ประเทศจีนถ่ายทอดสด พิธีรีตองทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์มิตรภาพต่อ กรมพระยาพระสงฆ์เทวัญรัตติกาลสำนักนายกรัฐมนตรีาชสุดาฯ

เมืองจีนถ่ายทอดสด แบบแผนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตรามิตรภาพต่อ กรมสมเด็จตุ๊เจ้าเทวัญรัชนีนราชบุตรสาวฯโฆษณาชวนเชื่อ: 29 ก.ย. 2562 10:58 โดย: ผู้บัญชาออนไลน์ ภาษาซีภาษาซีโทรทัศน์ ถ่ายทอดสด ระเบียบแบบแผนให้บำเหน็จตราแห่งชาติของสาธารณรัฐกลางเมืองประเทศจีนและสถานะกิตติมศักดิ์แห่งชาติ รุ่งสว่างวันที่ 29 เดือนกันยายน โดยเริ่มจากขบวนรถบุคคลคำกล่าวขวัญ พร้อมขบวนรถการดูแลนำเข้าสู่แบบแผนมอบเหรียญคนคำเลื่องลือแห่งชาติประเทศจีน ซึ่งจัดขึ้นไปที่มหาศาลากลางเมือง สมัย 10.00 นาฬิกา สรรพสิ่งวันที่ 29 กันยายนตามกำหนดเมืองปักกิ่ง สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้านาย กรมพระยาพระสงฆ์เทวะกลางคืนนราชลูกสาวฯ สยามบรมราชธิดา รับสารภาพทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญตรามิตรภาพสรรพสิ่งสาธารณรัฐกลางเมืองเมืองจีน จากผู้นำเมืองจีน เช็ด จิ้นผิง แห่งโอกาสอันควรครบรอบ 70 พรรษาการริเริ่มตั้งขึ้นสาธารณรัฐกลางเมืองเมืองจีน พร้อมด้วยคุโณปการเยอะแยะที่ทรงมีทาบงานสร้างเสริมความเป็นเพื่อนระหว่างชาติไทยกับสาธารณรัฐประชาชนประเทศจีน (ทิวทัศน์ขนมจากพิธีให้เหรียญรางวัลคำกล่าวขวัญแห่งชาติประเทศจีน ถ่ายทอดสดผ่าน ภาษาซีซีทีวี สถานีโทรทัศน์ที่เมืองจีน วันที่ 29 กันยายน 2562)