ทำไมสหรัฐฯจึงระบุชี้เมืองจีนดำรงฐานะชาติม้วนค่าเงินในขณะที่ที่ ประชาคมพื้นโลกไม่มีผู้ใดเห็นด้วย?

ไฉนสหรัฐอเมริกาแล้วก็ระบุบ่งบอกเมืองจีนดำรงฐานะชนชาติม้วนค่าเงินในขณะที่ที่ ประชาคมโลกไม่มีผู้ใดยินยอมพร้อมใจ?ครั้นวันที่ 5 ส.ค. สตีเวน มนูเชน รมต.คลังเก็บของประเทศสหรัฐอเมริกาได้คลอดแถลงการณ์ กล่าวหาประเทศจีนตวาดเป็นชนชาติกรอค่าเงิน เพราะว่าอ้างถึงจงใจลดค่าเงินหยวนเป็นเหตุให้อัตราแลกเปลี่ยนณวันนั้น 1 ดอลลาร์แลกเปลี่ยนสมบัติหยวนได้เลย 7 ยอม ซึ่งเสื่อมลงเป็นประวัติการณ์ จากนั้น ทรัมป์ ก็พอกพูนตพูดย้ำแหวนี่สำเร็จม้วนค่าเงินโดยแท้ธนาคารกลางสิ่งของจีน ออกมารบตอบขวับตวาด อัตราแลกเปลี่ยนสิ่งของเมืองจีนเป็นไปตามอุปสงค์กับอุปาทานณตลาดแลกเปลี่ยน ปรับเพราะกระเช้าเงินตราวันที่ 9 ส.ค. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ได้มาเผยแพร่รายงานเกี่ยวพันการแลกสับเปลี่ยนสรรพสิ่งสินทรัพย์หยวนชี้ว่า ประเทศจีนไม่ได้ม้วนค่าเงิน บุคลากรเมืองจีนแห่งหนประจำ ไอเอ็มเอฟ ก็บ่งบอกแหว อัตราแลกเปลี่ยนสรรพสิ่งเมืองจีนสอดคล้องกับดักภาวะเศรษฐกิจเพราะพื้นฐานขณะที่วงการต่างๆ ทั่วโลกก็ออกมากดดันสหรัฐอเมริกา ว่าที่กล่าวหาประเทศจีนครอบครองชาติกรอค่าเงินนั้น โฉดเขลาโง่เขลาชำรุดแน่ๆ ประธานสถาบันวิจัยมุขที่มีความสำคัญในการรบที่อาร์เจนตินากล่าวว่า “20 ชันษามาตรงนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรายอมกับดอลลาร์ได้พอกพูนกระทั่ง 40% งานแห่งหนเงินตราหยวนอ่อนต่อโลกคุณประโยชน์ยอมตอนนี้ ดำรงฐานะเหมือนการขึ้นลงณขอบเขตแคบๆของอัตราแลกเปลี่ยนนักวิชาการเมืองจีนบ่งบอกตวาด ในกระเช้าสินทรัพย์สรรพสิ่งธนาคารกลางเมืองจีนมีสตางค์วงศ์ปะปนกัน ถึง 24 ประการ เงินตราดอลลาร์ประกอบด้วยสัดส่วนแค่ 22.49% ลงความว่ามากกว่า 1 ณ 5 หรือไม่ก็ต่ำกว่า 1 ใน 4 บทบาทสิ่งของมันก็มีแค่นี้ จำเป็นจะจำเป็นจะต้องกล่าวย้ำแหว1)ถึงวันที่ 5 ส.