กลเม็ดสิ่งของ 4 ทศวรรษแห่งหนอธิคมณการพัฒนาเศรษฐกิจจีน

เคล็ดลับสิ่งของ 4 ทศวรรษสถานที่อธิคมที่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศจีน : ดวงหทัย ใจวงศ์ ในรอบ 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจพื้นแผ่นดินคว้าพบวายุกลีวิกฤตเศรษฐกิจลงมาเหลือแหล่รอบ โปร่งประเทศจนกระทั่งตอนนี้เศรษฐกิจก็ยังไม่คืนสติ เช่น ประเทศอาร์เจนตินา เม็กซิโก แม้แต่ประเทศไทย ข้างหลังวิกฤตต้มยำกุ้ง เศรษฐกิจที่เป็นโคนสิ่งของความรวย ความแน่นหนา กับการพัฒนาด้าว อาทิเช่น ท้องถิ่นการคลัง ท้องถิ่นการประกันภัย พื้นที่อสังหาริมทรัพย์ อาณาเขตกำลังแรงงาน พื้นที่โทรคมนาคม ด้วยกันพื้นที่ค้าปลีก ได้มาระงับไปสิงสู่แห่งกำหมัดสิ่งของราคาซื้อต่างชาติที่ส่วนสัดสถานที่เปล่าอาจบอกได้ดุ ตัวเลขการเจริญสรรพสิ่งจีดีพีด้วยกันการส่งออกนั้นสมรรถอ้างได้ว่า “ประโยชน์ตกกับกลางเมืองประเทศไทย” ได้อีก เมืองจีนมอบบทเรียนที่น่าจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศและนักวิชาการแห่งกะลาหุ้มตวาด เบื้องหลังสถานที่ประเทศจีนเปล่าไม่ผิดกระทบขนมจากพายุร้ายวิกฤตเศรษฐกิจโลกแห่งรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมาตรงนั้น เท้าหน้าเมืองจีนประกอบด้วยโลกทัศน์และยุทธศาสตร์ยังไงแห่งยังคงอัตราการก้าวหน้าสรรพสิ่งจีดีพีแห่งชันษา 2009 สูงจดร้อยละ 8.7 แห่งระยะเกิดวิกฤต subprime crisis ที่เกิดความกระทบกระเทือนจรทั่วโลก หัวหน้า Hu Angang ผู้ดูแลของ Center for China Studies of Tsinghua University คว้าไขความลับข้างหลังอธิคมสิ่งของเมืองจีนวางอย่างน่ารู้แห่งนิตยสาร Beijing Review, NO. 29, JULY 22, 2010 หัวหน้า Hu Angang บอกเคล็ดลับการบรรลุของจีนเพราะฉะนี้ว่า 1. ที่มีความสำคัญในการรบแห่งดำรงฐานะหัวอกหัวใจแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจแหมะเก็บที่การลงทุนด้วยกันการพัฒนาเศรษฐกิจในจ่ายก้าวหน้าเป็นข้างหลัก ส่วนการลงทุนจากต่างประเทศด้วยกันการส่งออกดำรงฐานะด้านถัดลงมา ดังนั้นครั้นโลกเผชิญวายุร้ายสรรพสิ่งวิกฤตเศรษฐกิจ ความกระทบกระเทือนสถานที่ประกอบด้วยทาบเมืองจีนจึ่งประกอบด้วยไม่เต็มแรงมากหลาย ที่มีความสำคัญในการรบนี้ตรงข้ามกับดักสถานที่แหลมทองใช้คืนในปัจจุบัน ขนมจากยุทธศาสตร์ตรงนี้ เท้าหน้าศูนย์กลางกำหนดเป้าหมายจ่ายหน่วยงานปกครองอาณาเขต ผู้ว่าการนครต่างๆ จรรโลงการลงทุนสรรพสิ่งภาคเอกชนของประเทศจีนในปีกต่างๆ สิบ ข้าง ดังนั้น คือว่า สิ่งทอ เหล็ก ยานยนต์ การต่อเรือ เครื่องใช้ไม้สอยปล่อย อิเล็กทรอนิกส์ ข่าวสาร อุตสาหกรรมเบา เพติดต่อเคมิคอล โลจิสติกส์ เครื่องมือเครื่องใช้ใช้คืนชดเชยโลหะ การสัญจรตีนขนมธรรมเนียมและสงวนธรรมชาติ ข้างงานคิดค้นกระบวนการเขียมพลังงาน ด้วยกันการปกป้องปกป้องสถานภาพสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศพิทยา และรักษาการก่อเกิดมลภาวะ แผนการงานส่งเสริมการลงทุนข้างในจดชั้นเมือง ชั้นอาณาเขต เสร็จลดช่องว่างกับความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบท ทำให้เกิดการว่าจ้างและก่อเกิดกำลังซื้อภายในจากต่างจังหวัด กลายเป็นกันชนเศรษฐกิจแห่งสำคัญ ประเทศจีนแล้วก็ประกอบด้วยสินค้าฉิวเฉียวทั้งปวงประเภทที่ประกอบด้วยโคนการผลิตจากชนบทส่งออกแห่งสนนราคาไม่ผิดจรทุ่มตลาดทั่วโลก 