กองทัพอากาศไทย ทัดทาน ประกอบด้วยการ “จัดซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์” เพิ่มพูนอย่างแน่นอน!

ทัพอากาศแหลมทอง ขัดขวาง ประกอบด้วยงาน “จัดซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์” ทวีอย่างแน่นอน!ข่าวล่ามาเร็ว 30 กย.2562เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ลานสารพัดประโยชน์ โรงเรียนผู้เป็นใหญ่ดารณีสภาพอากาศนวไม่นทกษัตริยาธิราช ทัพอากาศแจ๋พิธีรีตองรับส่งธุระ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผู้บัญชาการทหารอากาศ) ระหว่าง พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. กับดัก พลอากาศเอกอัตราวัดัต สิ่งกลมๆษ์ถ้อยคำย์ เสนาธิการทหารภูมิอากาศ ในที่ขั้น ผบ.ทอ.มนุชใหม่ ประกอบด้วยพิธีรีตองวางพานพุ่มมอบให้บูชาตุ๊อนุสาวรีย์ จุมพลสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักดงษ์ไศลวนเวียนารถ กรมหลวงชมในุแหล่งหล้าหมู่ชนนารถ ธรรมเนียมเซ็นในเอกสารรับส่งภาระ ผบ.ทอ. และแบบแผนพิธีสวนสนามเพราะแจ๋รี้พลกิตติคุณ 4 กองพัน แก่หมู่ร่อนขจัดสมรรถนะสูงของทอ. 4 หมวดเหาะ กระทำการพิธีสวนสนามทางอากาศพลอากาศเอกการนับัต สิ่งกลมๆษ์วาทย์ ผบ.ทอ.คนใหม่แบ่งออกสัมภาษณ์ว่า จะประจำการทุกสิ่งทุกอย่างตามตัวเรื่องเทศบัญญัติ ทอ.จะมีที่มีความสำคัญในการรบใหม่ Air power And cyber space แห่งหนมุ่งคนมีเหตุหัวไวยิ่งนัก มีความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยจริยธรรมกับศีลธรรม มีจิตใจ มีวินัย ตัวเป็นเกลียวและพากเพียร เพราะจะเริ่มชดใช้ในที่ชันษาค.ศ.2020 นับว่าเป็นตัวเลขแห่งหนบริสุทธ์ด้วยว่าชาวเรา อยากแจกร่วมแรงร่วมใจเพื่อบ้านเมืองเพราะทั้งหมดกิจจานุกิจถือว่ามีส่วนสำคัญด้วยกันดีฉันจักเป็นหลักเขตค้ำชู ร่วมกับทุกเหล่าทัพ ก่ายกอดคอสมรู้ร่วมคิดไปทั้งปวงเหล่าทัพพล.อ.อ.มานัต พูดถึงงานประจำการสมาชิกวุฒิสภาในส่วนสัดผบ.เหล่าทัพว่า อยู่แห่งหนงานปันส่วนระยะเวลา ไม่น่ามีเรื่อง ที่ผ่านมาก็ทำงาน 24 ชั่วโมงครบรวมหมด 7 กลางวัน พ้นไปบกพร่อง ครั้นย้อนถามแหวเป็นห่วงหรือเปล่าตวาดเข้ามายอมรับฐานันดรในที่ตอนสถานที่กระแสเข้าสังคมรู้เสียกับกองทัพ พลอากาศเอกการนับัต กล่าวว่า ฉันครอบครองนักรบ ประจำการแบ่งออกงอกงามเต็มที่ กลางเมืองก็จักมองเห็นเอง นักสู้เป็นเครื่องมือของรัฐบาล ดิฉันจำเป็นต้องลงมือตามหน้าที่แห่งหนได้รับมอบหมายกองทัพอากาศต้านทานมีจัดซื้ออาวุธทวีได้จริงส่วนงานตระเตรียมประกาศณด้านของ กองทัพอากาศ เพื่อจะจาระไนณวันประชุมตรวจสอบร่างพ.ร.บ.งบบัญชีรายปีงบดุล 2563 พันจ่าอากาศเอกมานัต กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกลไก ด้านที่การบ้านการเมืองเด้งเป้ามาที่แสนยากรเหตุการชดใช้งบประมาณนั้น นึกดูตวาดดิฉันประกอบด้วยกลไกแห่งหนชัดเจนด้วยกันเจริญรอยตามเทศบัญญัติมากมายระบิไม่ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณ หรือว่าพระราชบัญญัติงานจัดซื้อจัดจ้าง เช่นนี้ งานจัดทำงบบัญชีได้ดำเนินการมาตลอด เป็นพิเศษแผนที่มีความสำคัญในการรบสถานที่เป็นระเบียบระยะยาว ซึ่งกองทัพอากาศสร้างมา 5 พรรษาต่อจากนั้น เมื่อถามตวาด กองทัพอากาศประกอบด้วยแผนการจัดซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ไรประเทืองหรือเปล่า พลอากาศเอกอัตราวัดัต กล่าวว่า ประกอบด้วยมั่นเหมาะ เพื่อที่จะปกป้องขีดความสามารถของกองทัพซึ่งประกอบด้วยแหล่ซีกทั้งจับจ่ายใหม่ด้วยกันซ่อมแซมเจริญ แต่ว่าจักย้ำการแก้ไขเจริญโดยชดใช้ 4.0 แห่งหนก่อสร้างขึ้นลงมาภายในประเทศครอบครองเครื่องมือเคลื่อน เช่นนี้ สำคัญใจตวาดจะจาระไนเหตุผลด้วยกันความจำเป็นแบ่งออกฝ่ายค้านรู้คว้า เพราะว่ามีประสบการณ์ ส่วนมากจะยกฐานะไม่ก็อัพเกรดอาวุธยุทโธปกรณ์ของเก่าแก่ เพราะว่าชดใช้ปฏิภาณของคนไทยเข้าไปสั่งการเกือบทั้งหมด นี้จัดมัธยัสถ์งบดุลได้มากมาย