ค. อัตราแลกเปลี่ยนสรรพสิ่งสมบัติยอมได้มาพอกพูน 0.3% ไม่ไหวน้อยลงแต่อย่างใด2)จำเป็นจะต้องมองดูดรรชนีคุณประโยชน์หมุนเวียน (เงินตรา)ระหว่างประเทศ ชันษา 2001 ได้มาประกอบด้วยการกำทีดชดใช้ค่าเสียหายดอลลาร์ครอบครองหลักเกณฑ์เท่ากับ 100 ครั้นพระจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู พรรษานี้ คุณค่าดรรชนีสินทรัพย์ยอมเมื่อเปรียบเทียบกับดักดอลลาร์ซึ่งครอบครองพรรษาโคน สมบัติหยวนสมควรพอกับ 121.6 เสียแต่ว่าดอลลาร์เท่ากับ 116.6 ค่าเงินหยวนอีกต่างหากสูงกว่าเงินตราดอลลาร์ เหลือบเห็นได้มาว่าเงินตราหยวนไม่ได้ลดคุณค่า3) จำต้องแลดูแหว สิทธิพิเศษเบิกเงิน (Special Drawing Rights = SDR) ซึ่งไอเอ็มเอฟ กำหนดให้ติดสอยห้อยตามสัดส่วนเศรษฐกิจ โดยราคา SDR จักมัดเก็บกับสมบัติ 5 พงศ์ เรียกหาตวาดตะกร้าเงินตรา ด้วยว่าเงินตราหยวนไม่ผิดขีดคั่นวางสถานที่ 8.33% ซึ่งในชันษาตรงนี้ SDR เงินตราหยวน ไม่ผิดลดลง 1.4 ดังนั้น โดยพื้นฐานหลังจากนั้นอีกต่างหากค่อนข้างแข็งแรงสืบสวนขนมจาก 3 ประเด็นที่กล่าวมา จะเห็นคว้าว่าอัตราแลกเปลี่ยนสิ่งของสินทรัพย์หยวนในช่องไฟที่ผ่านมาสั้นๆ ประกอบด้วยธีรภาพ ไม่มีเหตุสถานที่ประเทศจีนครอบครองก้ำปฏิบัติการให้เงินยอมตัดทอนค่าลงมาตรฐานที่จะวัดแหวสร้างเช่นไรสัดส่วนไรจึงเรียกหาแหวสำเร็จม้วนค่าเงินนั้น แม้แต่ไอเอ็มเอฟเองก็ไม่ไหวขีดคั่นวาง แม้ว่าสหรัฐอเมริกาคว้าขีดคั่นหลักเกณฑ์วางค่อนข้างจะกระจ่าง สำหรับจักแสดงตวาดชนชาติไรเป็นการม้วนค่าเงินจำเป็นต้องประกอบด้วย 3 หัวเรื่องเพราะฉะนี้ข้อความเริ่มแรก ประกอบด้วยความเป็นต่อดุลการค้าประกบสหรัฐอเมริกา มากมาย เลยกระทั่ง $20,000 กล้อนข้อความสอง มีความเป็นต่อบัญชีเดินสะพัดดำรงฐานะมากมายพ้นกระทั่ง 3% ของ GDPหัวเรื่องสาม ประกอบด้วยการแทรกแซงตลาดการแลกสับเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยกันประกอบด้วยการจ่ายเงินตราต่างประเทศเนืองๆหลายครา ข้างใน 12 จันทร์ปริมาณการจับจ่ายใช้สอยเข้าเกินกว่า 2% ชอง GDPเมื่อนำ 3 ประเด็นแห่งหนประเทศสหรัฐอเมริกาขีดคั่นขึ้นไปเพื่อสืบสวนชาติอื่น เพราะยกเว้นชนชาติตนนั้น มีเพียงประเด็นแรกสถานที่เข้าเกณฑ์ เพราะว่าพรรษา 2018 เมืองจีนเป็นต่อดุลการค้าประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงกระทั่ง 3 แสนโล้นดอลลาร์ แต่ว่าด้วยว่าประเด็นสอง ประเทศจีนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเท่า 0.4% ห่างไกลขนมจากแห่งหนสหรัฐฯกำหนดวางแห่งหน 3% ของ GDP กับข้อความตรัยก็ด้วย จีนจับจ่ายเงินตราต่างประเทศ เพื่อจะเร่งการปฏิรูปเปิดกว้างก็เท่า 