‘จลาจลฮ่องกง’นำไปไปสู่‘กำแพงไฟร์วอลล์’ที่ประเทศจีน-โซเวียตสมรู้ร่วมคิดก่อสร้างเพื่อรบกับดักการใส่แซงสรรพสิ่งข่าวกรองสหรัฐฯ