ประเทศจีนส่งเสริมจัดตั้งขึ้นหาบเร่ข้างถนน สนับสนุนท้องตลาดยามค่ำคืน เคลื่อนคืนสติศก. รายย่อย

ประเทศจีนจรรโลงจัดตั้งขึ้นแผงลอยริมถนน กระตุ้นตลาดกลางคืน เคลื่อนคืนสติศก. รายย่อยโฆษณาชวนเชื่อ: 4 มิ.ย. 2563 10:33 เพราะว่า: ผู้บัญชาออนไลน์เจาะน่าจะเดลี (3 มิ.ย.) จีนอนุเคราะห์เปิดท้องตลาดค่ำคืนและร้านค้าเคลื่อนที่ปีกถนน เรียกร้องปรับปรุงเศรษฐกิจณซีกแตกต่าง ๆ สรรพสิ่งประเทศจีน เสนอข้อมูลกล่าวว่า ประชาชนริเริ่มเพลิดเพลินเจริญใจกับเวลาว่างที่ตลาดวิกาลณอู่เรือฮั่น เมืองกรรณเป่ย ซึ่งนอกเหนือจากการเปิดท้องตลาดของขบเคี้ยวณท้องถิ่น ด้วยกันทางการสัญจรจากนั้น รัฐบาลอีกทั้งมีมาตรการนวชาตเพื่อที่จะหนุนงานบริโภคที่ตอนกลางคืน เช่น แห่งหนนครไคเฟิง พาราเฉอหนานของประเทศจีน แนวนโยบายใหม่ตรงนี้อวยให้พนักงานขายของริมถนนได้แห่งสมัยแห่งจำกัดและมีการเริ่มเนื้อที่เพื่อจะจรรโลงการพัฒนาเศรษฐกิจบนบานศาลกล่าวถนน เช่น ณภาษาซีลับพาราส่านซี เช่นนี้ ท้องตลาดค่ำคืนกับร้านค้าเคลื่อนที่ริมถนนได้ตกเป็นพลังสำคัญณการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจปฤษฎางค์โรคระบาด โดยเฉพาะณงานส่งเสริมพลังอำนาจจ่ายกับตลาดเหตุด้วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดเล็กในประเทศจีน