ร่วมคลิบ เฉลิมฉลอง งานริเริ่มตั้งขึ้น สาธารณรัฐกลางเมืองเมืองจีน ครบ 70 ชันษา

ร่วมคลิบ ฉลอง การตั้ง สาธารณรัฐกลางเมืองเมืองจีน ครบถ้วน 70 พรรษา