นพ.วิจารณ์ นำนิช :ทำไมประเทศไทยจึ่งชะลอการระบาดสรรพสิ่งวัววิด 19

นพ.วิจารณ์ นำพานิช :ไฉนประเทศไทยจึ่งประวิงการระบาดสิ่งของโคโพง 19เขียนวันที่ทิวากาลจันทรา สถานที่ 16 เดือนมีนาคม 2563 /ที่อยู่อาศัยข่าวอมนุษยชาติศราสถานที่สำคัญเปล่าด้อยกว่างานบริหารโรคภัย ถือเอาว่างานว่าการเหตุตื่นตระหนกของมหาชน แหลมทองดีฉันก็ทำได้ดีพอสมควร กระผมกำหนดความหมายแหว มีความมุ่งหมายจับกุมสถานการณ์การกระจัดกระจาย หามิได้ยุติการระบาด ซึ่งสร้างไม่ได้ กับจักประสบผลสำเร็จตามหลักนี้จำเป็นต้องสื่อสารมอบชาวไทยเป็นตัวเป็นตนรบราฆ่าฟัน ไม่ใช่กล่าวโทษกันจรกักคุมมา โดยตัวเองไม่สร้างเช่นไรแห่งหนครอบครองมาตรการข้างบวก หมายเหตุ:ศาสดาจารย์ นายแพทย์ติชม นำพานิช จารึกข้อเขียน ทำไมประเทศไทยแล้วจึงชะลองานกระจัดกระจายของวัวโพง 19 ก้าวหน้า ลงเว็บไซต์ ww.gotoknow.org”ข้าพเจ้าคว้าคำเฉลยนี้ จากการอภิปรายสิ่งของ นพ. วิความมีชัยโชคลางวิวรรธน์ ในเวทีสวนสามพราน ครั้นวันที่ 13 เดือนมีนาคม 2563 ภายหลัง นพ. ก้องเกียรติศักดิ์ เกษเพ็ชร์ ทูลมาตรการพื้นที่ประชาชนสรรพสิ่งตัว โดยใช้คืนแนว “ระยะมุขสังคม” (social distancing) (1) และโหมอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นที่ประชาชน(2)คุณหมอดังสนั่นเกียรติศักดิ์เล่ายุคปัจจุบันและอนาคต ซีกเจ้าเอ็งซินแสวิชัยชนะเล่าโบราณกาล ลงมาชนปีกักคุมพอดิบพอดี ตวาด ประเทศไทยดีฉันมีโชคอย่างไรณเรื่อง โควิด 19 สถานที่สถานการณ์ไม่ระบาดว่องแรงประการณแหล่ด้าว ทั้งๆที่ในช่วงต้นมีนักทัศนาจรขนมจากจีนสัญจรมาไทยบริบูรณ์ ทั้งหมดนั้น หามิได้ความบังเอิญ เสียแต่ว่าประกอบด้วยหัวนอนปลายตีนแห่งหนเจียร สมควรแห่งหนอีฉันจะคว้าทำความเข้าใจและตระเตรียมอนาคต ที่โรคระบาดสาหัสสากรรจ์ยิ่งกว่านี้จะมีลงมาอีกมั่นเหมาะ ข้าพเจ้ารวมความคำพูดสิ่งของนพ. วิการมีชัยชนะโชคลางวิวัฒน์ ว่า ไทยรับมือวัววิด 19 ก้าวหน้า เพราะฉันมีระบบกิจธุระปีกระบาดวิทยาดีเยี่ยม ดีงามทั้งด้านการจัดระบบการเฝ้าระวังโรคระบาด กับสะอาดด้านการวางแผนปฏิรูปกำลังคน คือว่า หลายระบาดวิทยาท้องที่สนามหญ้า(fieldepidemiologist) เพราะนำกระบิลมาจากUS CDC งานรับมือวัวตัก 19 ของกระทรวงสาธารณสุขแหลมทอง จึงทำอย่างเป็นระบบ ใช้ความรู้ และขั้นตอนสถานที่แน่นอน เอาท์พุตแล้วก็ออกมาชนิดแห่งหนอีฉันมองเห็น สถานการณ์การงานสรรพสิ่งรัฐบาลไทยที่ไม่ค่อยเป็นระบบ เปล่าเป็นทีมแห่งหนแน่นแฟ้น บอกดีฉันว่า งานกำราบโรคระบาดโค่งต้องการมาตรการแห่งหนซับซ้อนเต็มที่ พ้นจากไปขนมจากกระบิลสาธารณสุข และมาตรการตรงนั้นจำต้องสร้างอย่างมีระบบ มีความเข้าใจภาพเทิ่ง ด้วยกันจับกุมสถานการณ์ให้คว้าเร็ว การดำเนินการชั้นแดนสิ่งของประเทศจีนได้เสียดีเยี่ยมรวมตัวกันชนิดคว้า คุณซินแสวิการมีชัยชนะ เผยแหว ทุกวันนี้เมืองจีนส่งทีมเทิ่งออกลูกเจียรเอาใจช่วยด้าวประเทศอิหร่าน (3) เสียแต่ว่าเช่นกันข้อจำกัดด้านหมู่การติดต่อสื่อสารธารณะสิ่งของแหลมทอง เรื่องบริสุทธ์ๆ อย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นข่าว ช่วยอ่านข่าวจากสำนักข่าวซินหัว(3) จักมองเห็นแหว จีนจ้องการรับมือ งัวโพง 19 ของพื้นโลก จากกระบวนทัศน์ของความร่วมมือข้ามประเทศ ช่วยสังเกตว่า ต่างอย่างตรงกันข้ามกับดักกระบวนทัศน์ American first สรรพสิ่งปธน. โดแนตัดทอน์ ทรัมป์ แห่งหนแสดงออกเปลี่ยนพาหะ คุณซินแสวิการมีชัยชนะบอกว่า ประเทศไทยตรวจสอบพบน้ำเชื้อได้อย่างเร็วก็เพราะว่าถือสิทธิ์ความร่วมมือจากเมืองจีน คิดได้ว่าราวกับ ๆ ปี พุทธศก 2532 นพ. ฐานทิพ ความรู้บริบูรณ์ ซึ่งคราวนั้นอีกต่างหากสาว ๆ ดำเนินการแห่งหนกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (ต่อจากนั้นเป็นเบี้ยล่างปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตอนนี้เป็นเบี้ยล่างปลัดกระทรวง อว.) นัดแนะไปสัมภาษณ์กระผมที่แผนกปรสิตวิทยาพวกวิชาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตวาด นักระบาดวิทยาสิ้นอนาคตกาลจากนั้นหรือเปล่า ก็เพราะว่าคราวนั้นทบทวนดูกักคุมตวาด วงการสุขภาพอนามัยไฮเทคเต็มที่ด้านการควบดูแลโรคระบาด ด้วยกันเกาะจับสถานการณ์คว้าเกือบหมดณครั้งนั้นกระผมอายุอีกทั้งไม่ถึง 50 ซูบไปติดสอยห้อยตามสำนึก (เพราะว่าปราศจากวิถีทางไม่ก็หลักเขตทบทวนดูใดๆ ข้างงานก่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บการบังเกิดนวชาต) แหว หลายระบาดวิทยาไม่ต้องหัวหดตกงานดอก เพราะว่าอนาคตกาลมันจะเปล่าราบรื่น จะมีโรคใหม่ๆ มีขึ้น เป็นปัญหานวชาตขึ้นไป ดวงขึ้นที่ข้าพเจ้าซูบแบบนั้น ก็เพราะว่าต่อมาไม่หูกชันษาก็ก่อกำเนิดโรคระบาดใหญ่ที่ท้ามนุษยชาติ 2 หมวด คือว่าพวกความเจ็บไข้เปล่าติดต่อไม่จบสิ้น (NCD –Non-Communicable Diseases) กับหมวดโรคติดเชื้อการบังเกิดใหม่ (Emerging Infectious Diseases)โควิด 19 เป็นโรคติดโรคการบังเกิดใหม่วงศ์ งัวโรท้องนา เชื้อไวรัส ชั้นสถานที่ 7 โดยอันดับแห่งหน 11-4 เป็นโรคหวัดธรรมดา ชั้นแห่งหน 5 ถือเอาว่า SARS ซึ่งเริ่มขนมจากประเทศจีนณปี 2545 (4) ด้วยกัน ชั้นสถานที่ 6 ตกว่า MERS ริเริ่มจากตะวันออกกลางณชันษา 2555 (5) เธอครูวิชัยชนะ เผยแหว จีนผ่านพบคนเจ็บแห่งหนมีท่าทางปอดบวมในที่วันที่ 2 เดือนธันวาคม 2562 วันที่ 8 ก็บ่งบอกคว้าตวาด ก่อเกิดจากโรคติดเชื้อกำเนิดนวชาต จากการสร้าง sequencing เชื้อไวรัส ด้วยกันประกาศให้แหล่งหล้าแจ้งวันที่ 31 ธันวาคม ไทยดีฉันจัดตั้งขึ้นสารภาพอย่างเร็ว วันที่ 1 -2 มกราคม 2563 ก็ริเริ่มสืบสวนคัดทอที่สนามบิน ด้วยกันผ่านพบผู้ติดเชื้อรายเริ่มแรกวันที่ 8 กับข่าวสารแหวผ่านพบผู้ติดโรครายแรกวันที่ 13 ถัดจากนั้นวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์แล้วจึงพานพบผู้ติดเชื้อแห่งหนติดภายในประเทศ ทุกวันนี้ไปสู่ฐานะที่ติดเชื้อทวีครอบครองหมวดๆทิวาละโดยประมาณ สิบ มนุษย์ ความมุ่งหมายสรรพสิ่งมาตรการจำกัดความเจ็บไข้โคโพง 19 ตกว่า แจกมีการเพิ่มจำนวนผู้ติดโรคช้าๆ สามารถสอดส่องดูแลผู้ประกอบด้วยอิริยาบถคว้า ด้วยกันกักบริเวณผู้ติดเชื้อคว้าทั้งปวง กับสั่งการแยกออกผู้สถานที่ตรวจสอบพานพบตวาดติดโรคไม่แพร่เชื้อประกบได้ สถานที่ประธานเปล่าด้อยกว่าการว่าการความเจ็บไข้ ถือเอาว่าการจัดการเรื่องตระหนกตกใจ (panic)สิ่งของหมู่ชน ซึ่งแหลมทองอีฉันก็ทำได้ลงคอบริสุทธ์พอประมาณ กระผมแปลความหมายว่า มีเป้าหมายเกาะจับสถานการณ์งานระบาด หามิได้ยุติการกระจัดกระจาย ซึ่งก่อไม่ได้ ด้วยกันจะบรรลุผลติดตามแนวตรงนี้จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารแจกชาวไทยรวมตัวกันต่อสู้ มิใช่ฟ้องกักคุมเจียรห้ามมา โดยตัวเองเปล่าก่ออะไรสถานที่ครอบครองมาตรการปีกทด กระทรวงสาธารณสุขแหลมทองจัดตั้งขึ้นกองระบาดวิทยาขึ้นไปในพรรษาพุทธศักราช2517 เรียบเรียงการงานให้กำเนิดเป็น สิบ การงานแยกย่อย เพราะว่านำหมู่มาจาก CDC ของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งตั้งขึ้นคอร์สฝึกหัดนักระบาดวิทยาพื้นที่สนาม(FETP – Field Epidemiology Training Program) (ุ6) แห่งหนประกอบด้วยรวมหมดการเล่าเรียนทฤษฎี กับงานฝึกซ้อมพื้นที่สนามหญ้าเพราะดำเนินงานแน่ๆ ใช้เวลากราบเรียน 3 พรรษา กับคงเรียนปริญญาโทประกบ มีงานทำ บอกการเฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บประจำอาทิตย์ แห่งหนบรรจุ case study ไว้เป็นการฝึกบุคลากรแจกทันเหตุการณ์กับเตรียมพร้อมตัวเองไม่ว่างเว้น ข้าพเจ้าถือสิทธิ์งานพิมพ์ตรงนี้ไม่ว่างเว้นจังตวาด 20 ชันษา เพิ่งมาจอดไปประเดี๋ยวเดียว แต่ว่าก็ประกอบด้วยรวมความชิ้นงานรายปีสม่ำเสมอเรื่อยๆมา ความแข็งแกร่งสรรพสิ่งหมู่งานด้านระบาดวิทยาสิ่งของประเทศไทยทำข้อมูลออกชัดเจนอยู่ในเวลานี้ เพราะว่าบุคลากรยุ่งเกี่ยวจำเป็นต้องทำงานหนักเต็มที่ ประชาชนแหลมทองน่าได้มาแสดงเรื่องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ที่ว่าการปิดทองหลังพระอยู่ณตอนนี้ กับประชาชนประเทศไทยควรรวมตัวกันช่วยสงเคราะห์กระบิลตรวจตราชาคริตและป้องกันสรรพสิ่งด้าวในทำนองเดียวกันกับแห่งหนคุณหมอก้องเกียรติ กำลังก่อสิงสู่ ฉันจะร่วมมือฟันฝ่าวิกฤตการณ์นี้ได้มาเพราะว่าทั้งหมดสมรู้ร่วมคิดกักคุมอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แตกต่างคนแตกต่างทำอย่างเปล่าเป็นระบบไม่สมรู้ร่วมคิดห้าม มิใช่รอทว่าตำหนิคนอื่นๆ เว็บไซต์แกะรอยเหตุการณ์โรคภัยไข้เจ็บโคโพง 19 สถานที่เที่ยงตรงสรรพสิ่งกรมจำกัดความเจ็บไข้ กระทรวงสาธารณสุข มองดูพอดี (7) ในที่เข้าสังคมแหลมทองปัจจุบันณทุกวันนี้ ภัยจากงานระบาดของน้ำเชื้องัววิด 19 มาจากข่าวลือด้วยกันข่าวลวงก่อสร้างคดีหน้าตื่น ยิ่งกว่าอันตรายจากเชื้อโรค