มเหงธีรภาพทันสมัยแห่งหนกองทัพจำเป็นจะต้องตั้งสารภาพด้วยกันปรับนิสัย ก็เพราะว่าการแห่งจับนักรบจรข้องแวะกับอำนาจทางการเมืองเป็นสาเหตุของงานโกงฉ้อโกง ภาระของกองกองทหารณยุคใหม่จำเป็นจะต้องสมาร์ท ไฮเทค มัตสยะกิจวัตรกรรม มีวิทยาการทันสมัย เพื่อที่จะหนุนเอาใจช่วยการงานสิ่งของรัฐบาลด้านความมั่นคงปึกแผ่นสิ่งของประชากรทุกคนณชนชาติจากอันตรายคุกคามพาเหียรติดตามนโยบายทางการเมือง วิเคราะห์บุคลากรหมอกแห่งหนให้กำเนิดข้างนอกแนว แห่งก่อการงานผิดกฎหมาย หรือข้องเกี่ยวกระบวนการขายอาวุธ ขบวนการซื้อขายมนุษย์กับยาเสพติด หรือว่าแขวนข้างกับดักอาชญากรรมระหว่างประเทศ รวมถึงการอนุเคราะห์ความฉิบหายทางธรรมชาติและมนุษยธรรมสถานที่อยากวิทยาการทางทหารช่วยเหลือแหลมทองผ่านปากเหยี่ยวปากกาคุกคามธีรภาพร่างโบราณลงมาต่อจากนั้นขนมจากศึกกลางเมืองแห่งหนชาวไทยหันไปฆ่าคุ้นเคย ทหารแหลมทองเจ็บและสูญเสียเจียรอุดม ขณะที่นักสู้วนาลีผู้ร่วมพัฒนาชนชาติแหลมทองด้วยกันนักศึกษา-นิสิตซึ่งครอบครองชาวไทยก็ถูกลั่นกระสุนสิ้นชีวิตจากไปมากมายอีกด้วย หามิได้มีเพียงแต่วีรกรรมสิ่งของทหารมันสมองอำเภอไพเราะ แค่นั้น แหลมทองแก้ไขรอยแผลพวกนั้นยังไงขอประสกเอ็งจรตะขอเมธาขนมจากกำลังมันสมองอำเภอชวลิต, พลมันสมองอ.บัญชร ด้วยกันหรือไม่ก็อดีตกาลนายทหารภารกิจสาวอาวุโส แห่งส่งเสริมศานติมาไม่มีเงินแหลมทองเปล่าถูกเมืองจีนด้วยกันเวียดนามบุกลุกที่โบราณกาล เหตุฉะนี้อย่าฟ้องว่าใครเป็นคอมมิวนิสต์ เพราะดิฉันถกความเกี่ยวพันสิ่งดีกับเมืองจีนมาตั้งแต่พรรษา 2518 และยุคปัจจุบันระบอบคอมมิวนิสต์ไม่อยู่ที่นิยามภัยขู่ของโลกจากนั้นงานแห่งหนเข้าสังคมไทยประกอบด้วย Mastermind หรือไม่ก็มีนักคิดค้นจำนวนมากเป็นเรื่องแห่งหนดีณการพัฒนาเข้าสังคมกับส่งเสริมอำนาจเสรีภาพทางปัญญา งานแห่งหน ผู้บัญชาการทหารบก ดูคนไทยณชนชาติครอบครองภัยคุกคามและก่อสร้าง Hybrid Warfare ขึ้นมาถ่ายแบบสงครามล้ำยุคอาจจะดำรงฐานะปากเหยี่ยวปากกาขู่แห่งปากเหยี่ยวปากกาสุดกำลัง เพราะไม่มีสงครามทางทหารต่อจากนั้นในที่ยุคใหม่ มีทว่าการชนช้างรบกับปัญหาซึ่งครอบครองภาระสิ่งของรัฐบาลขนาดนั้น การปฏิวัติรัฐประหารที่ผ่านมาเกิดจากเครื่องประดับเนื้อใน-ขนมจากในแสนยากรทั้งมวล ซึ่งเอามาสู่งานต้องชำระล้างกองทัพนวชาตจ่ายสอดคล้องเวลาด้วยกันไม่เป็นอันตรายต่อธีรภาพเสื่อมโทรมเองถ้าหากมีผู้นำต้นตอบ้าอำนาจขึ้นมา