เทคนิคของ 7 ทศวรรษแห่งหนการบรรลุที่การพัฒนาเศรษฐกิจเมืองจีน

” ระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่จะสังคมประการมีส่วนร่วม (Social Consultative Democracy) ”ถู จิ้นผิงกล่าวว่า “ แม้ประชาชนประกอบด้วยแค่เพียงสิทธิเจียรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ว่าเปล่ามิอำนาจในที่งานมีส่วนร่วมชนิดทุกปีก ไม่ก็กล่าวอีกนัยหนึ่ง นกเขาตื่นมาเฉพาะเจาะจงเมื่อยุคลงคะแนนเสียง ด้วยกันระยะเวลาสถานที่หลงเหลือของเขารวมความว่าเวลานอน นี่ ถือเอาว่า ระบอบประชาธิปไตยเศษสตางค์ (Token Democracy) “ ( XI 2017)“ ระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่จะสังคมสิ่งของประเทศจีน ประกอบด้วย 2 ปีก เสมอเหมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตกว่า ปีกเอ็ด ครอบครองสิทธิในที่งานลงคะแนนเสียงออกเสียง ซีกอีกปีกหนึ่ง แหล่งที่อยู่พร้อมกัน ถือเอาว่า ทั้งหมดภาคด้านมีส่วนร่วมณการขอความเห็น ขอความเห็น อภิปราย โต้แย้งชนิดตลอดปีกเพื่อจะ ควานข้อเท็จจริงในที่ระยะเวลาก่อนกำหนดกับระหว่าง การตกลงใจทางการเมืองหรือว่าหลักการ ขนมจากล่างสู่บนบาน ขนมจากภาคไปสู่ศูนย์กลาง หมายรวมหมู่การเลือกตั้ง โดยตั้งมั่นผลกำไรสรรพสิ่งประชาชน เพราะกลางเมืองตกว่าเทเวศวร์สรรพสิ่งด้าว ”“ ระบอบประชาธิปไตยเพื่อที่จะสังคมประการมีส่วนร่วม คว้านำมาใช้ประการทั่วข้างและทุกเวลา ทั่วประเทศในทั้งปวงพื้นที่ด้าน ในด้านการบริหารหน่วยงาน หน่วยงาน รวมหมดสิ่งของประเทศทั้งหมดระดับและเอกชนพร้อมด้วย ตกว่า การมีส่วนร่วมในที่การกำคราวดแนวนโยบาย การบริหารสั่งการ งานมีส่วนร่วมในที่งานปีกงานตรวจสอบ ภายในองค์กรด้วยกันคณะงาน”เมืองจีนมีอำนาจต่อนัดต่อแนงทางเศรษฐกิจระหว่างชาติสูง เพราะระบบเศรษฐกิจแบ่งเปล่าจากความแน่นหนาสิ่งของชาติด้วยกันธีรภาพและความสะดวกสิ่งของกลางเมือง อาทิเช่น การวางเงื่อนไขการลงทุนขนมจากต่างด้าว การลงชื่อเอฟทีเอกับดักด้าวกระยาเลย งานให้อำนาจภาราต่างๆสมรรถริเริ่มตั้งขึ้นระเบียบแบบพิธีศุลกากร ระเบียบการให้ทุน เพื่อจะประสบความสำเร็จปกป้องอุตสาหกรรมท้องที่ ผู้ประกอบการท้องที่ ชุมชน หรือไม่ก็ชาวนาชาวไร่ เปล่าแบ่งออกถูกแจะขนมจากให้คำปฏิญาณเอฟทีเอ ด้วยกันการลงทุนจากต่างชาติแหลมทองสร้างแบบนั้นไม่ไหว เพราะจับกล้วยไข่ทั้งมวลเหยาะวางในตะกร้าใบเดี่ยว เพราะพึ่งพาทว่าการส่งออกกับการลงทุนขนมจากต่างประเทศเป็นข้างหลักจึงจำต้องเล้าโลมนักลงทุนต่างด้าว เพราะว่าไม่สนใจข้อความมั่นคงด้วยกันคดีผาสบายสิ่งของประชาชนด้วยกันชุมชน เพราะฉะนี้ ประเทศไทยจึงครอบครองชั้นฟ้าสรรพสิ่งอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมสถานที่สร้างมลภาวะ สถานที่ดาหน้าเข้ามาตาขอเอกสิทธิ์ปีกการลงทุนจากบีโอไอ จากนั้นสร้างความไม่ถูกกันให้เกิดขึ้นในที่ทั้งหมดชุมชน ทั้งหมดชายทะเลมหาสมุทรแห่งหนอุตสาหกรรมเหล่านี้รุกเข้าไปก่อสร้างปัญหามลพิษ คร่าระบบนิเวศวิทยา คร่าวิถีชีวิตและกิจการงานที่โล่งแจ้ง หากว่าชายทะเลเหล่านี้พัฒนาดำรงฐานะสถานที่ท่องเที่ยวก็จะก่อสร้างภารกิจ สร้างเงินรายได้ได้กกตวาดกับยืดยาวกระทั่งจดยุคที่รัฐบาล นักวิชาการ ข้าราชการ จักจำเป็นจะต้องทำซ้ำยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีความสำคัญในการรบการเงินการเงินสิ่งของชนชาติ ที่จำเป็นจะต้องนำความมั่นคงด้วยกันข้อความผาสุกสรรพสิ่งกลางเมืองส่วนใหญ่ครอบครองความมุ่งหมาย หามิได้ลงทุนผูกขาดกับราคาต้นทุนต่างด้าวจำกัดยุทธศาสตร์การลงทุนและการพัฒนาแห่งหนจับยกมาผลกำไรเลิศครอบครองจุดหมายปลายทาง เพราะเปล่านึกถึงความปลอดภัยสรรพสิ่งประชาชนด้วยกันสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนารัฐวิสาหกิจแจกครอบครององค์กรเศรษฐกิจสรรพสิ่งประเทศชาติอย่างแท้จริง ( State Owned Enterprises-SOE) ที่ออกทุนเพื่อผลกำไรของชาติกับเพื่อเรื่องผาสุกสรรพสิ่งกลางเมืองอย่างใส มีประสิทธิภาพ ไร้กินนอกกินใน เพื่อเลี้ยงดูผลประโยชน์ของกลางเมืองทั้งหมดพื้นที่ส่วนสรรพสิ่งประเทศ แทนที่การทบทวนดูควานกำไร(เกินไป) เพราะทำความเข้าใจหมู่ Dual tracks ถือเอาว่า ทุนนิยมภายใต้การสอดส่องขนมจากบ้านเมือง ( Command Economy)ขนมจากเมืองจีนหลังจากนั้นมัง เขียนความคิดเห็นมันสมอง.มันสมองกด Enter เพื่อจะโพสต์ แชท (24)