กะทันหัน…ทรัมป์ สั่งตัด GSP ไทย 4 หมื่นกล้อน

เร็ว.มันสมอง.ทรัมป์ สั่งตัด GSP ประเทศไทย 4 หมื่นเลี่ยนวันที่ 26 ตุลาคม 2562 – จาก หล่อ ใส ดึ่มทรัมป์ เลิกจีเอสพีของซื้อของขายไทย มีผลบังคับใช้ข้างใน 6 ดวงเดือน ยกกรณีรัฐบาลประเทศไทยทะลายยกระดับสิทธิกำลังแรงงานจ่ายเสมอเหมือนมาตรฐานสากล 26 เดือนตุลาคม 2562 เหยี่ยวข่าวเสนอแหว ประมุขกระทบัลด์ ทรัมป์ สรรพสิ่งสหรัฐอเมริกา ได้มาเซ็นที่กรรมวาจาพอวันที่ 25 เดือนตุลาคม 2562 รื้อฟื้นงานให้เอกสิทธิ์มุขภาษีศุลกากร( จีเอสพี ) แห่งบังคับใช้ร่างบังเอิญเจาะจงลงมานานแหล่ปีกับดักของซื้อของขายสรรพสิ่งยูเครน จากรัฐบาลยูเครนมีการปกป้องอำนาจพลังงานจ่ายอยู่ที่เกณฑ์ระดับสากลดังนี้สำนักงานผู้แทนการค้าสรรพสิ่งสหรัฐ( ยูเอสครั้งอาร์ ) เจาะจงแหว การฟื้นอำนาจจีเอสพีแจกอายุมากยูเครนพอกับกลับคืนผลกำไรราคา 36 กล้อนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแจกอายุมากประเทศยูเครน หรือว่าคิดเป็น 1 ใน 3 ของเงินรายได้ที่หายป่วยไปขนมจากการเช็ดประงาบจีเอสพีทั่วระยะเวลาที่ผ่านมาขณะเดียวกันในกรรมวาจาอีกระบิแห่งหนประมุขกระทบัลด์ ทรัมป์ส่งจรดรองลงมาจากประธานาธิบดีไมโครโฟน เพนซ์ ซึ่งครอบครองสำคัญสภาสูงโดยตำแหน่ง และรมณีแนนซี เปโลภาษาซี สำคัญสภาผู้แทนราษฎร เจาะจงจดการระงับสิทธิจีเอสพีอายุมากสินค้าส่งออกโปร่งแสงชนิดขนมจากแหลมทอง อวดอ้างเหตุผลขนมจากรัฐบาลกับองค์การที่ยุ่งเกี่ยวสรรพสิ่งไทยยังไม่สามารถยกระดับสิทธิกำลังแรงงานแยกออกเสมอเหมือนมาตรฐานสากลความในรายงานสิ่งของทรัมป์ ไม่ได้อธิบายรายการสินค้าตวาดประกอบด้วยเช่นไรมั่ง แม้ว่าเจาะจงแต่เพียงแหว ของซื้อของขายดังกล่าวนึกดูเป็นราคาร่วมคาด 1,300 เลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ(ประมาณการ 40,300 กล้อนตีน คิดเลขแห่งหน 3 1 บาทต่อดอลลาร์)ทั้งตรงนี้ยูเอสหนอาร์ ระบุว่า มาตรการที่จะใช้กับแหลมทอง จักมีผลบังคับใช้ภายใน 6 จันทรา จะครอบคลุมของซื้อของขายของประเทศไทยสถานที่ได้รับเอกสิทธิ์ประมาณการ 1 แห่ง 3 แต่ว่าณซีกของของซื้อของขายอาหารทะเลทั้งปวงประเภทจะไม่ผิดหักห้ามจีเอสพี ดังที่ปัญหาสิทธิด้วยกันผลประโยชน์กำลังแรงงาน ดังนี้ณเวลากลางวันจันทราแห่งหน 28 ตุลาคม 2562 นากว้านีความยินดี รัชพอง ผู้ตรวจร.พณ รักษาร.รับช่วงอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จะอธิบายรายละเอียดความสหรัฐอเมริกา เจี๋ยนอำนาจจีเอสพีไทย ณ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สมัย 10.30 นาฬิกา