‘สหรัฐอเมริกากับดักทวีปยุโรป’ ไม่ไหวดำรงฐานะผู้กำหนดทิศทางพื้นแผ่นดินอีกต่อไป แถมชไมอีกต่างหากแตกแยกห้ามตรากตรำ