รวมหวนคิดทิวากาลคนงานสากล

รวมคิดย้อนวันลูกจ้างสากลกำลังแรงงานคิดค้นแหล่งหล้าซาตาน์ต่อยรรมควันแขนแหลมทอง รำวงทิวาเมย์เดย์ เกียรติของแรงงาน เล็กงเโคนร์ท้องนาชิชะอองท้องนาล