2. การขยายบทบาทการลงทุนสรรพสิ่งภาครัฐบาล ในข้างการลงทุนสรรพสิ่งภาครัฐไตร่ตรองดำรงฐานะอัตราร้อยละ 8 สิ่งของการลงทุนทั้งปวง ได้ทำคู่ขนานกักคุมจากไป รัฐวิสาหกิจของจีน (state-owned enterprises) ได้เจริญจากเปอร์เซ็นต์ 2 แห่ง ชันษา 1998 ลงมาครอบครองเปอร์เซ็นต์ 7 ไม่ก็กว่า 3 เท่ากัน การลงทุนของรัฐย้ำจากไปแห่งการลงทุนด้านส่วนประกอบพื้นฐานปีกขนส่งมวลชนด้วยกันการคมนาคม เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถยนต์ใต้พิภพ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแยกออกกับกลางเมืองตลอดที่ปีกการตะเวนกับการขนส่งแห่งราคาไม่ผิด การพัฒนาคุณภาพชีวิตสรรพสิ่งกลางเมือง เป็นต้นว่า การประปา โรงเรียน โรงหมอ การพัฒนาแหล่งน้ำสิ่งของพื้นที่การกสิกรรม การก่อสร้างอพาร์ตเมนต์เกี่ยวกับคนจนกับผู้สูงอายุ การลงทุนด้านการเล่าเรียน รวมถึงการลงทุนด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการทหารเพื่อที่จะงานพึ่งตนเองด้วยกันเป็นประกันความแน่นหนา สิ่งของชาติ นาย Hu Angang กล่าวว่า งานขยายการลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำเร็จ ไม่ขัดแย้ง กับมิได้การชิงดีชิงเด่นกับการลงทุนสรรพสิ่งเอกชน แม้ว่าสำเร็จจรรโลงกันและกัน เทียบเท่ารถไฟรางน้ำสอง (dual track) โดยเฉพาะปีกพลังงาน การขนส่งขนส่ง การสื่อสารโทรคมนาคมสถานที่เอกชนได้ประโยชน์ และเสร็จตัดทอนทุนเดิม ลดค่าใช้จ่ายและค่ายังชีพ ทั่วสรรพสิ่งผู้ลงทุนด้วยกันจับกัง เพราะว่ารัฐเป็นผู้ลงทุนกับไม่ได้ไตร่ตรองจำหน่ายผลกำไรชนิดเอกชน ดังนั้น จีนแล้วก็ประกอบด้วยสมรรถภาพที่การแข่งขันข้ามชาติสูงศักดิ์กว่าชนชาติอื่นๆทุกชาติที่โลก สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์คว้าถูกกว่าชาติอื่นๆ เพราะเมื่อค่ายังชีพไม่ผิด ค่าโดยสารไม่ผิด ค่าน้ำไฟไม่ผิด ค่าเช่าที่อยู่ถูก คนงานก็ไม่จำเป็นต้องจ้างมีราคา ครอบครองที่มีความสำคัญในการรบ win-win ยุทธศาสตร์นี้ตรงข้ามกับของประเทศไทย ที่ด้านหนึ่ง รสก.ด้านพลังงานไตร่ตรองทำการค้าประโยชน์กับดักกลางเมือง ไม่ก็ขายใบอนุญาตแยกออกเอกชนมาค้ากำไรเกินควรกับประชาชนอีกที เช่น กฟผ. ปตท. กรมทางหลวง งานทางพิเศษ กับกบิลทางด่วน ครั้นโสหุ้ยปีกการเคลื่อนย้าย ค่าโดยสาร คุณประโยชน์เชื้อเพลิงสูงศักดิ์ ทำเอาทุนการผลิตทั้งหมดด้านสูง ค่ายังชีพจึ่งสูง ค่าเหนื่อยก็จำต้องสูงศักดิ์จากไปพร้อมด้วย ความสามารถที่การชิงดีชิงเด่นแล้วก็น้อยลงครั้นเทียบกับจีนหรือประเทศอื่นๆ หมายรวมก่อสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เข้าสังคมตามมา อีกด้านเอ็ดพากเพียรแปรรูป ออกนอกระเบียบ หรือไม่ก็จำหน่ายใบอนุญาตจ่ายเอกชนในการงานที่เป็นพันธกิจของรัฐ เช่น สถาบันอุดมศึกษาธารณะ ด้วยกันสถาบันอุดมศึกษาการแพทย์ 3. การพัฒนาสมรรถนะท้องถิ่นการเงินของชาติ รสก. อาณาเขตการคลังกับการธนาคาร ซึ่งคุ้นพบโจทย์พอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแห่งปี 1997-1998 เพราะว่าประกอบด้วยส่วนสัด NPL ร้อยละ 40 ได้มาลดน้อยลงมาหลงเหลือพางเปอร์เซ็นต์ 2-3 ประกอบด้วยผลประโยชน์ขนมจากทรัพยสมบัติหรือราคาต้นทุนเปอร์เซ็นต์ 17 แห่งชันษา 2008 ทบทวนดูครอบครองอัตราร้อยละ 30.6 