ประเทศจีนมีซูเแมลงปอร์คอมพิวเตอร์ติด 500 ชั้นแรกเต็มแรงสุดโต่งแห่งพื้นโลก

เมืองจีนประกอบด้วยซูเแมลงปอร์คอมพิวเตอร์ใกล้ 500 วรรณะจำเดิมจังที่สุดแห่งโลกโฆษณาชวนเชื่อ: 26 มิ.ย. 2563 15:06 เพราะว่า: ผู้บัญชาออนไลน์ ซูเแมลงปอร์คอมพิวเตอร์ดวงประทีปเหอ-3 จักถือสิทธิ์การพัฒนาไม่มีเงินเป็นการจำเริญกับจักใช้งานจังที่พรรษา 2020 ครบถ้วนกะแหวจะสร้างผลกำไรทางเศรษฐกิจมากกว่า 1,490 เลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ ดามชันษา (ภาพเจาะน่าเดลี) ภาษาซีอาร์กระไอกระแอม เสนอ (23 มิ.ย.) งานข้อมูลจัดระดับ 500 ซูเแมลงปอร์สมองกลล่าสุดขนมจากทั่วโลกแสดงว่า ซูเแมลงปอร์คอมพิวเตอร์สถานที่ประเทศจีนผลิตสิงสู่นั้นจัดอยู่ที่วรรณะแต่ต้นสรรพสิ่งพื้นแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง โดยที่บรรดา 500 ชั้นดังกล่าว ผู้ซื้อเมืองจีนได้มาสั่งซื้อวางจากนั้น 226 เครื่อง ไตร่ตรองเป็นมากกว่าเปอร์เซ็นต์ 45 สรรพสิ่งสมองกลทั้งสิ้น บริษัทเหลียนเผชิญดูไปสู่กวงกลมด้วยกันลั่งเฉาสรรพสิ่งเมืองจีนเป็นผู้จัดหาซูเแมลงปอร์คอมพิวเตอร์ 3 วรรณะจำเดิมสิ่งของโลก โดยคว้าให้จากไปแล้ว 312 เครื่อง ทบทวนดูเป็นมาโคนแหวเปอร์เซ็นต์ 62 ของสมองกล 500 วรรณะแรกทั้งหมด ผลงานจัดเกรดเจาะจงว่า “ฟุกาต้มน้ำลุก” (Fugaku) ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ขนมจากญี่ปุ่นคว้ารางวัล “คอมพิวเตอร์เร็วสุดขอบแห่งแหล่งหล้า” โดยดำรงฐานะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ร์สถานที่ใช้คืนสถาปัตย์ ARM เครื่องเคราแรกสิ่งของพื้นแผ่นดิน มีพลังการประมวลผลร่วมมากกว่า 513 เพชโลมฟล็อปส์ (Petaflops) ทาบวินาที