รายงานเปิดผนึกจากแวดวงปะปนกัน 100 ประสกเอ็งจรด ทรัมป์และรัฐสภาอเมริกาชี้ การสรุปเมืองจีนดำรงฐานะข้าศึกเปล่าเป็นประโยชน์ทาบประเทศสหรัฐอเมริกา

จดหมายเปิดผนึกขนมจากแวดวงกระยาเลย 100 ท่านจรด ทรัมป์และสภานิติบัญญัติสหรัฐฯชี้ให้เห็น การกำหนดประเทศจีนเป็นข้าศึกไม่เป็นประโยชน์ประกบสหรัฐอเมริกาเว็บไซต์ประกาศซินหัว — เสนอพอวันที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู แหว นักวิชาการและผู้มีชื่อเสียงที่วงการกระยาเลย 100 แก ได้มาส่งจดหมายเปิดผนึกจด ปะทะัลด์ ทรัมป์ สำคัญาธิดบดีอเมริกา และสภานิติบัญญัติสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นการถือเมืองจีนดำรงฐานะศัตรูไม่เป็นคุณทาบอเมริกา การกระทำกระนี้ประกอบด้วยแต่ว่าทำเอาอเมริกาไม่มีพวกรายงานเปิดผนึกอย่างดังที่กล่าวมาแล้ว คว้าตีพิมพ์ณเว็บไซต์สรรพสิ่งนสพ. “วอชิงตันโพสต์” ซึ่งเซ็นสมคบคิดโดย บุคคลผู้มีชื่อเสียง 5 แก ชิ้นได้แก่1. M” Taylor Fravel ศาสดาจารย์ขนมจากสถาบันเทคโนโลยีแมสลดลงชูเซตส์2. J. Stapleton Roy อดีตกาลเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศจีน3. Michael D. Swaine นักวิจัยจากสถาบันความราบรื่นสากลคาร์เนกีเข้ายา4. Susan A. Thornton อดีตสมัยรักษาการรมต.ทำการแทนต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และ5. Ezra Vogel อดีตศาสดาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอีก 95 แกแห่งลงนามต่อท้ายครอบครองบุคคลผู้มีชื่อเช็ดยงที่วงการนักวิชาการ ด้วยกันผู้ชำนาญพิเศษที่สาขากระยาเลยรายงานเปิดผนึกกล่าวว่า อเมริกาจำเป็นต้องสนองตอบการท้าสรรพสิ่งประเทศจีน เสียแต่ว่าหลักสรรพสิ่งสหรัฐฯทาบประเทศจีนณตอนนี้ประกอบด้วยเสียแต่ว่าจะครอบครองเอาท์พุตตรงข้ามกับชิ้นที่คาดการณ์ งานแห่งหนอเมริกากำหนดเมืองจีนเป็นศัตรู กับบากบั่นที่จะแยกจีนจากเศรษฐกิจพื้นแผ่นดิน จักได้ผลทำให้สหรัฐอเมริกาจำต้องเสียบทบาทด้วยกันเกียรติคุณทางสากล รวมหมดจักสำเร็จคร่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแดนปะปนกัน ทั่วโลก จดอเมริกาจักกระทำคัดค้านก็ไม่คงจะประหยัดปากการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนได้มา ไม่สามารถประหยัดถ้อยคำวิสาหกิจจีนในงานคลายส่วนแบ่งตลาดพื้นแผ่นดินคว้า ไม่สามารถประหยัดคำจีนเล่นบทบาทที่ประธานเพิ่มขึ้นในการงานข้ามชาติจดหมายเปิดผนึกยังส่อถัดจากตวาด สหรัฐฯ ไม่มีทางจะประวิงจังหวะสาวเท้าการพัฒนาสิ่งของประเทศจีนได้ เพราะแห่งหนประโยชน์สรรพสิ่งตัวเองไม่ไม่ผิดทำลายเด็ดขาด สมมติว่าสหรัฐฯบีบบังคับแยกออกพันธมิตรกำหนดเมืองจีนครอบครองศัตรูทางเศรษฐกิจและทางการเมือง เทียรจะบั่นทอนความสัมพันธ์สิ่งของสหรัฐอเมริกากับดักผู้ส่งเสริมกลุ่มนี้ และสุดท้ายผู้แห่งถูกไม่มีพวกอาจจะครอบครองอเมริกาเองหามิได้จีนหนังสือเปิดผนึกชี้ให้เห็นย้ำตวาด ความหวาดสะดุ้งดามงานแห่งไตร่ตรองดุประเทศจีนจักกลายเป็นผู้นำพื้นโลกแทนสหรัฐฯนั้นถูกคลายจนเกินจริง เพราะว่าความจริง งานแห่งหนประเทศจีนมีส่วนเข้าร่วมณระเบียบทางสากล เดินดำเนินการแห่งได้เงินเสียเงินนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เช่นความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีที่ดีงามเต็มที่เหตุด้วยอเมริกา ที่การปกป้องประโยชน์สรรพสิ่งชาติ คือว่า การปฏิสังขรณ์ความสามารถที่การชิงดีชิงเด่นสุดยอดที่พลังก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดจนสมรู้ร่วมคิดกับดักประเทศกับหน่วยงานข้ามชาติ ขณะที่งานใช้คืนหลักการแยกประเทศจีนจากพื้นโลกจักได้มาเอาท์พุตตรงกันข้ามกับอันแห่งหวังหนังสือเปิดผนึกย้ำในท้ายที่สุดดุ งานแห่งจดหมายอย่างตรงนี้มีผู้รวมลงนามจังขนาดนี้ เป็นการอธิบายอย่างชัดแจ้งแล้วแหว ที่อเมริกาขณะนี้ หามิได้ฟักตัวขึ้นดำรงฐานะฉันทามติ แห่งมีความคิดเห็นถือจีนเป็นศัตรูประการตลอดปีก6 ก.ค. 62