อาเซียน ถก UN ก่อสร้างกระบิลพหุภาคีการตั้งกฎเกณฑ์-เขตการตั้งกฎเกณฑ์ เพื่อความมั่นคงและความรุ่งเรือง

อาเซียน ดึงขึ้น UN สร้างระบบพหุภาคีการตั้งกฎเกณฑ์-เขตการตั้งกฎเกณฑ์ เพื่อจะเสถียรภาพกับความรุ่งเรืองเผยแพร่: 3 พมันสมองย. 2562 16:47 เพราะ: ผู้บัญชาออนไลน์ ผู้พูดรัฐบาล จับใจความประเด็นสำคัญ ชุมพลอาเซียน-สหประชาชาติ รวมเสริมสร้างกบิลพหุภาคีการตั้งกฎเกณฑ์ด้วยกันถิ่นแบบ เพื่อความแน่วแน่ทิวทัศน์และความเจริญรุ่งเรืองสิ่งของภาค แนะนำรวมหัวอำนวยความสะดวกทางการค้า วันนี้ (3 เดือนพฤศจิกายน 2562) ยุค 14.00 น. ในที่ ห้องหับ Sapphire 203 ศูนย์รวมจัดโชว์สินค้าและการสัมมนาอิมแพ็ค เมืองกาญจนาบุรี พลเอก ประยุทธ์ ดวงเดือนอร่อย นายกฯกับรัฐมนตรีจัดการกระทรวงกลาโหม ครอบครองสำคัญการประชุมสุดยอดอาเซียน-ยูเอ็น ครั้งสถานที่ สิบ คราวหลังจบสิ้น ศาสตราจารย์ นฤมล ยิ่งขึ้นไปสิเก้าัฒน์ ผู้พูดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ ประชุมสุดยอดอาเซียน-ยูเอ็น คราวสถานที่ สิบ เพื่อรับทราบความคืบหน้าด้วยกันทำซ้ำความร่วมมือระหว่างอาเซียนด้วยกันสหประชาชาติ รวมถึงการจัดการตามขนบธรรมเนียมกระทำ 5 พรรษา เพื่อจะทำงานตามปฏิญญาร่วมกล่าวถึงเนื้อความดำรงฐานะหุ้นส่วนมุขยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ ปี คริสต์ศักราช 2016-2020 รวมถึงเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทรรศนะและวิสัยทัศน์ กับรวมจำกัดแนวด้วยกันเป้าหมายแห่งการเคลื่อนที่การช่วยกันระหว่างอาเซียนกับดักสหประชาชาติ โดยเฉพาะการก่อสร้างความคงทนแห่งทั้งปวงมิติตามกรอบความคิด “ร่วมกัน ร่วมกัน ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยมีเท้าหน้า 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยกันเลขาธิการสหประชาชาติเข้าร่วมชุมพล นายกรัฐมนตรีกล่าวถกการประชุมว่า อาเซียนและยูเอ็นควรสมคบคิดสนับสนุนกับเสริมสร้างระบบพหุภาคีการกำหนดด้วยกันภาคการตั้งกฎเกณฑ์ ซึ่งจะสนับสนุนจรรโลงความมั่นคงและความเจริญสิ่งของภาค กับขอบคุณเลขาธิการสหประชาชาติแห่งช่วยเหลือความพยายามสรรพสิ่งอาเซียนในที่การสร้างเสริมความยั่งยืนในที่ทั้งหมดมิติ ซึ่งรวมทั้งการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อที่จะการเรียนด้วยกันการปรึกษาปีกการพัฒนาสถานที่จิรัง เพราะไทยได้มากล่าวย้ำจรดความมุ่งมั่นที่จะจัดการร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนกับสหประชาชาติประการรอบด้าน อาทิ การส่งเสริมการช่วยกันด้านการบริหารสั่งการแนวพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพ งานเตรียมความพร้อมรับมือกับดักความฉิบหายทางธรรมชาติ การส่งเสริมบทบาทด้วยกันอำนาจสรรพสิ่งสตรี ผู้เยาว์ ผู้ทุพพลภาพ ด้วยกันกลุ่มอ่อน ด้วยกันงานสร้างเสริมพลังทางเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อสำเร็จสมรู้ร่วมคิดแห่งการก่อสร้างทุกข์สุขแห่งดีงามแบ่งออกอายุมากประชาชน ด้วยกันความยั่งยืนณทั้งหมดมิติอายุมากอาเซียนและหมู่พหุภาคีการกำหนด นายกฯทูลในชื่ออาเซียน ชอบใจกับหฤหรรษ์แห่งกันและกันคว้าดำเนินการตามระเบียบดำเนินการเพื่อที่จะจัดการตามคำสาบานรวมเกี่ยวกับการเป็นกองกลางแห่งทั่วถึงระหว่างอาเซียนกับดักองค์การสหประชาชาติชันษา คริสต์ศักราช 2016-2020 เจียรกระทั่งร้อยละ 93 ด้วยกันมองเห็นดุ ขนบธรรมเนียมลงมือฉบับใหม่ควรเน้นการลงมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สำเร็จติดสอยห้อยตามโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 ด้วยกันวาระการพัฒนาแห่งหนยืดยาว ค.ศ. 2030 สรรพสิ่งสหประชาชาติเปลี่ยนงานจรรโลงการพัฒนาราคาทุนมนุษย์ งานส่งเสริมพลังสิ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรม คราวสถานที่ 4 งานสร้างเสริมความแข็งขมังด้วยกันการเตรียมความพร้อมเพื่อจะจัดการกับดักการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความฉิบหาย การยกระดับการลงทุนเพื่อจะการพัฒนาสถานที่ยืดยาว การสร้างเสริมความแข็งแรงณการพัฒนาเทคโนโลยี ด้วยกันการส่งเสริมวิสาหกิจสัดส่วนกลางๆ ขนาดเล็กด้วยกันรายย่อย ทั้งสองฝ่ายควรจะร่วมกันรับมือกับข้อความท้าทายข้ามพรมแดน เปลี่ยนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารสั่งการแนวเขตแดนณอาเซียน สร้างเสริมศักยภาพณงานจัดการกับดักพิบัติ ผ่านความร่วมแรงร่วมใจระหว่างศูนย์รวม และการรับมือกับดักความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาท้าข้างบริเวณแวดล้อมอื่น ๆ ตลอดจนผลกระทบต่อความมั่นคงมุขของกิน ซึ่งรวมทั้ง การอนุรักษ์ภาวะแวดล้อมทางน้ำ โจทย์กากมหรรณพและการประเมินผลแตะต้องดามสุขวิสัยที่เป็นไปและสิ่งแวดล้อม กากพลาสติก รวมทั้ง มลภาวะกับเทาควันไฟ เพราะความร่วมแรงร่วมใจด้านเศรษฐกิจอย่างยืดยาว ทั้งสองฝ่ายน่าสมรู้ร่วมคิดกันในที่การให้ความสะดวกเชิงพาณิชย์ สร้างโครงข่ายข้อความเกี่ยวโยง การจรรโลงเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนจรรโลงการบริโภค การผลิต การจัดการสั่งการทรัพยากรธรรมชาติชนิดยืดยาว เพื่อให้ลุความเพียรพยายามแห่งการก่อสร้าง “ชุมชนอาเซียนสถานที่มีกลางเมืองดำรงฐานะศูนย์กลาง เปล่ามละใครวางเบื้องหลัง กับดูจากไปไปสู่อนาคต”