‘พวกคนคัดค้านแห่งฮ่อตระหนี่ง’พลังทำร้ายตัวเขาทั้งหลายเอง