‘จีน’สนั่นลงเรือลำเดียวกันครบครันเอาใจช่วย’แหลมทอง’สู้โรคระบาดวัวโพง-19

‘เมืองจีน’ลั่นลงเรือลำเดียวกันพร้อมสนับสนุน’ประเทศไทย’ต่อสู้โรคระบาดงัวโพง-1919 เดือนมีนาคม พุทธศก 2563 /ไทยโพสต์19 มี.ค.63- เพจ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนเมืองจีนประจำการแหลมทอง โพสต์เนื้อความ เรื่อง “ลงเรือลำเดียวกัน สอดส่องช่วยเหลือต่อกัน ประเทศจีนชอบใจปันออกความช่วยเหลือแหลมทองที่การต่อสู้กับโรคระบาดอย่างเต็มที่” เนื้อหาเจาะจงดุ ไทยกับเมืองจีนเป็นมิตรบ้านประชิดติดกันแห่งมีทิวภาพแห่งเชื่อมโยงกัน ชันษาตรงนี้ครอบครองชันษาครบรอบ 45 พรรษา ที่งานสถาปนาความเกี่ยวข้องทางการนักการทูตระหว่างสองแดน แห่งช่วงงานต้านทานกับดักการแพร่เชื้อสรรพสิ่งความเจ็บไข้โคตัก-19 จีนกับไทยคว้าทำให้สิ้นพยศความลำบาก สอดส่องดูแลและสงเคราะห์กัน ชี้ให้เห็นจดการร่วมกันฝ่าเท้าวิกฤต ร่วมทุกข์ร่วมสุข และการร่วมใจพร้อมเพรียงของมิตรภาพเริ่มแรกระหว่างหญิบประเทศ พระสงฆ์เท้าสมเด็จพระปรเมนทรร้างไปมาหัวหน้าธนูีสินทรมควันเวหาชิชิร้างไปยอมแขนใน พระวชิชะรรวบเจ้าสิงสู่กระหม่อมรักษาประกอบด้วยจดหมายแสดงความกังวลไปอีกทั้ง ฯพณฯ เช็ด จิ้นผิง ผู้ปกครองที่สาธารณรัฐกลางเมืองเมืองจีน ตุ๊เจ้าเท้าสมเด็จพระราชา ด้วยกันสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ตุ๊เจ้าบรมราชินีพระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ปันออกกับดักฝ่ายเมืองจีน ซึ่งสำเร็จสะท้อนปันออกมองเห็นจรดงานสงเคราะห์ชิ้นสมควรสถานที่ยื่นให้กับด้านเมืองจีน เท้าหน้าไทย เป็นต้นว่า ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ เดือนโอชะ นายกรัฐมนตรีไทย ฯพณฯ ชักชวน เลี่ยงภัย ประธานรัฐสภากับสำคัญสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันทั้งหมดแวดวงเข้าผู้เข้าคนไทยต่างตกลงจัดแสดงความวิตกกังวลด้วยกันสนับสนุนฝ่ายประเทศจีน ช่วงระยะนี้ งานระบาดของความเจ็บไข้ในประเทศไทยสาหัสงอกงาม กลางเมืองประเทศจีนรู้สึกเห็นใจ แม้ว่าพละเจอะเจอกับดักภารกิจต่อต้านงานแพร่ระบาดในขณะสถานที่เหนื่อยยากเหมือนกัน ทิศประเทศจีนสำราญที่จะสนับสนุนทิศไทยที่รูปแบบแตกต่าง ๆเท่าที่จะทำได้ตอนไม่กี่ทอผ้าเวลากลางวันลงมาตรงนี้ ผู้เป็นใหญ่หนกกระยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนประเทศจีนประจำการไทยได้มาสนทนามุขต่อโทรศัพท์กับฯพณฯ พลเอก กระยุทธ์ เดือนอร่อย นายกรัฐมนตรีประเทศไทยด้วยกันได้ไปพบฯพณฯ บันทึกประจำวัน เมี่ยงญวียุ่งูล รองนายกรัฐมนตรีและรมต.กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแนะนำตัวมาตรการของประเทศจีนแห่งการช่วยเหลือไทยต่อสู้กับโรคระบาด รัฐบาลเมืองจีนจะปันออกการช่วยเหลือด้านแหลมทองแห่งงานเฟ้นหาอุปกรณ์การแพทย์ อาทิเช่น เหล่าตรวจเชื้อโคตัก-19 หน้ากากสถานีอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95 ด้วยกันเหล่าอุปกรณ์ปกป้องเฉพาะบุคคล ประสานงานกับผู้ประกอบการปันออกกำจัดยาเสพติดด้วยว่ารักษาเชื้อโรคโคตัก-19มอบกับดักฝ่ายไทย ผู้ผลิตประเทศจีนจะส่งออกเวชภัณฑ์มายังประเทศไทย คร่ำเคร่งที่จะสนองตอบทาบความปรารถนายิ่งสรรพสิ่งฝ่ายไทย กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเมืองจีนในประเทศประเทศไทยด้วยกันหน่วยงานความเป็นมิตรระหว่างกลางเมืองสรรพสิ่งประเทศจีนแตกต่างก็แข็งตัวละวางเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แยกออกกับดักด้านประเทศไทย อุปทูตาหยาง ซิศกุนีช้ากระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม่าแห่งช่วงแห่งยากลำบาก ประชาชนเสี่ยวชาวจีนจักรอคอยอยู่แนบข้างกลางเมืองชาวไทย อีกด้วยความร่วมมืออย่างจริงใจและความอุตสาหะสมรู้ร่วมคิดสิ่งของทั้งสองฝ่าย ทั้งสองฝ่ายจะสมรรถทำให้เชื่องโรคระบาดและซ่อมแซมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเข้าผู้เข้าคนอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ ฝ่ายจีนได้ให้การสงเคราะห์ในข้างกระยาเลยกับดักฝ่ายประเทศไทยในการต่อสู้กับดักโรคระบาด คณะของหัวหน้าควร ดกนกระเสือกกระสน ชำนัญพิเศษความเจ็บไข้ระเบียบทางผ่านหายใจสรรพสิ่งจีนรอสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับพวกชำนัญพิเศษของประเทศไทยเกี่ยวแผนการตัดสินและการรักษาความเจ็บป่วย ฝ่ายเมืองจีนคว้าอุดหนุนความเชี่ยวชาญการต่อสู้กับดักเชื้อโรค รายงานหลักการรักษาความเจ็บไข้โคโพง-19อย่างสถานที่ 7( Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia (Trial Version 7)ด้วยกันแผนการการป้องกันด้วยกันควบคุมการระบาดสิ่งของโคตัก-19ที่การเดินทาง(Travel Guidelines for Epidemic Prevention and Control) หน่วยงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีกการแพทย์ด้วยกันสารเสพติดเวชภัณฑ์สรรพสิ่งชไมด้าวได้มาสมรู้ร่วมคิดอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาโอสถงัวโพง-19โดยเฉพาะอย่างยิ่งและวัคซีน องค์การภาครัฐแห่งพัวพันสิ่งของทั้งคู่แดนได้สืบสวนงานจัดตั้งกลไกร่วมป้องกันและจำกัดการระบาดสรรพสิ่งโรคภัยวัวโพง-19 เชื่อดุภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย สุดท้ายต่อจากนั้นจักสมรรถทำให้สิ้นพยศโรคระบาดตรงนี้จากไปได้มาอย่างรวดเร็วทิวากาล