ครป.คณะบุคคลใหญ่ดูดดึงมนุชโดดเด่นคนเด่นร่วมกองทหารแบ็บ!แหมะ5การงานสร้างความเข้มแข็งอาณาเขตปชช.-คืนสติระบบประชาธิปไตยแห่งหนจิรัง

ครป.สมัชชาเทอะทะดูดมนุษย์โดดเด่นผู้แสดงรวมทัพแบ็บ!แหมะ5กิจการก่อสร้างความแข็งแรงท้องถิ่นปชช.-รู้สึกตัวประชาธิปไตยสถานที่ยั่งยืนจาก ไทย์โพสต์ ระบิลวันที่ 24 มิย.256224 มิ.ย.62 – คณะกรรมการรณรงค์เพื่อจะระบบประชาธิปไตย (ครป.) ออกคำแถลง 1/2562 โดยประกอบด้วยเนื้อหาระบุว่า ด้วยเหตุที่คณะกรรมการรณรงค์เพื่อจะประชาธิปไตย(ครป.) ได้จัดชุมพลคณะบุคคล ครป. ประจำปี 2562 ขึ้นไประหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ในที่ เมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพราะประกอบด้วยคณะกรรมการ ครป. ด้วยกันวงจรข่ายอาณาเขตกลางเมืองเข้าร่วมชุมพลสมัชชาพินิจพิจารณาเหตุการณ์กับความเป็นไปทางการเมือง เศรษฐกิจด้วยกันเข้าสังคมสรรพสิ่งประเทศ หมายรวมวิเคราะห์ หยั่งด้วยกันตรวจทานจุดหมายด้วยกันข้อมูลออกงานเคลื่อนที่ภารกิจของครป.ที่ช่วงที่ผ่านมา เพื่อที่จะขีดคั่นแนว เป้าหมายด้วยกันภารกิจระยะต่อไปของครป. เอาท์พุตการประชุมโหมสติปัญญาร่วมมืออยู่ข้อสรุปประธานมากมายชนิดซึ่ง ครป.มองเห็นตวาดควรสื่อสารแยกออกสังคมถือสิทธิ์แจ้งสมรู้ร่วมคิด ครป.มองเห็นดุ ไทยยังคงพบปะปัญหาโค่ง 5 อย่างดังนี้1.อีฉันเห็นโจทย์ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับเข้าสังคม ซึ่งมีคดีสิ่งของชั้นรากฐานประธานมาจาก “ความเหลื่อมล้ำมุขอำที่นาจ” ระหว่าง (1) ประชาชนกับประชาชนพร้อมกันเองแต่ขึ้นกับวรรณะแตกต่างกักคุม ด้วยกัน (2) ระหว่างชนชั้นนำแห่งกุมอำนาจประเทศชาติ และกลุ่มทุนเทอะทะที่สมรรถเข้าถึงช่วงใช้หรือไม่ก็อาศัยผลดีจากสิทธิรัฐที่ใจกลางประเทศชาติคว้า กับดักประชาชนธารณะ ความเหลื่อมล้ำที่สาหัสตรงนี้มีผลให้ทรัพยากรของสังคมถูกปันส่วนเพราะว่าบ้านเมืองจากไปเป็นประโยชน์อายุมากผู้ประดิษฐ์ราคาซื้อขนาดใหญ่ในที่มากเนื้อที่ด้วยกันมากมายข้อเสนอแนะ ก่อให้เกิดการพันฉีกขาดทางเศรษฐกิจเพราะทุนเทอะทะเพียงโปร่งใสกลุ่มด้วยกันเชือดโอกาสอันควรการแข่งขันสรรพสิ่งราคาต้นทุนเล็กมากที่พื้นที่อาณาเขตกระยาเลย ทั่วราชอาณาจักร เกิดการทิ้งเกินการดำรงกติกาการแข่งขันแห่งยุติธรรมในที่ระบบเศรษฐกิจ ที่โล่งแจ้งด้วยกันกลางเมืองซึ่งยากจนครอบครองจำนวนมาก ด้วยกันสิ้นไร้อำนาจที่เนื้อที่กระยาเลย สิ่งของแดน ถูกเบียด-บ่อนชะให้สูญเสียวิถีชีวิตและความมั่นคงในที่ชีวิต ก่อเกิดการขจายรัฐสวัสดิการที่ฉีกความสาสมทัดเทียมกัน–ตกเป็นงานขจายผลประโยชน์ตามอำเภอใจ ฉีกขาดความคงทนถาวรและยุติธรรม หรือไม่ก็ถูกเบี่ยงเบนเพื่อที่จะประโยชน์มุขคะแนนเสียง เป็นต้น2. ฉันมองเห็นโจทย์ความบาดหมางที่หนักหน่วงทางความคิดกับอุดมการณ์ทางการเมืองแห่งทำให้เกิดการแบ่งแยกขั้ว-แบ่งด้านระหว่างกลางเมือง แต่ว่าเข้าผู้เข้าคนแหลมทองอีกทั้งขาดตลอดหลักเขตคิด แนว กลไกกับคนนำทางสติปัญญาที่จะชี้นำมอบก่อกำเนิดการต่อประสานมือเพื่อแสวงหาจากโจทย์ ฉันเหลือบเห็นว่า