องค์การสหประชาชาติบ่งบอก “โคโพง-19” กระชากภาคอาหรับสารภาพยากจนพอกพูน 8.3 เลี่ยนมนุช

หน่วยงานยูเอ็นแสดง “งัวโพง-19” ลากถิ่นอาหรับยากจนมากขึ้น 8.3 เลี่ยนคน2 เม.ย. 2020เบรุต, 1 เม.ย.(ซินหัว) – ถ้อยแถลงขนมจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจด้วยกันสังคมเอเชียตะวันตกสถานที่สหประชาชาติ (ESCWA) ครั้นกลางวันพุธที่ 1 เม.ย. ระบุว่า งานแพร่ระบาดสิ่งของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรนาสายพันธุ์นวชาต (งัวโพง-19 อาจมีผลกระทบแยกออกผลรวมคนยากจนในที่ถิ่นอาหรับพอกพูน 8.3 เลี่ยนคน“จำนวนรวมคนยากคนจนสถานที่พอกพูนคงจะเป็นเหตุให้มีคนขาดสารอาหารพอกพูนอีกดุจ 2 กล้อนคน เพราะว่าตัวเลขคาดการณ์แห่งช่วงปัจจุบันชี้ตวาดจักมีประชากรในที่ภูมิภาคอาหรับไม่ผิดจ้าครอบครองคนจน 101.4 โล้นคน ด้วยกันครอบครองคนขาดสารอาหาร 52 โล้นคนป่องลา ดัชตี (Rola Dashti) เลขาธิการของกรุ๊ปแขนรมาธิงานฯ กล่าวว่า วิกฤตการณ์คราวนี้จะมีผลกระทบประกบกันรุนแรงต่อกลุ่มคนบอบบางโดยเฉพาะอังคณากับผู้สูงวัยตอนต้น รวมถึงกำลังแรงงานข้างนอกหมู่ที่ไม่ได้สารภาพงานคุ้มกันทางสังคมไม่ก็งานยืนยันเหตุเตะฝุ่นกลุ่มกรรมาธิการฯ บอกว่า งานฉีกขาดการดูแลทางสังคมขั้นพื้นฐาน ประกอบกับดักแนวทางคุ้มครองทางสังคมสถานที่ไม่ครอบคลุมแห่งหมวดแดนอาหสารภาพบางแห่ง เป็นเหตุให้มหาชนแห่งหนอ่อนสุดโต่งปราศจากทางโดดข้ามผ่านโรคระบาด ซึ่งคร่าอุปทานอาหารสิ่งของโลก ด้วยกันมีผลกระทบประกบกันต่อความแน่นหนาทางของกินในที่หมวดประเทศอาหสารภาพหลายที่ที่ปรึกษานำพาการพาเข้าไปอาหารจากต่างด้าวเป็นสำคัญเช่นนี้ ภูมิภาคอาหรับเสียสมบัติเช่น 6 หมื่นเลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ (ดุจ 1.9 โล้นกล้อนเท้า) ประกบพรรษา ตามที่ภาวะสูญเสียของกินกับกากของกิน ซึ่งถ้าหากสมรรถลดวิสัยที่เป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วลงได้มาดุจเปอร์เซ็นต์หาสิบ จะสนับสนุนเพิ่มพูนรายได้แห่งครอบครัวเฉก ญิบหมื่นกล้อนดอลลาร์สหรัฐ (ดุจ 6.6 แสนกล้อนเท้า) เป็นเหตุให้ภาคประกอบด้วยอาหารเพียงพอ ลดการพาเข้าไปแบ่งหารและทำให้เสมอสมดุลเชิงพาณิชย์