ดวงตะวันประดิษฐ์—จีนกระทำงานใช้คืนเครื่องมือเครื่องใช้นิวจัดการฟิวชั่แม่น้ำ่จำกัดได้ที่ชันษา 2020

ดวงตะวันปลอม—เมืองจีนจัดการชดใช้เครื่องมือนิวจัดการฟิวชั่นที่ควบคุมได้ที่พรรษา 2020ตัวนำเมืองจีน เหยินหมินยื่อน้าสาววระบิลต่างประเทศ กล่าวครั้น 3 ม.ค.2020 ดุ จีนเคียง “ดวงตะวันเก๊” อีกสาวเท้าหนึ่งแล้ว—เปิดเผยความลับนิวสะสางฟิวชั่นที่ควบคุมได้มาสรรพสิ่งเมืองจีนประเทศจีนได้มาวิจัยปรับปรุงโครงสร้างเทคโนโลยีอุปกรณ์นิวจัดการฟิวชั่นที่ควบคุมได้ ที่เรียกหาว่า Tokamak โครงสร้างอย่างนี้ใช้คืนสนามไฟฟ้าชิ้นแก่กล้ามาจำกัดกิริยาสะท้อนนิวแก้ไขฟิวชั่นในอุปกรณ์จ่ายเดินไปอย่างสะดวก โดยเมืองจีนจักชดใช้วัสดุนิวจัดการฟิวชั่น Tokamak รุ่นใหม่สถานที่เรียกดุ “China Circulator II M” ที่พรรษา 2020 ติดลุความใฝ่ฝัน “ตะวันเทียม” งอกงามอีกชั้นหนึ่งวัสดุนิวสะสางฟิวชั่นนวชาตสิ่งของเมืองจีนตรงนี้ จักประกอบด้วยอุณหภูมิสูงจด 200 โล้นองศาเซลเซียส 13 เท่าสิ่งของจุดรวมดวงตะวัน เพราะว่าก่อนหน้านี้ประเทศจีนเคยทำอุปกรณ์ Tokamak ควบคุมพลาสมาอุณหภูมิสูง 100 เลี่ยนเซลเซียสมาก่อนกำหนดหลังจากนั้น ครั้งนี้ถือเอาถูกฟ้องทันสมัยคราวใหญ่กะว่า เตาแยกปรมาณูนิวสะสางฟิวชั่นจะแสดงให้เห็นทดลองใช้การทำงานได้เช่นเดียวกับปี 2025กล่าวขวัญพลังงานนิวเคลียร์แล้ว ประชากรโดยมากหวาดหวั่นกลัวความอุบัติการณ์เชอร์โนบิลด้วยกันนุ่มฟ่ามพูดเท็จชิชิลงมาเรื่องเดิมกรีกัมมันตภาพรังสี นั่นเกิดเรื่องสิ่งของนิวสะสางฟิชชั่นที่ก่อให้เกิดโจทย์มลภาวะอายุมากพลเมืองโลกสิ่งน่าขนลุกอาทิเช่นไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยกันอาวุธนิวเคลียร์ในที่ช่วงปัจจุบันนิวแก้ไขฟิวชั่น ดำรงฐานะพลังงานลอกพระอาทิตย์ ครอบครองแรงงานสะอาด คืนดีกับที่แวดล้อมสถานที่ใช้ได้ไม่ยุติซีก “ป้อนเข้าไป” สรรพสิ่งนิวจัดการฟิวชั่น รวมความว่า ดิวทีเรีร้องไห้หรือไม่ก็น้ำทั้งหมดบากบั่น(deuterium or heavy water)และทริเก๊(tritium) แห่งประกอบด้วยเลิศในที่พื้นโลกลำธารทั้งปวงทนทุกข์กีดขวางได้จากน้ำทะเล 1 ลิตรจ่ายพลังงานเทียบเท่าการจี่น้ำมันรถ 300 ล.ส่วน “จับออกลูก” จากนิวแก้ไขฟิวชั่นคือว่าฮีเลียมกับนิวตรอน สถานที่มิได้มลพิษกับไร้กัมมันตภาพรังสี จึ่งคืนดีกับที่แวดล้อมแผนก่อน้ำจากน้ำเค็มและยานอวกาศท่องจำระหว่างดารา จักปรับปรุงก้าวหน้าว่องเช่นกันการเอื้อเฟื้อสิ่งของแรงงานนิวสะสางฟิวชั่นภายภาคหน้านิวสะสางฟิวชั่นอีกต่างหากประกอบด้วยความปลอดภัยสูง ด้วยเหตุที่พลาสมาดิสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยีเเรียวร้องไห้และทริเทียมที่ถูกกักลุกโชนสิงสู่ที่สถานที่ใส่สูญญากาศเช่นกันสนามแม่เหล็ก(Tokamak)ตรงนั้น ประกอบด้วยความหนาแน่นต่ำกว่าสภาพอากาศเป็นอย่างมาก กับคอนเทนต์เชื้อเพลิงสรรพสิ่งดิวทีเรีร้องไห้กับทริเทียมในที่ปฏิกรณ์ฟิวชั่นอีกต่างหากเสื่อมถอยยิ่งนักอีกด้วย ดังนี้แล้วจึงไม่เกิดโจทย์ระเบิดหรือไม่ก็แพร่งพรายแต่อย่างใด”ตะวันปลอม” จวนจะเป็นคดีแน่นอนขึ้นไปลงมาหลังจากนั้น