การประชุมซัมมิต G7 ถกกันอยู่ 3 วัน ควานฉันทาความเห็นไม่ได้ต้นสักเนื้อความ

การประชุมซัมมิต G7 ถลกห้ามสิงสู่ 3 ทิวากาล หาฉันทาความเห็นชอบไม่ไหวต้นสักเรื่องการประชุมซัมมิต G7 ซึ่งชุมพลกักคุม 3 ทิวากาลระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. แห่งหนเมืองเบียร์ริตซ์ แห่งฝรั่งเศส เพราะว่าประกอบด้วยผู้ปกครอง เอ็มมานูเอล มาครง ที่ฝรั่งเศสครอบครองประธาน หลังจากถกกักคุมสิงสู่ 3 ทิวากาลได้ดับยอม เพราะว่าประกอบด้วยแถลงการณ์สิ่งของที่ประชุมออกมาใบหน้าเดี่ยว พูดถึงงานค้าขายระหว่ารงประเทศ โจทย์อิหร่าน ด้วยกันยูเครนภาพร่างสังเขปๆ สาระคลุมๆ แม้ว่าควานหาฉันทามติแห่งหนชัดต้นสักคดีไม่ได้พวก G7 ประกอบด้วย 1 แดนจากเอเชีย 4 ด้าวจากทวีปยุโรป ด้วยกัน 2 ประเทศขนมจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้นว่า ประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา ด้วยกันสหรัฐอเมริกา แห่งสถานะเป็นประเทศเจ้าของงาน มาครง ซึ่งหยุดบทเรียนจากปีก่อน บากบั่นจักให้การชุมพลเต็มไปด้วยรอยยิ้ม กับจบลงด้วยดี ก่อนจดเวลากลางวันชุมพลคว้าบากบั่นพบปะกับดัก นายกรัฐมนตรี ประเทศอังกฤษ นายกฯเยอรมนี เชิญดาดติเตียนน ผู้ปกครองโซเวียตลงมาแวะเยี่ยมฝรั่งเศส กระทั่งเชิญรมต.ต่างประเทศประเทศอิหร่านมาพานพบพิจารณาหารือ ณ ห้องประชุม G7 เพราะอยากจักสร้างงานเพื่อจะขยายปัญหาที่คงอยู่ได้ณคดีอิหร่านด้วยกันความสัมพันธ์กับดักรัสเซีย อันเป็นไปการเพิ่มพูนความเป็นผู้นำระหว่างประเทศให้รุ่งเรืองขึ้นอย่างไรก็ดี การแห่งหนที่ประชุมสมรรถมีถ้อยแถลงออกมาได้ แม้จักพูดต้นฉบับมักง่าย ผาดเจียร เสียแต่ว่าก็อีกทั้งเหนือกว่าที่ประกอบด้วยการลือกันก่อนกำหนดการประชุมตวาด การประชุมครั้งนี้คงทนพ้นไปแถลงการณ์ร่วมออกมา เพราะมีปัญหาไม่ลงรอยกันห้ามเต็มแรง และครั้นเทียบกับของปีก่อนที่ ผู้นำ ปะทะัตัดทอน์ ทรัมป์ ของอเมริกา มีการขัดกันกับดักที่ประชุมเต็มแรงถึงขั้นจากที่ประชุมก่อนกำหนดโดยเห็นแย้งรู้ถ้อยแถลงที่จะตามมา ก็ย่อมเหนือชั้นกว่าเกี่ยวด้านการค้าขาย แถลงการณ์ห้องประชุมซัมมิต กล่าวว่า พวก G7 สนับสนุนการขายระหว่างชาติที่เปิดรับด้วยกันเที่ยงธรรมด้วยกันเศรษฐกิจแหล่งหล้าแห่งหนมีความมั่นคง ดังนี้ หมู่ G7 มุ่งหมายเป็นมากดุจะมีการปฏิรูปหน่วยงานการค้าระหว่างชาติ (WTO) อย่างลึกซึ้ง เพื่อจักคว้าพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ขบปัญหาการขัดกันได้เร็วยิ่งขึ้น กับขับไล่ความประพฤติทางการค้าที่ไม่เที่ยงตรง ด้วยกันย้ำตวาด หมู่ G7 จักถึงความเห็นพ้องร่วมมือณปี 2020 เพื่อจะจักได้ทำให้ระเบียบกฎหมายสั้นด้วยกันง่ายขึ้นภายใต้สันสิ่งขององค์กรทางเศรษฐกิจ ซ่อมแซมกบิลงานเก็บภาษีระหว่างชาตินักวิเคราะห์ส่อดุ งานที่ผู้นำประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกันทวีปยุโรปสมรรถถึงฉันทามติแห่งคดีการปรับปรุง WTO นั้นได้ผลแสดงออกประการผาดแห่งตนภายนอก แต่จุดยืนของกันและกันยังมีความต่างกักคุมอย่างลึกซึ้ง