จัดการ งัวตัก “ คนตะวันตก” ชิดพาม สาธารณสุข “แหลมทอง” งามกระทั่ง มาก หาญกล้ามั้ยมหุรดีนี้ลี้ภัยจรอยู่ “อเมริกา”?