“ประยุทธ์” เชิญ อุตสาหกรรมดิจิทัลโซเวียต ออกทุน EEC

“ประยุทธ์” อัญเชิญ อุตสาหกรรมดิจิทัลโซเวียต ลงทุน EECจาก กกเศรษฐกิจ 3 พย. 2562วันที่ 3 พ.ยมันสมอง 62 กาลเวลา 17.10 น. พลเอก กระยุทธ์ ดวงจันทร์อร่อย นายกฯกับรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ขอคำแนะนำต้นร่างสองฝ่ายกับดักอธิปดมิทรี เมดเวเดฟ (Dmitry Medvedev) นายกฯสหพันธรัฐโซเวียต ณ ห้องหับแซฟไฟร์ 108 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ภายหลังการปรึกษาหารือ ดร.ไร้มลทิน ยิ่งซินวัฒน์ ผู้กล่าวประจำการนร เปิดเผยว่า นายกฯชอบใจสถานที่ความสัมพันธ์สองฝ่ายระหว่างญิบประเทศมีความก้าวหน้าชนิดรอบด้าน โดยเฉพาะในที่ด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรียังได้ทูลเชิญกงสีรัสเซียเข้ามาออกทุนแห่ง EEC ณสำนักงานสาขาแห่งรัสเซียชำนาญ อาทิเช่น อุตสาหกรรมพิทักษ์ประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล การเมือง หมู่เมืองอัจฉริยะ กับการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ครบถ้วนกล่าวว่าแหลมทองมีการฝักใฝ่ที่จะส่งออกสินค้าเกษตรกับอาหารเจียรอีกทั้งท้องตลาดโซเวียตทวี กับขอบคุณโซเวียตแห่งหนนำเข้าผลิตภัณฑ์เกษตรขนมจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ แหลมทองชอบใจสถานที่มีงานวิเคราะห์โรงงานสินค้าการจับสัตว์น้ำประเทศไทย เพราะว่ามุ่งว่าจักนำไปสู่การขายสินค้าระหว่างห้ามจำเริญ ยิ่งไปกว่านี้ แหลมทองมุ่งที่จะกะทัดรัดการช่วยกันด้านแรงงานกับโซเวียต เพราะว่าประสงค์ว่าทั้งสองฝ่ายจักนำไปใช้จากทีมเวิร์กรวมด้านแรงงานครอบครองกลไกติดเครื่องความร่วมแรงร่วมใจดังกล่าวปันออกครอบครองรูปธรรมต่อไป แหลมทองดีใจกับดักการช่วยกันด้านธีรภาพด้วยกันการทหารประเทศไทย-โซเวียตสถานที่ทันสมัยลงมาเป็นลำดับ