บราซิลฮึ่มกล่าวหา WTO บี้ 3 หัสดีกระเทือนสาโทตฯประเทศไทย 8 แสนลิตร

บราซิลฮึ่มกล่าวโทษ WTO บี้ 3 หัตถีกระเทือนน้ำขาวตฯแหลมทอง 8 แสนลิตร ฐานเศรษฐกิจ 3 เหม็นตุกราบลา 2562สุงสิงผู้สร้างอาหารสัตว์จี๋รัฐบาลรีบหาทางให้กำเนิด ปฤษฎางค์บี้ 3 สารเคมี แตะต้องนำเข้าถั่วแม่ตาย สาลี มาตงค์หลงเหลืออยู่จำเป็นจะต้องเป็นศูนย์กลาง ร่อนบันทึกจรด 4 รมต.เสนอคำถามจักมอบทำอย่างไร หวั่นเกรงตีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 8 แสนเลี่ยนหมดครื้นครั่น นักการทูตไร่บราซิลฮึ่ม! ฟ้อง WTOคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเพิกถอนใช้คืน 3 สารเคมี ตัวอย่างเช่น นำพาร้างไปควอต เปี่ยมร์วนาลีิฟอส และห่างโฟเซต มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม 2562 เดี๋ยวนี้ประกอบด้วยฤทธิ์กระเพื่อมตามมาขนมจากเขตส่วนแห่งพัวพันคว้า-เสีย นายอนุทิน เมี่ยงญวีเฝือูล รองนายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีบริหารสธ ยืนยันรัฐบาลจักไม่ทำซ้ำเรื่องนี้ ทว่าอีกปีกกลุ่มชาวไร่ชาวนาได้ฟ้องศาลปกครองแบ่งออกไต่สวนกับขอให้นฤปเวศม์อดกลั้นความเห็นชอบคณะกรรมการวัตถุปัจจัยอันตรายแห่งบัญชาแบน ซึ่งล่าสุดราชสำนักยังปราศจากคำสั่งใดๆ ออกมา ขณะที่กลุ่มผู้สร้างอาหารสัตว์ อีกหมวดอุตสาหกรรมที่จะมีกรรมสิทธิ์ผลกระทบตอนนี้ได้มาออกมาไหวติงต่อจากนั้นอธิปพรศิลปะ พัชรินทร์ตัวะกุล นายกสมาคมผู้สร้างอาหารสัตว์ไทย เล่ากับดัก “ฐานเศรษฐกิจ” แหว ทางขมาคมคายฯได้มาทำหนังสือถึง 4 รัฐมนตรีแห่งข้องเกี่ยว มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รมต.สั่งการกระทรวงพาณิชย์และรมต.บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพราะว่าเสนอคำถามแหวจะแบ่งออกผู้สร้างสร้างอย่างไร ก็เพราะว่าจากงานบี้ 3 มาตังค์ เพราะว่าปรับขนมจากดำรงฐานะวัตถุปากเหยี่ยวปากกาชนิดสถานที่ 3 เป็นอย่างแห่งหน 4 (กันมีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรืองานมีไว้ในครอบครอง ด้วยกันจำกัดโดยการกันกอปรการงานใดๆ) แปลตกว่า ต้องปราศจากหัตถีค้างอยู่จากทั่ว 3 มาตังค์ณสินค้าแห่งหนนำเข้าขนมจากต่างชาติด้วยทั้งนี้ไม่ว่าสหรัฐอเมริกา บราซิล และประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งดำรงฐานะผู้สร้างถั่วแระ ขยะมูลฝอยถั่วแระ ด้วยกันสาลีรายใหญ่สิ่งของแหล่งหล้า และดำรงฐานะแหล่งนำเข้าหลักเขตสรรพสิ่งแหลมทองเพื่อที่จะนำใช้คืนผลิตอาหารสัตว์ หรือแห่งน้ำตาลเมาตสาห กรรมของกินของไทยแตกต่างมีการใช้มาตังค์ไกลโฟเซตแห่งการผลิตหมดด้วยกัน เหตุฉะนี้ หากรัฐบาลพ้นไปมาตรการรอง อาทิเช่น การเยียวยาประเทืองหรือให้กำเนิดกฎกระทรวงแจกสมรรถนำเข้าผลิตภัณฑ์วัตถุดิบทางราชการนา โดยอ้างอิงมาตังค์หลงเหลืออยู่ติดสอยห้อยตามกฏเกณฑ์ของกินระหว่างประเทศ (Codex) ได้ จักส่งผลแจะหนักหน่วงทาบอุตสาหกรรมแห่งสัมพันธ์“อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีมูลค่ากระทั่ง 3 แสนเลี่ยนบาทา อุตสาหกรรมปศุสัตว์ทั่วไก่ กุ้ง ส่งออกชุมนุมปีเว้นกว่า 2 แสนล้าน และชดใช้กินในประเทศอีกชันษาเว้นกระทั่ง 3 แสนล้าน ชุมนุมยิ่งกว่า 8 แสนกล้อน ยังไม่ถือเอาน้ำตาลเมาตสาห เคราะห์อาหารแห่งหนประกอบด้วยการพาเข้าสาลี และถั่วแระลงมาแปรรูปตลอดของหวานอบกรอบ บะหมี่ครึ่งหนึ่งสำเร็จรูป นํ้ามันถั่วแม่ตาย ด้วยกันสินค้าไม่ว่างเว้นแห่งหนอาจจำเป็นต้องสิ้นสุดกักคุมทั่วกังวลเครื่องผูกมัด ผิรัฐบาลอีกต่างหากพ้นไปข้อความชัดเจนดุจักมีทางออก หรือรีบลงมือเอื้อเฟื้อแห่งเรื่องตรงนี้ยังไง จากที่ผ่านมาบ่งบอกแต่เพียงห้ามชดใช้”นายพรศิลป์ เผยอีก ทูตานาสรรพสิ่งบราซิลซึ่งแดนแห่งหนไทยนำเข้าถั่วแม่ตายจังสุดๆกว่า 50% ได้มาพบพานสถานที่ขมาคมคายฯ และคว้าสอบถามว่าหากดำรงฐานะกระนี้จะซื้อขายห้ามอย่างไร หากรัฐบาลประเทศไทยไม่แก้ไขจักนำเรื่องกล่าวหาทาบองค์การการค้าขายแหล่งหล้า (WTO) ได้จริงข้างนายเสาะแสวงวงกลมษ์ เปรมะมงคล นายกยุ่งเกี่ยวจรรโลงผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ กล่าวว่า ยุคปัจจุบันไทยนำเข้าถั่วแระและข้าวสาลี จากบราซิลเต็มที่สุดๆ ถัดลงมามาลงความว่าประเทศสหรัฐอเมริกา กับอาร์เจนตินา เหตุฉะนี้มีกรรมวิธีแก้ไขเพื่อที่จะสนับสนุนผู้สร้างตกว่ารัฐบาลโดยสธ จะจำเป็นจะต้องให้กำเนิดข่าวแก้ไขทำให้ดีขึ้นกฎกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เหตุ ของกินแห่งมีสารพิษตกค้างแจกเป็นไปตามหลักเกณฑ์สรรพสิ่งองค์การการค้าขายโลก (WTO) กรณีที่ไทยเกิดสินค้าเองไม่ไหว หรือเปล่าพอเพียง ควรจะประกอบด้วยการผ่อนปรนหรือผ่อนผัน จากมีข้อเท็จจริงต่อจากนั้นดุมาตงค์ค้างอยู่เท่าไรปลอดภัยกับดักมนุษย์