สหรัฐอเมริกา ชูคำขวัญ “ประเทศสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องมาก่อน” อันเป็นความเห็นแก่ตัวที่สุด ถ้าหากสมรรถชำระล้าง WTO ติดตามเจตนารมณ์สรรพสิ่งฝ่ายตนได้ ก็ทดลองแลดู งั้นก็ถอนตัวออกจาก WTO ให้รู้แล้วรู้รอดจร ส่วนทางด้านอียูโดยหลักแล้วยังคงยินยอมกับ WTO พางมุ่งหมายจักให้มีการปรับปรุงกบิลวินัยก็ใช้ได้แล้วซีกข้อคิดเกี่ยว “การเก็บภาษีบริการดิจิโคนล” ซึ่งในคำอธิบายคว้าพูดถึงตรงนั้น ประเทศฝรั่งเศสมีแผนตระเตรียมจักเก็บภาษีบริการดิจิตอลทาบทั้งหมดหัว ๆ สิ่งของอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ซึ่งจักมีผลกระทบสะเทือนอย่างมากมายมหาศาลประกบอุตสาหกรรมปีกอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งอเมริกาอย่างใหญ่หลวง รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วก็วางแผนชดใช้ หลักกำหนด “301” ดึงขึ้นงานสอบถามต่อมุขทิศฝรั่งเศส เพราะก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ข้อมูลข่มขวัญดุจะรีดไถภาษีศุลกายุ่งรเพิ่มต่อเหล้าไวน์สรรพสิ่งฝรั่งเศส ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นท้องตลาดเทอะทะของเหล้าไวน์ฝรั่งเศส เพราะว่าทรัมป์นับงานเก็บภาษีบริการดิจิตอลสิ่งของฝรั่งเศส ไม่เป็นธรรมประกบอเมริกานักค้นคว้าจาก สถาบันวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างชาติกับที่มีความสำคัญในการรบแห่งฝรั่งเศสส่อดุ เหตุการณ์ความเครียดทางการค้ายิ่งไต่ขั้นสูงขึ้นไปก็ยิ่งพอกพูนความเสี่ยงที่เศรษฐกิจพื้นแผ่นดินจักก่อกำเนิดกรณีถดถอยเติบโต ทำเอาท้องตลาดการเงินเพิ่มกรณีห่วงกังวล ดังนี้ งานพูดจาทางการค้าจึ่งมีความหมายเด่นชัด แต่ว่าซัมมิต G7 พ้นไปจรแล้ว ความไม่ลงรอยกันที่กลุ่มพวกเขายังคงคงอยู่ได้นอกจากนั้นข้อเสนอแนะโจทย์ที่กล่าวมาต่อจากนั้น ปัญหาท่าทาบข้อกำหนดนิวเคลียร์อิหร่านและความเกี่ยวพันกับดักรัสเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกากับดักสหภาพยุโรปก็ประกอบด้วยเสียงต่างมาก ในที่ทิวากาลชุมพลซัมมิต G7 จาวาด ลดลงรีฟ รมต.ต่างด้าวอิหร่านอยู่ๆ ก็จรแสดงตัวที่บุรี เบียร์สิสซ์ จับคณะเข้าพบหารือกับดักมาครงและ รัฐมนตรีว่าการต่างด้าวประเทศฝรั่งเศส มาครงต้องการจักเสาะหาตัดทอนการบีบบังคับสถานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยทาบอิหร่าน กับต้องการจักจ่ายอเมริกากับประเทศอิหร่านได้มาเข้าสู่เคาน์เตอร์พูดขบปัญหานิวเคลียร์ แต่ว่าโหล่คำอธิบายซัมมิต G7 ก็ได้ระบุเห็นด้วยกักคุมจ่ายบรรลุเป้าหมาย 2 เรื่อง เพราะว่า 1) ประกันมิมอบอิหร่านสมรรถเป็นอาวุธนิวเคลียร์ กับ 2) ส่งเสริมมอบเขตประกอบด้วยความสันติและความมั่นคงในการพบพานนักข่าวสิ่งของลงมาครงรวมกับดักทรัมป์ ครั้นวันที่ 26 ส.