0.2% แต่ว่าที่กำหนดไว้นั้น ครอบครอง 2% สรรพสิ่ง GDPเพียงนี้ก็พอเพียงที่จะรับรองได้แหว ข้อกล่าวหาตวาดจีนครอบครองชาติม้วนเงินตรานั้นทำตามอารมณ์ทางใจถูกใจ ไม่มีระเบียบอะไรแห่งหนมั่นเหมาะ สุดแท้แต่จะกล่าวหาเช่นไรตกลง จากนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่า กฎเกณฑ์ 3 หัวเรื่องแห่งหนสหรัฐฯตราขึ้นลงมานั้นเอาไว้ใช้กับชาติอื่นแห่งหนกำเริบท้าทายอำนาจสหรัฐฯ แต่ว่าจักเปล่าใช้กับประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ไม่ก็บริวารสหรัฐฯ นี่ลงความว่า 2 เกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกา ชดใช้ปกติสถานที่สหรัฐฯ มุ่งหมายฟ้องเมืองจีนครอบครองชาติกรอค่าเงินตรงนั้น ประกอบด้วยลงมาช้าจากนั้นนับจาก ทรัมป์ ขึ้นไปดำรงฐานะประธานาธิบดีครั้นชันษา 2016 เขาก็บ่งบอกเลยแหวจีนครอบครองชาติม้วนค่าเงิน เสียแต่ว่าเมื่อระยะทรัมป์ เข้าไปบริหารงานก็คืนคำตวาด ประเทศจีนไม่ได้กรอค่าเงิน กับในระยะเวลาต่อจากนั้นนกเขาก็ยังคงพูดกลับไปกลับมาเสมอ ทั้งนี้ สังกัดแหวณจังหวะไหน ผิเขามุ่งหวังบีบคั้นประเทศจีนมอบยอมณคดีไหนความหนึ่ง นกเขาก็จักว่าจีนม้วนค่าเงิน เสียแต่ว่าจดระยะเวลาจำเป็นต้องเล้าโลมเมืองจีนก็จักคืนคำแหว ประเทศจีนไม่ไหวกรอค่าเงิน กับสุดท้าย วันที่ 5 ส.ค. 2019 ทรัมป์ก็ชี้ชัดเลยตวาด เมืองจีนครอบครองชาติปั่นค่าเงินขนองข่าวสารแหวประเทศจีนครอบครองชนชาติปั่นค่าเงินได้ 1 สัปดาห์ หนังสือพิมพ์ “วอชิงตันโพสต์” ก็ได้ปริปากแหว ทรัมป์ กดดัน กลมูเชน มอบประกาศแหวจีนปั่นค่าเงิน เพราะว่าก่อนประกาศ กระทรวงคลังเก็บของสหรัฐอเมริกา กับดัก ไอเอ็มเอฟ ได้ประกอบด้วยการประชุมปรึกษาความนี้ แต่ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ เห็นแย้งที่จะระบุเช่นนั้น ทรัมป์จึงกดดัน กลมูเชน มอบข่าวสาร เพราะว่ากลมูชินได้มาทวีคูณประโยคว่า “ภายใต้การเกื้อกูลของผู้ปกครอง ทรัมป์ ( under the auspices of President Trump)การกล่าวหาประเทศจีนดำรงฐานะชนชาติม้วนค่าเงิน ดำรงฐานะด้านประกำอบอ้าวส่วนหนึ่งส่วนใดของแผนสงครามการค้า ดังนี้ เพื่อที่จะเพิ่มเติมสงครามการค้ากับดักประเทศจีนแยกออกมองดูโหดร้ายข้นเจริญ ซึ่งก็รู้กันสิงสู่ต่อจากนั้น่า เหตุผลประธานมากสถานที่ทรัมป์ ประกาศสงครามการค้ากับเมืองจีนก็เพื่อสกัดการพัฒนาอันว่องไวสรรพสิ่งเมืองจีนแห่งหนกำลังจะแซงขึ้นหน้าสหรัฐฯ ด้วยกันท้ามหาอำนาจชั้นเอ็ดของสหรัฐฯ สหรัฐฯ เคยชินบีบคั้นชาติอื่น ๆ ที่ทุพพลกระทั่งมอบจำต้องยอมตามลงมาจากนั้น แม้ว่าลงมาพบชนชาติจีนที่ปฏิเสธค้อมหัวให้กับอำนาจเลวเข้า ทรัมป์ แล้วจึงไม่สมรรถถึงติดตามหลักได้มา ประชามติพื้นโลกรวมถึงคนอเมริกันต่างก็สั่งสอนทรัมป์แหว ทรัมป์ไม่สามารถกีดขวางประเทศจีนไม่ให้ทันสมัยพัฒนาได้แม่นมั่น เป็นมิตรห้ามเก็บได้เปรียบเป็นคู่กัดห้ามนักวิเคราะห์บ่งบอกตวาด เมืองจีนมิใช่ชนชาติแรกสถานที่ถูกประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้งานนำสรรพสิ่งทรัมป์กล่าวโทษตวาดม้วนค่าเงิน ภายใต้ภาวะแห่งหนไม่อำนวยประโยชน์ดามประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะก่อสร้างกบิลการข่มเหงชาติอื่น แยกออกหยวนประนีประนอม ด้วยกันอ่อนข้อแยกออกร่างกาย ที่เขาเรียกกันว่า “กับดักคำพูดของมะกัน” ตลอดบีบคั้น ตลอดข่มขู่ ไม่มีเงินตอนท้ายชนชาติไรหกสิงสู่ในกับดัก ก็จะพบความหายนะขนมจากสถิติ มีอยู่แหว ขนมจากพระจันทร์ ต.ค. ชันษา 1988 จด จันทร์ เม.ย. ชันษา 1989 สหรัฐอเมริกา คว้ากล่าวโทษเกาหลีใต้ว่าครอบครองชนชาติม้วนค่าเงินถึง 3 คราว ขณะเดียวกัน พระจันทร์ พ.ค. 1992 ด้วยกัน เดือน ธ.ค. 1992 สหรัฐฯ คว้ายัดเยียดให้ไต้หวันดำรงฐานะชนชาติม้วนค่าเงิน เพราะว่าชดใช้เกณฑ์ที่รองรับขึ้นไปเอง วินิจฉัยว่า เกาหลีใต้ กับ ไต้หวัน ครอบครองชาติม้วนค่าเงินยิ่งไปกว่านั้นฟ้องชนชาติอื่นม้วนค่าเงินต่อจากนั้น เมื่อพบเห็นวิกฤตเศรษฐกิจ สหรัฐฯก็ปั่นสมบัติชำรุดเอง ใช้อำนาจครองคดีเป็นเจ้ากดดันชนชาติอื่นๆลงมาเอาใจช่วยเอากลับคืนวิกฤตให้สหรัฐฯ เพราะว่าชาติเหล่านั้นพลอยก่อเกิดวิกฤตเจียรเช่นกัน เรียกหาแหวรุนวิกฤตสรรพสิ่งตนเจียรให้ผู้อื่นเฉยต้นไม้ใบหญ้าทศวรรษ 1980 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างแรง งบบัญชีก่อเกิดขาดดุลอย่างหนักประวิง ประมุข ป่องนัตัดทอน์ เรจำใจ ปลงใจเคลื่อนที่แนวนโยบายประหยัดด้านการเงิน เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมตัวกันหมายเลขถึง 2 เสา ล่อแยกออกดอลลาร์ทั่วโลกนำห้ามหลั่งไหลเข้าตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ทำเอาคุณค่าดอลลาร์ขึ้นโดยเร็ว