ก่อนลบเงินภาษี 4. งานเดินหลักมากขึ้นเงินคงคลังอย่างเข้มงวด เงินคงคลังสำรองข้ามชาติ (foreign exchange) มีผลรวม 2 โล้นโล้นเหรียญสหรัฐ ($2 trillion) ครั้นปลายปี 2008 ทบทวนดูครอบครอง 13 เท่ากันสรรพสิ่งชันษา 1998 งานสะสมเงินสำรองระหว่างประเทศจ่ายสูงเป็นที่มีความสำคัญในการรบสถานที่ประธานและเป็นเขนปกป้องผลกระทบขนมจากพายุวิกฤตเศรษฐกิจจากข้างนอก เป็นต้นว่า งานโจมตีค่าเงินจากทั้งหมด เงินทุนปีศาจได้มาประการได้จริงสุดขอบ 5. การปกครองรายรับอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลมีรายรับ 6.1 เลี่ยนเลี่ยนยอม หรือ $ 6.1 Trillion yuan ด้วยกันขาดดุลการค้างบบัญชีในพรรษา 2008 เพียงร้อยละ 0.4 สิ่งของจีดีพี จึ่งประกอบด้วยสมรรถนะที่งานออกพันธบัตรทำการค้าเพื่อที่จะนำสินทรัพย์มาออกทุนด้านส่วนประกอบพื้นฐานชนิดเมกะโปรเจ็กต์ หรือ ขบปัญหาความกระทบกระเทือนเหตุเดิมจากพายุวิกฤตเศรษฐกิจภูมิหลังจากข้างนอก ข้างหลังอธิคมสรรพสิ่งจีนนั้นมิได้กรณีอัศจรรย์ แม้ว่าเกิดเรื่องวิสัยทัศน์และการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสถานที่เปล่าจับไข่ทั้งปวงใส่ไว้แห่งตะกร้าใบลำพัง คือการเปล่าพึ่งพาอาศัยแต่ว่าการส่งออกและการลงทุนขนมจากต่างประเทศเป็นข้างเสาราวกับที่มีความสำคัญในการรบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เมืองจีนเจริญแก้ไขรสก.แยกออกมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้น และบางเติบโต พร้อมด้วยการมีบทลงโทษข้าพเจ้าประเทศชาติงานที่ทุจริตอย่างหนักถึงขั้นฆ่า เมืองจีนทรงอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจข้ามชาติรุ่งเรือง อาทิเช่น การกำหนดเงื่อนไขการลงทุนขนมจากต่างประเทศ การลงนามเอฟทีเอกับดักด้าวต่างๆ งานให้สิทธิภารากระยาเลยสมรรถริเริ่มตั้งขึ้นกฎเกณฑ์พิธีการกรมศุลกากร ระเบียบการให้ทุน เพื่อจะสำเร็จรักษาอุตสาหกรรมอาณาเขต ผู้สร้างพื้นที่ ที่สาธารณะ หรือไม่ก็ชาวไร่ชาวนา ไม่มอบไม่ผิดแตะขนมจากสัญญาเอฟทีเอ กับการลงทุนขนมจากต่างด้าว ไทยสร้างเช่นนั้นไม่ไหว เพราะนำไข่ทั้งผองใส่วางที่ตะกร้าใบฝ่ายเดียว โดยพึ่งพาอาศัยแต่การส่งออกด้วยกันการลงทุนขนมจากต่างประเทศเป็นปีกเสา เพราะฉะนี้ ไทยแล้วก็ดำรงฐานะสวรรค์สิ่งของอุตสาหกรรมหนักแห่งดาหน้าเข้าตะขอเอกสิทธิ์ปีกการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต่อจากนั้นสร้างการขัดกันมอบเกิดขึ้นในทุกที่สาธารณะ ทั้งปวงฝั่งห้วงน้ำสถานที่อุตสาหกรรมกลุ่มนี้รุกเข้าไปก่อสร้างปัญหามลพิษ คร่าระบบนิเวศพิทยา ทำลายวิถีชีวิตและการงานที่สาธารณะ ผิว่าชายหาดกลุ่มนี้เจริญดำรงฐานะสถานที่ท่องเที่ยวก็จะสร้างการงาน ก่อสร้างรายได้ได้มาโคนตวาดด้วยกันจิรังกระทั่ง จรดระยะเวลาที่รัฐบาล นักวิชาการ ข้าราชการ จักจำต้องตรวจทานยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญในการรบการเงินการเงินสรรพสิ่งชาติ ที่มีความสำคัญในการรบงานจรรโลงและปรับปรุงรสก.แยกออกโปร่งแสง มีประสิทธิภาพ สิ้นไร้กินสินบน เพื่อจะดูแลประโยชน์สรรพสิ่งประชาชนทั้งหมดท้องถิ่นส่วนของแดน ผลัดเปลี่ยนการไตร่ตรองหาประโยชน์(เกินควร) เพราะทำความเข้าใจระเบียบ dual track จากประเทศจีนแล้วกระมัง ดวงหทัย ใจวงศ์สกุล [email protected]มันสมองcom