ค. มาครงบประมาณทรวงอกผู้สื่อข่าวว่าเขาคอยรอคอยตวาดอีกไม่กี่ทอผ้าอาทิตย์หลังจากนี้ บนบานรากฐานที่ได้คุยกักคุมลงมา ฉันจักได้เหลือบเห็นงานเผชิญระหว่าง โรฮานีกับ ทรัมป์ ระหว่างที่สถานที่ทรัมป์ก็เหลือบเห็นว่า การพานพบกับดัก ป่องฮานีในที่อีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าก็ควรสมน้ำสมเนื้อ ขณะเดียวกัน โรฮานี คว้าส่งสัญญาณผ่านเว็บไซต์ที่ผู้ปกครองประเทศอิหร่าน บ่งบอกดุ สมมติว่าการเจอกันสมรรถขบปัญหาที่อิหร่านกำลังเผชิญสิงสู่ได้มา นกเขาจะไม่แปรปรวนเกิน เพื่อผลกำไรแห่งชาติประเทศอิหร่านต่อมามีข้อมูลดุ ที่ทรัมป์ ยินยอมตวาด เมื่อประเด็นเหมาะสมพอใจพบพานกับ โตฮานี ตรงนั้น ไม่ตรึกตรองที่จะลดหย่อนการคว่ำบาตรประกบอิหร่าน นักวิเคราะห์แล้วจึงตั้งข้อกังขาตวาด สถานะเช่นนี้สำเร็จชั่วแห่ง 2 มนุษย์จักพบกันคว้า ด้วยกันปัจจุบัน โรฮานีได้มาขยายความย้ำอีกครั้งว่า จักไม่มีงานพูดกับอเมริกา ถ้าหากยังคงมาตรการคว่ำบาตรประกบประเทศอิหร่านเช่นนี้เกี่ยวกับโจทย์ยูเครน คำอธิบายซัมมิต G7 กล่าวว่า “ฝรั่งเศสกับเยอรมนีจักบริหารรวมพลซัมมิต “นอร์มังบริสุทธ์โมเดล” ในที่อีกไม่หูกอาทิตย์ถัดจาก เพราะตั้งหน้าเสาะแสวงข้อมูลออกที่เป็นรูปธรรม นักวิเคราะห์บ่งบอกว่า 4 ชาติสถานที่ประกอบด้วย โซเวียต ยูเครน ฝรั่งเศส กับเยอรมนี แม้อิริยาบถสิ่งของ ซวนเซเลนสกี ผู้ปกครองยูเครนมนุษย์นวชาต จะคลายเครียดยอม ความเกี่ยวพันโซเวียตกับดักสหภาพยุโรปสถานที่โหดเหี้ยมลงอันก่อเกิดขนมจากปัญหายู่เครนก็อาจจะริเริ่มประกอบด้วยการปรับปรุง แต่ว่าก็คงไม่สะดวกนักอย่างไรก็ตาม พระขนองการประชุมซัมมิต G7 โจทย์เกี่ยวพันความเกี่ยวข้องกับโซเวียต ประเทศสหรัฐอเมริกา กับดักอียูยังคงประกอบด้วยความเห็นแห่งไม่เหมือนกันใช่เล่น ในที่การพานพบเหยี่ยวข่าวหลังทำให้หยุดการประชุม ทรัมป์บ่งบอกว่าเขาอาจเชิญ ปูติน ผู้ปกครองรัสเซียไปรวมรวมพล G7 ที่ไเขามอามี กับก่อนหน้านี้ตรงนั้น ทรัมป์จวบจนบ่งบอกดุเขามีแนวโน้มโหยมอบรัสเซียกลับมาร่วมการสัมมนา G8 แต่ว่าตลอด จอห์นดั้ง และ แมร์เคิล หวนกลับเห็นดุจ่ายโซเวียตกลับไปสู่ G8 นั้น เลี่ยนค่อนข้างจะเร็วไปประเดี๋ยวแต่ท่าสรรพสิ่งทิศรัสเซียกลับเปล่าแสดงความเร่าร้อน เหตุประชุม G8 สูดกลิ่นิทรี เปสศอฟ เลขาฯฝ่ายข่าวสารประจำผู้ปกครองปูตำหนิน กล่าวครั้นวันที่ 22 ส.ค.ว่า กรณีคืนสู่ G8 นั้น มิได้ความมุ่งหมายสรรพสิ่งรัสเซีย ทางโซเวียตเหลือบเห็นว่า เมื่อเทียบกลุ่ม G8 หมวด G20 เป็นต่อมากหลายอย่างไรก็ตาม ขนมจากการประชุมของซัมมิต G7 ในที่ 2 ชันษาที่ผ่านมา คนในหมวดประกอบด้วยความไม่ถูกกันกักคุมมาก เพิ่มกับโจทย์ข้างในของแต่ละแดน พลังความแข็งแกร่งก็ตัดทอนบางตากระเถิบยอม เปล่าสามารถแสดงบททางสากลอย่างเต็มที่ บทบาททางด้านเศรษฐกิจประกบมุขสากลก็เปล่าโดดเด่น ภายใต้สถานการณ์โลกแห่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่เค้ง พวก G7 เปล่าสามารถดำรงฐานะเวทีการหารือเหตุเดิมผลตอบแทน แก้ปัญหาแห่งค้างก็ไม่ได้ ประชาชนแล้วจึงนำจรวัดกับดัก กลุ่มG20 ด้วยกันมองเห็นดุ G20 ดำรงฐานะยกพื้นสถานที่สมควรกว่าเหตุด้วยการแก้ปัญหาข้ามชาติ30 ส.ค. 62