ดังนั้น บทบาทของผู้นำเหล่าทัพแล้วก็ถูกจำกัดอำนาจทางการเมืองทั่วณสหรัฐด้วยกันประเทศจีน นายทหารชั้นอีกต่างหากเกล่าวโทษร์กรับแจ้งโจทย์เหล่านี้ดีงามอันตรายขู่สำคัญณช่วงปัจจุบันรวมความว่าภัยขนมจากความเหลื่อมล้ำและความยากจนข้นแค้นที่เข้าสังคมประเทศไทยแห่งหนอ้ากว้างไกลมากขึ้น ต้นตอขนมจากการฉ้อฉลสิ่งของฝ่ายบริหาร ด้วยกันงานสมรู้ร่วมคิดรวมถึงทอดทิ้งสรรพสิ่งข้าราชการประจำที่หน่วยงานสถานที่เกี่ยวข้อง ดีฉันออกพระราชกฤษฎีกาเอาใจใส่เอกชน แจกใบอนุญาตผูกขาดกับฉ้อโกงปลายแผนการสูงสุดณอดีตสมัย เพราะว่ากลไกงานตรวจสอบไม่ทำงานกับปล่อยแบ่งออกกษัตริย์ลอยนวล กลายเป็นวงจรสิทธิการกำหนดค้ำจุนเรื่อยลงมา”กระผมขอเกี่ยวย้อนถามจรอีกต่างหากรัฐบาล ด้านนิติบัญญัติ ด้วยกันที่ประชุมธีรภาพแห่งชาติแหว งานสถานที่ประเทศไทยถูกนักการเมืองบางคนรวมหัวกับดักอัยการด้วยกันกลุ่มราคาทุนผูกขาด ใช้กฎเกณฑ์อาณาเขตเศรษฐกิจเลิศ (EEC) กับข้อบังคับจรรโลงการลงทุน (BOI) เห็นแก่ผลกำไรส่วนตัวกับคนช่วยเป็นภัยคุกคามทำลายชนชาติหรือไม่ อย่าปล่อยปันออกผบ.ทบ.ออกมาแสดงบทบาทผิดแห่งหนหลงทางเปล่าเข้าแง่ หิวปันออกหน่วยงานสถานที่พัวพันออกมาไม่มิดชิดข่าวสารข้อเท็จจริงตวาด ช่วงปัจจุบันมีการยกเลิกละเว้นภาษีอากรด้วยกันมอบอภิสิทธิ์เลิศกระยาเลย กี่กองกลาง กี่แผนการ มอบแก่รายไรบ้าง ด้วยกันแยกออกเจ้าของแผ่นดินแก่ต่างชาติเจียรจากนั้นหูกแผน กี่รายและกี่ไร่ ช่วงปัจจุบันประกอบด้วยราคาต้นทุนต่างประเทศมาผูกขาดครองถือเจ้าของผืนดินไทยแห่งเขตบรรพ์จากนั้นผลรวมเท่าไหร่ กี่นา กี่ทอผ้าอัตราร้อยละ ครอบครองภัยกดขี่ความแน่นหนาทางเศรษฐกิจกับการบ้านการเมืองประเทศไทยหรือเปล่า ข้าราชการประจำแหลมทองในที่ EEC กับ BOI จำเป็นต้องตะหนักจรดภัยประเทศในที่เหตุตรงนี้อย่างเอาเป็นเอาตาย มีน้ำใจชาวไทยผู้ประดิษฐ์ประเทศ อย่าเล้าโลมแต่เพียงรมต.ไม่หูกมนุษย์ หลังจากนั้นจำเป็นจะต้องลงมาติดคุกติดคุกภายหลัง” ความฉลาด โพสต์ความรู้ ยังทิ้งท้ายแหว งานเยียวยารัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของทิศการเมืองด้วยกันฝ่ายนิติบัญญัติ มิใช่ภาระของกองกองทัพกับฝ่ายความมั่นคง ท่านดำรงอยู่จำเป็นต้องลาออกมาก่อนกำหนดเบาเอ่ยปากเนื้อความตรงนี้ เป็นคดีผิดพลาดสิ่งของผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งหนแยกออกเท้าหน้าเหล่าทัพครอบครองสภาสูงโดยตำแหน่ง