ซูเปอร์โพลอุปไมยค่าใช้จ่ายงบดุลประเทศชาติดามการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยยิ่งหย่อนกระทั่งลงมาเลเชียทั้งปวงด้าน

ซูเแมลงปอร์โพลอุปไมยค่าใช้จ่ายงบดุลประเทศต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยด้อยกระทั่งลงมาเลเชียทั้งหมดด้านไทยโพสต์ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 13 ต.ค.2562 นายนพดล กรเสียงมนุษยชาติกา ผู้อำนวยการที่ทำการการศึกษาค้นคว้าซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ร่วมกับที่ทำการวิจัย UCSI POLL มหาวิทยาลัย UCSI ด้าวมาเลเซีย (www.ucsipoll.org) บรรยายผลสำรวจท้องที่สนามหญ้า เหตุ สะท้อนเสียงคนไทย มนุชมาเลเซีย นึกดูเช่นไรดามงานใช้จ่ายงบประมาณสิ่งของรัฐบาล จำนวนหมดด้วยกัน 1,654 แม่แบบ เป็นชาวไทย 1,105 แบบ และมนุษย์มาเลเซีย 549 แบบ ดำเนินแผนการทั่วการค้นคว้าวิจัยปลายปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยกันการค้นคว้าวิจัยปลายคุณค่า (Qualitative Research) ระหว่าง 25 กันยายน ถึง 12 ตุลาคม พุทธศักราช2562 ที่ผ่านมา พบว่าชาวไทยสถานที่เจาะจงการจับจ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมาสิ่งของรัฐบาลแหลมทองได้มาเอื้อเฟื้อประชาชน ต่ำกว่า คนมาเลเซียณทั้งปวงหมวดของงานจับจ่ายงบดุลพรรษาสถานที่เปลี่ยนเพราะว่าผ่านพบแหว การดูแลอนามัย ชาวไทยอัตราร้อยละ 44.1 มนุชมาเลเซียร้อยละ 85.1 ข้างการศึกษาเพื่อที่จะอนาคตสถานที่เหนือชั้นกว่า คนไทยร้อยละ 42.5 มนุษย์มาเลเซียร้อยละ 80.9 ด้านการติดต่อสื่อสาร ชาวไทยเปอร์เซ็นต์ 34.5 มนุชมาเลเซียร้อยละ 71.4 ด้านการก่อสร้างกิจธุระ ชาวไทยร้อยละ 34.5 มนุชมาเลเซียร้อยละ 69.0 ด้านความปลอดภัยแห่งที่สาธารณะ ชาวไทยเปอร์เซ็นต์ 35.4 มนุชมาเลเซียเปอร์เซ็นต์ 63.8 ข้างธุรกิจขนาดกลางด้วยกันจี๊ด คนไทยเปอร์เซ็นต์ 27.4 คนมาเลเซียอัตราร้อยละ 62.1 นอกจากนี้ ด้านไฮ เทคโนโลยีติดต่อสื่อสาร คนไทยเปอร์เซ็นต์ 37.9 มนุชมาเลเซียร้อยละ 59.7 ปีกการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล คนไทยเปอร์เซ็นต์ 18.9 คนมาเลเซียเปอร์เซ็นต์ 51.0 ปีกความง่ายดายทำธุรกรรม การคลังการธนาคาร ชาวไทยอัตราร้อยละ 36.5 คนมาเลเซียอัตราร้อยละ 50.6 ปีกความสามารถต่อสู้ระดับโลก คนไทยอัตราร้อยละ 26.7 คนมาเลเซียอัตราร้อยละ 42.1 ปีกงานค้นเพิ่มพูนเงินรายได้เข้าแว่นแคว้น คนไทยร้อยละ 18.3 มนุชมาเลเซียอัตราร้อยละ 41.9 กับด้านนิคมอุตสาหกรรม คนไทยร้อยละ 28.3 มนุษย์มาเลเซียร้อยละ 40.6 สถานที่น่าเป็นกังวลตกว่า พอถามถึงขั้นการคลังแห่งอีก 12 จันทราข้างหน้า ผ่านพบว่า ร้อยละ 48.5 นึกดูว่าจักตามเดิม เช่นเปอร์เซ็นต์ 18.0 ตรึกตรองแหวจักทุเลา กับร้อยละ 33.5 ตรึกตรองแหวจะห่วยลง ผู้อำนวยการซูเแมลงปอร์โพล กล่าวว่า แดนมาเลเซียเพิ่งจะผ่านงบดุลเพราะว่าปีหน้าเจียรได้มาอย่างเรียบร้อยเมื่อเวลากลางวันศุกร์สถานที่ สิบเอ็ด ตุลาคมที่ผ่านมา น่าเป็นกังวลก็รวมความว่าประเทศไทยสรรพสิ่งดิฉัน โดยมีผลตรวจสอบมนุษย์มาเลเซียย้อนถามประชาชนลงมาก่อนกำหนดว่ากลางเมืองมนุษย์มาเลเซียมองเห็นว่าการจับจ่ายใช้สอยงบบัญชีของรัฐบาลณปีกลายหน้าตานี้กระไรมั่งแห่งหนอำนวยประโยชน์สนับสนุนกลางเมืองและเมื่อมาถามกลับชาวไทยบ้างกลับมาพบพานแหวคนไทยประกอบด้วยสัดส่วนน้อยกว่าคนมาเลเซียในที่ทั้งหมดหมวดของงานใช้จ่ายงบบัญชีแห่งมีกรรมสิทธิ์คุณประโยชน์อนุเคราะห์กลางเมือง จะอย่างไรก็ตาม มนุษย์ทั้งคู่ประเทศเห็นตรงกันเต็มที่ตกขอบลงความว่า งานดูแลอนามัย กับการศึกษา เป็นคุณแห่งมีกรรมสิทธิ์ดำเกิงตกขอบ “รัฐบาลแหลมทองควรทำเอาประชาชนมีกรรมสิทธิ์คุณประโยชน์ติดตามชั้นไม่ผิดแผกจากมนุชมาเลเซีย ตกว่า สุขภาพด้วยกันการศึกษาลงมาชั้นพืชพันธุ์ ๆ รองลงมาจากลงมาลงความว่า การติดต่อ งานก่อสร้างการงาน กับงานประกอบธุรกิจสัดส่วนกลางๆด้วยกันจี๊ด ยิ่งไปกว่านี้ การใช้จ่ายงบบัญชีของมาเลเซียสถานที่น่าสนใจตกว่า รัฐบาลเข้าสนับสนุนมอบกลางเมืองสถานที่เช่าซื้อเคหสถานกลายเป็นต้นตำรับได้ด้วยว่าเรือนปฤษฎางค์แต่ต้น แห่งหนเรียกแหว Rent to Own (RTO) และข้อมูลออกโพลตรงนี้ยังแสดงให้เห็นแหวคนไทยหวนกลับได้รับผลดีขนมจากธุรกิจขนาดกลางและเล็กชั้นปลาย ๆ ตรงกันข้ามกับมนุษย์มาเลเซียสถานที่มีสิทธิ์ผลดีมากกว่า มากมายงานหาเลี้ยงตัวเข้าประเทศ คนมาเลเซียจำนวนมากได้ประโยชน์เสียแต่ว่าคนไทยมีปริมาณตงิดๆเท่านั้น จึงน่าจะเป็นปัญหาด้วยกันความมุ่งหมายใหม่ (New Goal) สิ่งของรัฐบาลประเทศไทย” ผู้เป็นใหญ่นพดล กล่าว