ต้นหลิว เฮ่อ บ่งบอก เศรษฐกิจจีนโดยทั่วไปประกอบด้วยธีรภาพ ชันษา 2019 GDP เติบโตพ้น 6 %

หลิว เฮ่อ บ่งชี้ เศรษฐกิจประเทศจีนโดยทั่วไปประกอบด้วยความแน่นหนา ปี 2019 GDP ก้าวหน้าเกิน 6 %ซินหัว – เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ขนองได้ผลระเบียบแบบแผนลงชื่อข้อกติกาการค้าประเทศจีน-สหรัฐอเมริกา ที่ กรุงวอชิงตัน ดีงาม.ภาษาซีมันสมอง ต่อจากนั้น แกต้นหลิว เฮ่อ คนกรมการเมือง พคจ. ด้วยกันรองนายกรัฐมนตรีเมืองจีน คว้าตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวข้องความมุ่งหมายงานก่อสร้างสังคมพอมีพอกิน ซึ่งมีแผนจะบรรลุณปีนี้ รวมถึงปัญหาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสรรพสิ่งประเทศจีนณปัจจุบันว่าเดี๋ยวนี้ กล่าวโดยรวม เศรษฐกิจจีนสิงสู่ในที่สถานะที่เป็นอยู่เสถียร กะว่าที่ชันษา 2019 งานก้าวหน้าของเศรษฐกิจจีนเกินกระทั่ง 6% สิงสู่ที่ชั้นแนวหน้าของชนชาติเศรษฐกิจของโลก ขณะนี้ ยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสรรพสิ่งประเทศจีนสิงสู่ที่เหมือนกับ 100 กล้อนกล้อนหยวน ผลิซาตานก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในที่ 1 ปีสิงสู่เหมือนกับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ พอๆกับดักสัดส่วนเศรษฐกิจด้าวสัดส่วนกลางๆ ขณะเดียวกัน การมีงานทำ สนนราคาของซื้อของขาย งานวางเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจับตัวลำดับที่มหภาคแห่งประธานล้วนสิงสู่ในที่กรอบแห่งสมเหตุสมผล งานสับเปลี่ยนโมเดลเลื่อนที่ระดับด้วยกันการปรับปรุงโครงสร้างทันสมัยจรอย่างถาวรประสกเอ็งหลิว เฮ่อ กล่าวถัดไปว่า พรรษานี้ ประเทศจีนจักลุงานก่อสร้างเข้าผู้เข้าคนมีกินมีใช้อย่างเต็มจำนวนทั่ว กับการจบด้วยดีสิ่งของแผนการ 5 พรรษา ครั้งแห่งหน 13 พอวิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงของริมริมที่ระยะใกล้ 2 จันทรามาตรงนี้ ดรรชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ดัชนีมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมและประโยชน์แห่งหนวิสาหกิจมีกรรมสิทธิ์ดำรงอยู่แหวมีการเปลี่ยนแปลงในที่มุขสถานที่สะอาด สถิติความถี่สูงศักดิ์ส่วนหนึ่งส่วนใดณจันทรามกราคม ก็ได้คงอยู่จ่ายเห็นกระจ่างแหว เศรษฐกิจจีนดีงามพ้นกว่าสถานที่ทำนายด่วนช่วงปัจจุบัน เศรษฐกิจจีนกำลังอยู่ดุลยภาพหนนวชาต การก้าวหน้าสรรพสิ่งเศรษฐกิจทำให้พึ่งพิงเงินกู้น้อยลง แรงติดเครื่องในสรรพสิ่งงานเติบโตทางเศรษฐกิจได้เรื่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงถาวร ดิฉันมีความเป็นต่อแห่งหนมีตลาดเทนอกเหนือขนาดใหญ่ กับหมวดผู้มีรายได้มัชฌิมชิ้นใหญ่ อีกด้วยการปรับปรุงแบบสร้างในที่ชายลึกด้วยกันงานเปลี่ยนโมเดลขยับที่ระดับ เศรษฐกิจจีนจักเปิดเผยได้ดิบได้ดียิ่งขึ้น เศรษฐกิจเมืองจีนกำลังวังชาสาวก้าวก้าวหน้าจากไปติดสอยห้อยตามแนวการพัฒนาด้วยคุณค่าดำเกิง ดีฉันเหล่แง่บวกดามความเอนเอียงการพัฒนาของเศรษฐกิจในที่ชันษานี้ อุดมมีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจเมืองจีนในที่ระยะยาว จีนจักสถิตการพัฒนาอย่างถาวรพร้อมด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องก่อสร้างคุโณปการอายุมากเศรษฐกิจแหล่งหล้าแก ต้นหลิว