การช่วยเหลือกักคุมแปลน *ระบบทุนนิยม* และ *สังคมนิยม*:

การช่วยเหลือกักคุมแบบ *ทุนนิยม* และ *สังคมนิยม*:ภาพประกอบเรียงความตรงนี้ดำรงฐานะทัศนียภาพที่รัฐบาลเมืองจีนจัดส่งเวชภัณฑ์จรสงเคราะห์กรีซผลรวม ๘ ตัน ขณะนี้ ชาวกรีซเองก็รับมือไม่เบาทันเหมือนประเทศอื่นๆ ในเครือนาโต้นั้นแหละขอรับในเวลานี้ เห็นชัดตวาดกลุ่มด้าวสหภาพยุโรป/นาโต้ไม่ได้สอดส่องดูแลกันและกันเกิน กำลังกายมีปัญหาทุกด้าวด้วยกันจีนจำต้องช่วยทั้งปวงแดน อิตาลี สเแกมและฝรั่งเศสกำลังกายอยู่แห่งระหว่างอันตราย ปราศจากอียูชนชาติไหนๆ สนับสนุน ทำนองเดียวกัน อเมริกาก็กำลังเสือกสนพร้อมใจกันเองการช่วยเหลือห้ามปันออกรอด ประกอบด้วยหลักอยู่ ๒ ประเภทครับผมลงความว่าแปลนระบบทุนนิยมและเข้าผู้เข้าคนการตั้งกฎเกณฑ์๑มันสมองแบบทุนนิยม (Capitalism) จักใช้แนวดุหัตถ์ใครแถวหนุ่มได้มารุ่นเอา ใครสมรรถควานช่องทางขบปัญหาปันออกตัวเองคว้ากระทั่งก็จักรอดตาย ที่เหลือก็ควรจบชีวิตไป ภาษามนุษย์คนตะวันตกเรียกหาแหว the Surivial of the Fittest ติดตามสำนวนสิ่งของเมี่ยงร์ล ดาร์วินส์ มนุษย์อยู่รอดก็ต้องเข้มแข็ง ผู้อ่อนแอก็ปีกหักไปสมมติว่าประกอบด้วยผู้ตายเพราะว่าเชื้อโรคงัวป่องน่า เหลือแหล่ๆ มนุชก็จะคิดว่า ‘สมแห่งหนปราศจากเมธาช่วยตัวเอง’เหตุฉะนี้ ครั้นก่อกำเนิดเหตุเชื้อโรควัวโตน่าจะ สายพันธุ์ COVID 19 ตรงนี้ขึ้นมา ประเทศอียูมากมายแดนจึงอยู่เฉยๆ ไม่ได้พยายามช่วยเหลือห้าม เพราะพวกนี้คบหากักคุมเช่นกันกำไร ระบบทุนนิยมเป็นเรื่องสรรพสิ่งงานคุ้มทุน ประกอบด้วยกำไร ประกอบด้วยขาดทุน มีแลกเปลี่ยน ของซื้อของขายถูกคาดคะเนกับทดแทนดำรงฐานะค่าจ้าง งานจะช่วยเหลือกันและกันอีกด้วยความกรุณาช่วยปราศจาก เพราะว่าประเทศกลุ่มนี้อยู่ห้ามอีกด้วยผลประโยชน์ ผลประโยชน์ตัดกันขึ้นไปลงมาก็พร้อมจักทะเลาะเบาะแว้งห้ามในระเบียบตรงนี้ คนแก่กล้ากว่าจักชนะ คนอ่อนแอก็จักล้มป่วยด้วยกันตายลง ผิจะช่วยเหลือกันจำต้องมีข้อแม้ไม่ก็เอาท์พุตซูบผลัดเปลี่ยน๒มันสมองแปลนสังคมนิยม (Socialism) หรือว่าธัมไม่กสังคมนิยม (Moral Socialism)สังคมนิยมลงความว่างานก่อสร้างกบิลสงเคราะห์กักคุมครอบครองเข้าสังคม เป็นต้นว่า ประกอบด้วยสหกรณ์ ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นโครงสร้างในเข้าผู้เข้าคนรอคอยลุ้น ศัพท์สมัยใหม่เรียกหาดุแว่นแคว้นสวัสดิการ รัฐบาลบัญชาปันออกตัดทอนค่าธรรมเนียมหนี้สินรถยนต์ ภาษีอากรหนี้สินอสังหาริมทรัพย์ ภาษีอากรกวรรณะ. ลดค่าน้ำค่าไฟ ลดค่าโดยสารทั้งหมดชนิดธัมมิกสังคมนิยม ผิอธิบายแปลนพระพุทธก็คือว่านอกจากนั้นจักมีระบบช่วยเหลือติดสอยห้อยตามแบบโครงสร้างหลังจากนั้น ผู้คนที่เข้าสังคมยังสนับสนุนห้ามอีกด้วยเมตตาธรรมเพราะไม่ต้องมีผลกระทบตอบแทนหรือไม่มีประเด็นด้านสังคมปันออกต้องช่วย ไม่ต้องมุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน ผู้ให้คว้ายกสถานภาพจิตใจสิ่งของตนเองขึ้นมาอีกระดับเอ็ดที่ระดับทายิกา เป็นต้นว่า ตุ๊พระเวสสันดร อนงค์วิสำนักงานสาขา น่าสังเวชปิในฑิกกุฎุมพี มนุชชั้นนี้จะมีอารมณ์ทางใจดำเกิงขึ้นโดยลำดับจากวัตรธรรมะระเบียบธัมมิกสังคมนิยมตรงนี้จักย้ำสิงสู่กักคุมอีกด้วยเสาเมตตาธรรม ไม่เพียงแค่ประกอบด้วยโครงสร้างดำรงฐานะชาติสวัสดิการ รัฐคงจะช่วยชนิดอื่นแห่งหนพ้นไปแห่งแบบสร้าง เป็นต้นว่า ทำขวัญเหตุด้วยมนุษย์ถูกปล่อยจากงานไปดวงเดือนคู่เดือน เพื่อให้ทั้งหมดในเข้าผู้เข้าคนที่ท้อแท้เพราะไม่มีงานทำหรือเปล่าประกอบด้วยงานเจียรแคล้วคลาดด้วยกันได้มา แต่จะจำเป็นต้องประหยัดรวมหมดเข้าสังคมก็ตาม แต่แว่นแคว้นจะเปล่าทิ้งใครจ่ายสิงสู่ข้างหลังหรือล้มยอมเทียบเท่าในทุนนิยมซึ่งแตกต่างมนุชต่างสิงสู่จะเห็นดุประกอบด้วยบางครั้ง ชาวนาไทยเกี่ยวข้าวไม่ทันเพราะว่าข้าวสุก กะหร่องริมและรวงข้าวหักพลัดตกจรด้วยกันมากมายๆ ไร่ เห็นจะก็น้ำท่วมมา จะนองอาหารมอบเสียหาย ชาวไทยสมัยโบราณก็ใช้กรรมวิธีรุมข่มขืน ลงมาร่วมแรงร่วมใจทีละครัวเรือน ในบั้นปลาย ก็เกี่ยวข้าวได้มาเท่าทัน แม้ว่าปัจจุบันนี้ ระบบทุนนิยมครอบครอง การช่วยเหลือกันและกันซึ่งครอบครองพิธีกรรมต้นฉบับเอเซียคว้าทยอยหายป่วยไปหลังจากนั้น ต้องว่าจ้างทุ่งละ ๔๐๐ ไม่ก็ ๖๐๐ ถึงจะมีมนุษย์เกี่ยวปันออก เป็นต้นเช็ดจิ้นผิงใช้หลักเขตธัมมิกสังคมนิยมซึ่งขงจื้ทรวงอก็ถ่ายทอดที่การสนับสนุนหลายด้าว ดังที่เขาดำรงฐานะผู้นำประเทศเมืองจีน สิ่งที่นกเขาทำจึงตกเป็นพลังหยิน (soft power) แห่งผูกใจคนในประเทศที่นกเขาเจียรช่วยเหลือได้มา ต่อไป สมมติว่าเขาจักรายงานปรับปรุงเศรษฐกิจบนบานทางล่าหรือไม่ใหม่แห่งเรียกแหวเอ็ดแปลง (ใช้แก่ที่)หนึ่งวิถีทาง (One Belt One Road Initiative) ก็ทำได้ลงคอง่ายทศวรรษแห่งหน ๒๐๒๐ นี้แล้วจึงน่าจะเป็นยุคทองสรรพสิ่งคู่มหาอำนาจคือว่าประเทศจีนและรัสเซีย เพราะรัสเซียก็ชดใช้กรรมวิธีเดียวกันในงานช่วยเหลือทางการทหารอายุมากซีเรีย เวเนซุเอล่า ประเทศอิหร่าน ด้วยกันพละคลายเจียรช่วยลิเบีย อิรัก เป็นต้น เป็นต้นแบบแห่งหน ๒ ตรงนี้เป็นเหตุให้รัฐบาลอยู่ชนิดจิรัง กลางเมืองรักใคร่ รัฐก็คงอยู่ได้อย่างมั่นคงถาวรท่ามกลางร้ายแรงได้มาเพราะทานบารมีดำรงฐานะ ๑ ที่เสาทศพิธราชธรรม ผมถึงบอกจ่ายรัฐบาลตัดทอนค่าธรรมเนียมกระยาเลย ข้างหลังมีมนุษย์บอกตวาดรัฐบาลก็ก่ออยู่จากนั้น ก็นับว่าเป็นชิ้นแห่งบริสุทธ์ ขอความเห็นดีครับ@ขั้นแรกป่าษ์ โพประอำนาจความสำราญ