ขนาดที่ธรรมดาสิ่งของการบ้านการเมืองจะเลี่ยงรอดไปขนมจากความไม่ลงรอยกันไม่ไหว แต่ความไม่ถูกกันตรงนั้นควรจะสิงสู่ในที่ชั้นสถานที่เมื่อร่วมมือกันจรพร้อมกันได้มาหรืออย่างน้อยประกอบด้วยกลไก ไม่ก็วิถีทางที่จะสมานแผลโคลงระหว่างกลางเมือง3. ปัญหางานขาดเสถียรภาพสิ่งของรัฐบาลอีกต่างหากเป็นปัญหาที่จะมีผลกระทบกระทบต่อสังคมการบ้านการเมืองรวมหมดระเบียบ ปัญหาการรัดฉีกขาดสิทธิสรรพสิ่งชนชั้นนำ งานสร้างระบบประชาธิปไตยในที่ระบบสภานิติบัญญัติและพรรคการเมือง รวมถึงปัญหาเนื่องอื่นๆ อีฉันเห็นตวาด แม้ปัญหาตรงนี้จักมีที่มาขนมจากโจทย์การขัดกันทางการเมืองที่ประกอบด้วยลงมาทุกทศวรรษ แล้วก็มีความจำเป็นแห่งจำต้องนำกติกาทางการเมืองสถานที่สมน้ำสมเนื้อกับเที่ยงธรรม จับกลับมาใช้กับต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 4.ดิฉันเห็นดุ ในที่วิสัยที่เป็นไปความไม่ถูกกันของการบ้านการเมืองกับเศรษฐกิจระหว่างชาติระหว่างชาติมหาอำนาจซึ่งพอกพูนความรุนแรงกับ#สลับซับซ้อนขึ้นไปโดยลำดับนั้น ได้มาส่งผลแยกออกรัฐบาลปลงใจรักษาดุลอำนาจจากไปที่มุขสถานที่มีผลกระทบแตะทาบประชาชนชาวไทยอย่างเปล่าอาจจะเฉลีกเลี่ยงได้มา ประเทศไทยได้มาตกเป็นเนื้อที่เสาะแสวงคุณประโยชน์สรรพสิ่งชาติมหาอำนาจรวมหมดในแง่การชดใช้ดำรงฐานะตลาดสถานที่พ้นด้าน งานจับชดใช้ทรัพยากรสรรพสิ่งแดนในระดับสถานที่น่าเป็นห่วงทาบความมั่นคงสรรพสิ่งชีวิตินทรีย์ทุกข์สุขของประชาชน เป็นอาทิ 5. อีฉันมองเห็นตวาด รัฐธรรมนูญอย่างปัจจุบันไม่ไหวครอบครองกติกาเลิศสิ่งของประเทศที่จะช่วยทำให้หลุดพ้นหรือปกป้องโจทย์ที่กล่าวมา ทั้งที่ไม่ไหวปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานในงานดำรงฐานะข้อกำหนดทางการเมืองที่ดำรงฐานะประชาธิปไตยด้วยปันส่วนสิทธิ ผลประโยชน์ด้วยกันสิทธิภาระแห่งถูกต้องระหว่างขาฝ่ายปะปนกัน สิ่งของเข้าผู้เข้าคนอย่างเพียงพอ โจทย์งานเปิดพื้นที่มอบนักสู้ไปสู่การเมือง รวมทั้งการเข้าสู่อำนาจสถานที่เหมาะสมด้วยกันถูกต้องยังคงเป็นปัญหาในกฎหมายสูงสุดทาบปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ครป. จึ่งประกอบด้วยความเห็นด้วยกันว่า งานทำงานปฎิบัติรวมหัวที่วิถีทางที่ให้ผลได้ผลจากโจทย์ดังที่กล่าวมาแล้วจักดำรงฐานะขั้นตอนประสานมือความตระหนักด้วยกันสมานแผลความแตกต่างทางสติปัญญาและอุดมการณ์ได้มาดำรงฐานะอย่างดี ขณะเดียวกัน จะได้ผลวางรากฐานที่ถูกต้องด้วยว่าการย่างเท้าไปตรงหน้าอย่างมั่นคง ก่อให้เกิดความสบาย ด้วยกันความสงบเงียบชนิดจิรังแก่ประเทศด้วยกันกลางเมือง ดังนี้ ครป. แล้วก็ได้มาจำกัดแนวด้วยกันความมุ่งหมายที่ดิฉันเชื่อตวาดจะเป็นจุดตงงัดที่จะทำให้เกิดผลดังที่กล่าวมาแล้ว 5 ประการเพราะด้วยระยะเวลา 2 พรรษาตรงหน้าถือเอาว่า(1) การขับยกเพื่อให้ก่อเกิดการกระจายอำนาจในที่ปลายแบบสร้างติดตามกรอบความคิดเมืองจัดการตัวเอง กับงานมีส่วนร่วมสรรพสิ่งกลางเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยตลอดที่ชั้นแดนและในระดับพื้นที่ที่สาธารณะ หมายรวมการสร้างนวัตกรรมนวชาตทางการเมืองแห่งประชาชนมีส่วนร่วมกับทางข้อมูลออกจากหลักทั่วไปสถานที่อำนวยประโยชน์ต่อกลางเมืองกับเข้าผู้เข้าคนโดยรวมอย่างเท่าเทียม เทียบเท่ากับถูกต้อง(2) การเยียวยากฎหมายสูงสุดระบิล 2560 ในที่ประเด็นแห่งสนองตอบจุดหมายการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาระบบประชาธิปไตยทางการเมืองในที่หมู่รัฐสภากับพรรคการเมือง(3) งานรณรงค์สนับสนุนระบบประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและประเทศชาติผลประโยชน์ เพื่อที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและราคาต้นทุนผูกขาดในประเทศประเทศไทย และราคาซื้อส่งเสริมกิจธุระเพื่อเข้าผู้เข้าคนและที่แวดล้อมในการพัฒนาที่จิรังตามความมุ่งหมายการพัฒนาสถานที่สหัสวรรษ Sustainable Development Goals (SDGs) สรรพสิ่งองค์การสหประชาชาติ(4) การสำรวจงานใช้อำนาจรัฐ หลักการและการปฏิบัติการของรัฐในที่ทั้งหมดมิติ หมายรวมองค์กรอิสระตามกฎหมายสูงสุดที่ไร้ความสามารถด้วยกันเปล่าสนองตอบต่อกิจการแห่งมีสิงสู่ ตามเป้าหมายการปรับปรุงการบ้านการเมือง(5) งานผสานประสานอาณาเขตประชาชนสถานที่มีกรรมสิทธิ์ผลกระทบจากหลักการและโครงการปรับปรุงสิ่งของประเทศชาติ เพื่อนำไปสู่งานแก้ไขปัญหาในที่ระดับหลักการด้วยกันกฎเกณฑ์อย่างครอบครองรูปธรรม กับสร้างเสริมความแข็งแรงภาคประชาชนแห่งต่างๆนาๆแห่งถูกทำลายและแบ่งแยกในยุคปัจจุบัน เพื่อประสบความสำเร็จเมืองของประชาชนที่ประกอบด้วยคุณลักษณะในที่การพัฒนาระบบประชาธิปไตยสถานที่จิรังร่วมมือด้วยว่ารายการคณะกรรมการครป.ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญกุศลมี, รศ.ดร.นักปราชญ์ กระศาสน์เศรษฐ, รองศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์, เธองอกงาม สุพรรณฝ่าย, คุณชาญวิทย์ ชัดฤทธิ์, เธอเดโช กระพุ่มคเมี่ยง, เจ้าเอ็งวงศ์สกุล สื่อทรงธรรม, คุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ิต ภิน่าสนุก, เจ้าเอ็งอิ่มเอม เตียสุชาติชั้น์, เจ้าเอ็งสาสมชาย หอมตลบอบอวลสวย, เธอปฐพี ธุชไชย, เธอความสงบสุข เธอพิสิฐวงศ์, เจ้าเอ็งอดุลย์ย์ เหม็นเขียวเลิศ, คุณเสด็จพระราชสมภพ บุนงูใหญ่สำคัญ รศ.ดร.พิริม ราตรีนดิลก ใน ภูเก็ต รองประธาน เจ้าเอ็งประณีต หนอแส, เจ้าเอ็งบุญกุศลรับช่วง ตันสุเทพวีช่อศ์, ดร.ตะวันกระจ่าง กตะหิน, ด็อกเตอร์อำนาจณรงค์ สิริมงคล เลขาธิการ เจ้าเอ็งความฉลาด ลงมาสหงอก รองเลขาธิการ คุณคำเล่าลือการมีชัยชนะ ใสสะอาดสะอ้าน, ลุกในที่ธัชวงศ์ ประสกเอ็งดำ, คุณปราบ ไชยมงคล เหรัญญิก ปะทุในธนิกา เที่นาวราชย์ต์, คุณลัดเลาะดา ดูแลกลุ่มคนอิสระ กรรมการ เจ้าเอ็งประสาท มีชั้นเชิง, เจ้าเอ็งหาญกล้าการรบ เแถวบริบูรณ์, ปะทุในที่สุริราชะ ทองหนูเอียด, ลุกในศิริความมีชัย กิ่งไม้เฉิดฉาย ,เธอต่อป่าหญ้าษ์ เสกราบลาความสนุก, คุณชัยวัฒน์ ตรีพิทย, ติดไฟในที่ประกิต พระจันทร์สมวงษ์, คุณทิพากร บุญโชติ ,คุณเหมาะสม โรยทอง, เจ้าเอ็งประยงค์ ดอกลำบางๆ, คุณโกศล รักษ์กลุ่มคนความเป็นอิสระ, เจ้าเอ็งสาวิทย์ ดาลัดหวาน,ติดไฟในที่วรดี วีรพัฒนติดไฟปต์