เฮ่ออีกทั้งได้ตอบปัญหาสรรพสิ่งผู้สื่อข่าวจรดจุดบากบั่นการปรับปรุงเปิดรับของจีนที่ช่วงปัจจุบันโดยย่อ หมายรวมการเหล่ความเกี่ยวพันกติกาการขายประเทศจีน-สหรัฐอเมริกา ฉบับนี้กับการปรับปรุงเปิดกว้างอย่างต่อเนื่องสรรพสิ่งประเทศจีนแหวครั้นทูลขนมจากทัศนะข้างการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การปฏิรูปก็ตกว่าต้องยืนหยัดณระบอบสังคมนิยมดำรงฐานะเงื่อนไขชั้นแรก ต้องจรรโลงบทบาทสถานที่ชี้ขาดของตลาดณการจัดวางสมบัติพัสถานอย่างเต็มที่ กับคลายบทบาทของรัฐบาลแจกมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงนั้น สถานที่สำคัญร่วมแกนกลางอยู่สถานที่ข้อคิดต่างๆ เหตุฉะนี้ (1) ต้องเน้นในที่งานส่งเสริมพลังแห่งหนชื่นบานของจุดลูกน้ำอวัยวะหลักสิ่งของตลาด ดำเนินการปรับปรุงวิสาหกิจสถานที่บ้านเมืองปลายดึ่ม ดันแจกเศรษฐกิจเอกชนพัฒนา (2) ทำให้ดีขึ้นวินัยของท้องตลาดแจกเสถียร ผลักดันแบ่งออกประกอบด้วยการชิงดีชิงเด่นอย่างยุติธรรม (3) เปลี่ยนสมรรถนะรัฐบาลจ่ายกระชับยิ่งขึ้น รัฐบาลควรต้องเด้งแบ่งออกพ้นจากกิจธุระจุดลูกน้ำ และกระทำบริหารว่าการเศรษฐกิจมหภาคแจกดียิ่งขึ้น สนองการบริการด้านสาธารณะ (4) กระทำสะสางณปริมณฑลทางสังคม ยืนหยัดการรวมกันระบบหลักประกันทางสังคมแห่งคล้องจองกับดักภาวการณ์สรรพสิ่งเมืองจีน ให้ความสำคัญอายุมากการบ่มชำอบรม ยกสถานภาพทุนกำลังแรงงานมนุชต้นหลิว เฮ่อ เสนอต่อไปดุ การเปิดกว้างต่อต่างชาติครอบครองนโยบายแห่งชาติฐานราก ดิฉันจะกระทำคลายงานเปิดกว้างจ่ายมากยิ่งขึ้น แห่งสำคัญมี เอ็ด คลายงานเข้าถึงตลาดอย่างประกอบด้วยขบวนการ ยุคปัจจุบันงานเปิดรับณชานเมืองท้องที่การผลิตได้มาจดชั้นแห่งหนท้วมๆแล้ว ดีกรีต่อไป จุดบากบั่นสิงสู่แห่งหนภาคบริการ ภาคนา กับท้องที่ส่วนประกอบพื้นฐาน ช่วงปัจจุบันญิบ ทำให้ตรงๆกับดักดำเนินการชิ้นดีของสากล การรวมกันแวดล้อมสถานที่ดีงามสิ่งของงานประกอบการ ให้แบ่งออกวิสาหกิจราคาทุนต่างชาติสมรรถร่วมการแข่งขันอย่างยุติธรรม ทรัพย์สินทางปัญญามีกรรมสิทธิ์การรักษาอย่างได้ผล สาม แห่งหนเป็นหมายกำหนดการธรรมดาๆสรรพสิ่งประเทศจีนคว้ามีการเปิดกว้างทั้งผองต่อจากนั้น เราจะผลักดันการเปิดรับไปสู่บัญชีกองทุนอย่างมั่นคงตามลำดับ ผลักดันเงินยอมปลายภาค ด้วยกันเชิงสากล เช็ด่ ร่วมการกำคราวดหลักเกณฑ์เศรษฐกิจการค้ามุขสากลอย่างเอาถ่าน สมรู้ร่วมคิดอย่างแน่นแฟ้นกับดักประเทศกำลังพัฒนากับตลาดก่อเกิดนวชาต ดันจ่ายวินัยเศรษฐกิจระหว่างประเทศตั้งหน้าปฏิรูปสู่ทิศทางแห่งหนเลิศเที่ยงธรรมด้วยกันเป็นธรรมเติบโตโหล่ แกหลิว เฮโล่อกล่าวย้ำแหว ที่ แห่งหนนี้กระผมขอเกี่ยวย้ำเป็นพิเศษว่า การแห่งประเทศจีนดำเนินการสะสางเปิดรับได้มาคิดค้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจจีนโดยเร็วด้วยกันสังคมมีความสงบเงียบมั่นคงอันเป็นไปสิ่งมหัศจรรย์ 2 ประการได้นั้น เงื่อนข้อยุ่งยากสรรพสิ่งอธิคมอยู่แห่งหน เราหยัดยืนการนำของก๊กคอมมิวนิสต์เมืองจีน หยัดยืนแบบแผนสังคมนิยม ระดมข้อความรักดีสิ่งของผู้ใช้แรงงานทั้งหมดอย่างเต็มที่ และกระตุ้นแรงแห่งหนชื่นบานของจุลภาคองค์หลักสิ่งของท้องตลาด ดิฉันยังจักลงแรงที่การสร้างเงื่อนปมสถานที่ดีเพิ่มขึ้น ตอบสนองเรื่องอยากมุ่งเพื่อที่จะชีวิตสุขทุกข์สิ่งสวยสดดีงามสรรพสิ่งประชาชนจีน20 ม.ค. 62