ตำแหน่งอย่างนี้กระทบจดการส่งออกอย่างมากเพราะต้นทุนแพงประกวดรบราของซื้อของขายญี่ปุ่นไม่ได้ ทำให้สินค้าขายไม่ออก เกิดงานเตะฝุ่นเป็นมากมาย ขั้นอย่างนี้ รัฐบาล เรขัดสนจึงตัดสินใจลดคุณประโยชน์ดอลลาร์ เพื่อให้สมรรถแย่งชิงกับดักผลิตภัณฑ์ชนชาติอื่นๆ ได้มา นำไปสู่การเกิด “ข้อกำหนดพลาซ่า” ในระยะเวลาต่อมาวันที่ 22 ก.ย. 1985 สหรัฐฯ ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมันตะวันตก ด้วยกันญี่ปุ่น รวม 5 ชนชาติ คว้าเปิดรวมพลที่โรงแรม พลาซ่า ณนิวยอร์ก เพื่อจะเรียกร้อง “ตัดทอนค่าเงินดอลลาร์” ของสหรัฐอเมริกา รุนเงินตราเยนและผี์คของเยอรมันแยกออกดำเกิงขึ้นไป เพื่อลดงานขาดดุลสถานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยต่อ เยอรมันและญี่ปุ่นการเทจำหน่ายดอลลาร์อย่างต่อเนื่องทำให้ค่าเงินดอลลาร์ไม่รีบร้อนลดน้อยลง ด้วยกันก่อสร้างประเด็นมอบกับการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แท้ก็เสร็จปั่นสมบัติ ดำรงฐานะโมเดลของแบบเรียนงานกรอสินทรัพย์ ผลความประพฤติดังที่กล่าวมาแล้ว ข้างหลังชันษา 1987 ทำเอาค่าเงินดอลลาร์คืนสติคืนไปสู่ระดับก่อนปี 1981ณการเทียบอัตราแลกเปลี่ยนกับเงินตราภูต์ก ด้วยกันสมบัติเยนเพียงนี้ยังไม่พอ สหรัฐฯ อีกต่างหากไม่ยอมรามือ อีกต่างหากจะแยกออกประเทศรอบข้างเหล่านี้เพิ่มค่าสมบัติแยกออกดำเกิงขึ้นไปอีก ขนมจากสถิติ มีอยู่ว่า 3 ชันษา ขนองสร้างข้อกติกาพลาซ่า ค่าเงินดอลลาร์ได้ลดน้อยลงจด 50% ครั้นเปรียบเทียบกับดักสินทรัพย์เยน สิ่งใดที่อำนวยประโยชน์ประกบประเทศสหรัฐอเมริกา ก็เปล่าถือว่าสำเร็จกรอค่าเงิน สิ่งใดที่เปล่าเป็นผลดีดามสหรัฐอเมริกา ก็นับว่าเสร็จปั่นค่าเงิน ข้อมูลออกสรรพสิ่งการแห่งหนประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นต่อดุลการค้าประเทศสหรัฐอเมริกาจัง จำเป็นจะต้องยอมลงนามณข้อตกลงพลาซ่า กับหลังจากนั้นยังถูกสหรัฐอเมริกา บังคับให้ทำให้เสมอค่าเงินตอนเย็นขึ้นอีก 70% ข้างในระยะเวลาเพียง สิบ เดือน ซึ่งการปรากฏครั้งนั้นถูกเรียกหาแหว พลาซ่า แอคคอร์ด (Plaza Accord) ผลในครั้งนั้น ทำเอาเศรษฐกิจญี่ปุ่นอีกต่างหากเปล่าสมรรถฟื้นตัวเสมอจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้5 ก.ย. 62